ธุรกรรมออนไลน์ โอกาสทางเศรษฐกิจ
บอกกล่าวเล่าขาน แสดงทั้งหมด แสดงบอกกล่าวเล่าขานทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่ แสดงทั้งหมด แสดงเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด
ค้นหาข้อมูลยาผ่านแอพฯ "ยากับคุณ" - 29 กรกฎาคม 2557
การใช้งานโปรแกรม PDFill PDF Editor (Free) - Part 5 การใส่ข้อมูล หัวและท้ายเอกสาร - 29 กรกฎาคม 2557
สติกเกอร์ Line กับการตลาด - 28 กรกฎาคม 2557
อีกหนึ่งข้อแนะนำในการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ปลอดภัยจากการโกง - 25 กรกฎาคม 2557

Student Trainee 20114

nesdb

  อ่านต่อ

(ร่าง) มาตรฐานกลางรูปแบบข้อมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และรายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 
       สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐาน พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกลางรูปแบบข้อมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และรายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA)  อ่านต่อ>>
  แสดงปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด