ธุรกรรมออนไลน์ โอกาสทางเศรษฐกิจ
บอกกล่าวเล่าขาน แสดงทั้งหมด แสดงบอกกล่าวเล่าขานทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่ แสดงทั้งหมด แสดงเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด
การใช้งานโปรแกรม PDFill PDF Editor (Free) - Part 2 เพื่อแยก แบ่งและลบหน้า ไฟล์ PDF - 5 มีนาคม 2557
จัดการ Windows Process ด้วย Windows Sysinternals Process Explorer - 4 มีนาคม 2557
มาจัดการ To-Do List ด้วย WUNDERLIST กันเถอะ (Part2) - 4 มีนาคม 2557
วัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วย Heart Rate - 4 มีนาคม 2557

ระวังภัย ช่องโหว่ใน OpenSSL ผู้ไม่หวังดีสามารถขโมยข้อมูลใน Memory จากเครื่องของเหยื่อได้ (Heartbleed, CVE-2014-0160)

ข่าวสารจากหน่วยงานราชการช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ

ATM Skimming

การสัมนาร่างแผนแม่บท

  อ่านต่อ

(ร่าง) มาตรฐานกลางรูปแบบข้อมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และรายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 
       สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐาน พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกลางรูปแบบข้อมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และรายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA)  อ่านต่อ>>
  แสดงปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด