สัมมนา

DAY 1
FUTURE ECONOMY
เมื่อโลกกล้าที่จะเปลี่ยน....เราก็ต้องก้าวให้ทัน

(23 กรกฎาคม 2561)

ตามไป Warp กับ Future Economy หรือเศรษฐกิจอนาคต การคาดการณ์ โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญทั้งระดับโลกและระดับประเทศ สิ่งที่อาจจะดูเหมือนไกลหรืออยู่แค่ในหนัง Sci-Fi อาจจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววัน ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่รุดหน้าเร็วขึ้นเรื่อย ๆ การเรียนรู้ เปิดรับ จะช่วยให้เราปรับตัวได้เร็วขึ้น
Future Economy & Internet Governance
ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือ Disruptive Technology มาร่วมฟังมุมมองของผู้บริหารที่วางนโยบายระดับประเทศทั้งในมิติของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการวางแผนเพื่อ “เศรษฐกิจอนาคต” (Future Economy) และ “ธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต” (Internet Governance) ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศ ที่ต้องมาติดตามกันว่าจะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและอนาคตโลกอย่างไร
The Key Success Factors of Future Economy
เมื่อจำนวนข้อมูล (Data) มหาศาลในปัจจุบันและอนาคต จะก่อให้เกิดนวัตกรรมในการผลักดันเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ ภาครัฐต้องนำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data มาใช้ แล้ว Data Science หรือ Data Analytics จะช่วยสนับสนุนนโยบาย การให้บริการ และช่วยเหลือประชาชนซึ่งมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจอนาคตได้อย่างไร เพราะอย่าลืมว่ายุคของ Digital Economy ถึงจะเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ แต่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ปัจจัยสู่ความสำเร็จจะเป็นไปในมิติไหน
Cybersecurity Next: Managing Digital Risk in the New Era
วันที่คำว่า “ดิจิทัล” คือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจและการใช้ชีวิต แล้วเราตระหนักอย่างเพียงพอถึงความเสี่ยงและภัยคุกคามไซเบอร์ ที่ทวีความซับซ้อนและเพิ่มขึ้นทุกขณะแล้วหรือยัง แล้วยุคต่อไปล่ะ อะไรคือสิ่งที่ต้องใส่ใจที่สุดในเรื่องนี้ ในเมื่อวันนี้เรายังไม่มองความเสี่ยงแบบภาพรวมและยังคงปกป้องโครงสร้างพื้นฐานแค่เฉพาะส่วนของเราเท่านั้น ฟังมุมมองของผู้นำด้าน Security Solutions ระดับต้นของโลก พร้อม Knowledge Sharing ในมุมมองของกูรู ที่จัดงาน RSA Conference งานที่รวมคน Cyber ระดับโลก มาอย่างต่อเนื่องทุกปี
China’s e-Commerce Park: Powerful Ecosystem for Entrepreneurs and MSMEs
ถอดบทเรียน ปัจจัยความสำเร็จของยักษ์ใหญ่ e-Commerce โลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ความเข้มแข็งของภาคเอกชน การสนับสนุนจากภาครัฐ การเสริมสร้างกำลังคนให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ และ Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) และการเตรียมความพร้อมโครงสร้างด้านบริการแบบครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนทั้งวงจร (Ecosystem) แล้วประเทศไทยล่ะ เมื่อโอกาสเปิด...เราเห็นอะไรบ้าง
Thailand e-Commerce: Big Chance to Big Change
มูลค่า e-Commerce ไทยที่โตต่อเนื่อง 10% ทุกปี จะก้าวกระโดดไปเพียงใด ท่ามกลางโอกาสทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เพื่อพลิกโฉม e-Commerce ไทย จากในวันที่เรามีมือถือเฉลี่ยมากกว่า 1 เครื่อง กระแส FinTech ทั้ง พร้อมเพย์ QR Code และ Cashless Society ขยายวงกว้าง พร้อม ๆ กับการใช้ประโยชน์จาก Big Data, AI และ IoT (Internet of Thing) รวมถึงการนำ Blockchain มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานอีกด้วย ทำให้คำว่า e-Commerce ไม่ใช่นิยามแบบที่เราเคยรู้จักแบบเดิมอีกต่อไป
The New World of AI... โดย Key Person ที่ทำหน้าที่วาง Landscape ทางเทคโนโลยีของไทย
ดิจิทัลได้เปลี่ยนอะไรมากมาย แต่จะเปลี่ยนยิ่งกว่านี้อีก เมื่อโลกได้กลายเป็น “โลกของ AI” หลายปีที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเห็น Elon Musk ออกมาพูดถึง ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ตามสื่อต่าง ๆ บางคนเชื่อว่า วันหนึ่งในอนาคต มนุษย์ กับ AI ควรจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพราะ AI เป็นการสร้างความฉลาดให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต เราจะมาค้นหากันว่า ในโลกใหม่ที่เต็มไปด้วย AI จะส่งผลอะไรบ้างกับมนุษย์
e-Commerce จากมุมของธนาคารชั้นนำของประเทศ
การปรับตัวของธนาคารไทย กับการกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่ง e-Commerce ชัดเจนมากขึ้น เช่น การทำ Deal กับ Social Media ชั้นนำ เพื่อการสั่งซื้อและจ่ายผ่านออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้น แถมโปรโมชัน ตลอดจนสนับสนุน Platform หนุนคนขายออนไลน์ ทีนี้ก้าวถัดจากนี้ จะมีกลยุทธ์อย่างไรต่อ
The Giant e-Commerce B2C Tmall, How AI Tech Can Be Utilized on Chinese e-Commerce Platform
เมื่อจีนกลายเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้าน e-Commerce และกำลังประกาศเป็นผู้นำด้าน AI วันนี้ Alibaba ยักษ์ใหญ่ e-Commerce Platform อันดับ 1 ของจีน กำลังวิจัยและพัฒนาระบบ AI ของตนเองเพื่อให้ AI แทรกซึมในทุกธุรกิจที่มีอยู่ในมือ แล้วเทคโนโลยี AI ช่วยหนุน e-Commerce Platform ได้อย่างไร และอนาคต...AI จะช่วยยกระดับไปถึงไหน
Technology Trend, Artificial Intelligent (AI) for Tencent
วิชันของบริษัทยักษ์ใหญ่กับการผลักดัน AI ให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ บทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยด้าน AI เพื่อทุกธุรกิจของ Tencent รวมทั้งการผสานความร่วมมือกับยักษ์ใหญ่เจ้าอื่น
Cybersecurity by Design
เงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตที่มีผลมาจากความก้าวหน้า ฟังมุมมองจากมือเก๋าแห่งบริษัท Security Solutions ชั้นนำ ผู้ผ่านประสบการณ์การทำงานเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้าน Cybersecurity ให้แก่องค์กรต่าง ๆ มาทั่วโลก
The Coming Era of Quantum Computing
การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเตรียมเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วยเทคโนโลยีควอนตัม คาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ระบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมจะนำมาใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมและนักพัฒนาแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังจะนำมารวมไว้ในบทเรียน เมื่อคนมีทักษะเพิ่มมากขึ้น การพัฒนารูปแบบการนำไปใช้จริงในเชิงพาณิชย์ก็ย่อมจะหลากหลายขึ้นเช่นกัน
Big Data แม้ไม่พร้อม แต่ก็เริ่มได้ไม่ยาก
Big Data อาจจะไม่ใช่เรื่องยากแบบที่หลายคนกลัว แค่เพียงปรับมุมมอง เปลี่ยน Mindset แม้ Data วันนี้ยังมีน้อย หากแต่มีคุณภาพก็ก่อให้เกิดมูลค่าได้ เพราะปริมาณข้อมูลมหาศาลที่วิ่งอยู่บนออนไลน์ ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เห็นโอกาสได้นำมาวิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ในเวทีนี้จะได้พบกับผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์และความรู้ทั้งในด้านการนำ Big Data และ AI มาใช้ในภาคการเกษตร ตลอดจนประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล และการใช้ดิจิทัลสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว (Digital Tourism) ที่คัดมาเฉพาะไฮไลต์จุดสำคัญ
AI Powering Business: เครื่องมือทรงอานุภาพของการค้ายุคใหม่
ในยุคที่ใช้หุ่นยนต์เล่นหุ้นแทนคนได้แล้ว AI หาใช่แค่หุ่นยนต์ในหนัง Sci-Fi อีกต่อไป AI ทำงานแทนคนใกล้ตัวกว่าที่เราคิด ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไร้คนขับที่ญี่ปุ่นเตรียมใช้งานในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี 2020 หุ่นจดในโกดังเก็บของของ Amazon หรือแม้แต่ Chatbot และอุปกรณ์ที่สั่งงานโดยเสียง สำหรับโลกการค้ายุคใหม่ AI จะช่วยงานการตลาดและการขายได้อย่างยอดเยี่ยม
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไร
เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกลไกในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยิ่งขึ้น

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

FUTURE ECONOMY

MAIN STAGE (Royal Paragon Hall 3)
พิธีเปิดงาน
09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
09.30 – 09.45 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ รับชมวีดิทัศน์เปิดงาน
09.45 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ Future Economy & Internet Governance : เศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต
โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
10.00 – 10.15 น. พิธีเปิดงาน
10.15 – 11.30 น. Keynote Speakers :
The Key Success Factors of Future Economy
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Cybersecurity Next: Managing Digital Risk in the New Era
โดย Rohit Ghai, President of RSA
China’s e-Commerce Park: Powerful Ecosystem for Entrepreneurs and MSMEs
โดย President/Chairman of China Council for the Promotion of International Trade Dongguan City Committee
Thailand e-Commerce: Big Chance to Big Change
โดย สุรางคณา วายุภาพ CEO of ETDA
11.30 – 12.00 น. ผู้บริหารเยี่ยมชมงานและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
13.00 – 13.30 น. The New World of AI โดย Key person ที่ทำหน้าที่วาง Landscape ทางเทคโนโลยีของไทย
โดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและภาคีความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Data Analytics คณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
13.40 – 14.10 น. The Future of Trade – Borderless and Frictionless
โดย สรกฤช พฤทธานนทชัย VP สายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ
14.20 - 14.45 น. พบกับกูรูหญิงแกร่ง ผู้ทำ e-Commerce Strategy และ Deal ใหญ่ๆ กับ Facebook
โดย ศุภนีวรรณ จูตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
14.55 - 15.20 น. Supporting the Thai Digital Economy
โดย Sami Farhad, Senior Director, Alibaba Group
15.30 - 15.55 น. Advanced Technology Trends in China 2020 eBusiness, eCommerce, IoT, Artificial Intelligence (AI), Big Data and What’s More
โดย Freeman Cheng, Chariman, China eCommerce Association, CEO, Fas Group, Co-founder, China-Thailand eBusiness Centre (TeC)
16.05 – 16.30 น. Cybersecurity by Design เงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ที่เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทาง Cybersecurity
โดย Terry Ray, CTO of Imperva Inc.
16.30 – 17.30 น. The Coming Era of Quantum Computing การเตรียมเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงสำคัญด้วย Quantum Computing
โดย Peter Matlock, IBM Research, Singapore


MINI STAGE (Royal Paragon Hall 3)
Big Data แม้ไม่พร้อม แต่ก็เริ่มได้ไม่ยาก
13.00 - 13.25 น. โดย อุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ก่อตั้ง Ricult (Business Trasnformation in the Digital Age: Case Study of Agribusiness)
13.35 – 14.00 น. โดย ER Chiang Kai, CTO of V-Key (Mobile-First or Mobile-Only, getting the balance right between UX and Security remains a critical consideration)
14.10 - 14.35 น. โดย ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ CEO of JIB Digital Consult (Digital Tourism)
AI Powering Business : เครื่องมือทรงอานุภาพของการค้ายุคใหม่
15.30 - 15.55 น. โดย นารีรัตน์ แซ่เตียว ผู้ก่อตั้ง InsightEra (บริษัท อินไซท์เอรา จำกัด) และผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม DOM - Social Analytics และ BRIAN - 4D Marketing Analytics Suites
16.05 – 16.25 น. โดย ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา อาจารย์ภาควิชาวิศวะคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(นักวิชาการที่ช่วยหาคำตอบ โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมคอมฯ และ Big Data ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล)
16.35 – 18.35 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไร พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็น
โดย ผู้แทนจาก สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ETDA

JOB MATCHING (MEETING ROOM 1)
13.00 - 14.00 น. Present Company Profile
14.00 – 17.00 น. Job Matching

ACTIVITY & KNOWLEDGE SHARING CLASS (MEETING ROOM 3-4)
13.00 - 14.30 น. Workshop ร้านค้าในโครงการ “Thailand Online Mega Sale 2018” มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ (Invitation Only)
15.00 - 18.00 น. Knowledge Sharing Class e-Tax Invoice Class ช่องทางจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่คุณไม่ควรพลาด

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

TODAY'S ECONOMY WAITING TO CHANGE

MAIN STAGE (Royal Paragon Hall 3)
11.00 - 12.00 น. ETDA กับการทำ Thailand e-Commerce Park พร้อมเปิดเผยมูลค่า e-Commerce ในกลุ่ม Enterprise
การแถลงมูลค่าภาพรวม e-Commerce ของประเทศไทย ตลอดจนก้าวสำคัญของ e-Commerce ในอนาคต กับแนวทางการดำเนินงานในระดับนโยบาย ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ
โดย สุรางคณา วายุภาพ CEO of ETDA
และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการผลักดัน e-Commerce Park ระหว่าง ETDA และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
13.00 - 13.45 น. The Game Changer for Thailand e-Commerce Industry
Panel Discussion
โดย 1) สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว.
2) ดร.สันติธาร เสถียรไทย Group Chief Economist, Sea Limited
3) Robin Martens, Head of Strategy and Partnership Development, JD CENTRAL
4) ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ CTO of ETDA
13.55 - 14.40 น. Global VS China Digital trend in 2020: What’s next for Thai Digital industry? เทรนด์ดิจิทัลโลก VS จีน ในปี 2020 และก้าวต่อไปของวงการดิจิทัลไทย
(Panel Discussion)
โดย สมาคมดิจิทัลไทย ( Thai Digital Trade Association )
1) ณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมดิจิทัลไทย และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA
2) ดร.ธิริน วาณิชเสนี ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Chief Business Development Officer, eTouch) บริษัท อีทัช จำกัด Official authorized partner of Alibaba.com ในประเทศไทย และเป็นบริษัทฯ ในเครือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, Certified Alibaba Trainer ที่ได้รับการรับรองจาก Alibaba Group
3) ทัศนัย เหมือนเสน อุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ JobBKK เว็บไซต์จัดหางาน eBusiness อันดับ 1 ในไทย
4) ปฐม อนิทโรดม ที่ปรึกษา ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สหพัฒน์ เครือสหกรุ๊ป กรรมการ Creative Digital Economy หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, อุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย
ดำเนินรายการโดย กุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ เลขาธิการสมาคมดิจิทัลไทย และที่ปรึกษาโครงการ eCommerce, ETDA
15.20 – 15.45 น. โครงการ “อินทนนท์”...กับสกุลเงินนำร่องในเทคโนโลยี Blockchain
โดย ดร.อัมพร แสงมณี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงินสำรอง สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
Blockchain กับ Big Change กับความหวังในการบริการภาครัฐและ e-Trade Platform
15.55 - 16.20 น. โดย ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.
16.30 – 16.55 น. โดย Frank Lu, Senior Director-Blockchain, Ping An Insurance (Group) Company
17.15 – 17.40 น. โดย วชิระชัย คูนำวัฒนา Business Transformation Director จาก SCG
17.50 - 18.15 น. Web Services based API in Financial Services : Building a bridge Between Finacial Services and Fintech เบื้องหลังการพัฒนาระบบ Blockchain ด้านการเงินของสิงคโปร์ มา Update เรื่อง Bank API ทางเชื่อมระหว่างสถานบันการเงินกับ Fintech
โดย Lim Heng Hai Co-Convenor of ISO/TC68/SC9/WG2 - Working Group for Web service based application programming interface in financial services
18.25 – 19.10 น. Fulfillment ช่วยให้ธุรกิจออนไลน์ง่ายกว่าที่คิด
Panel Discussion
โดย 1) พิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เอาท์เลต จำกัด
2) Adrian Mark Stewart Chief Strategy Officer of Sokochan Co.,Ltd.
3) ชาญชัย นุ่มใส Managing Director, BLUE & WHITE GROUP
ดำเนินรายการโดย กุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จอยฟูลเนส จำกัด


MINI STAGE (Royal Paragon Hall 3)
เมื่อเซียน e-Commerce Talk
13.00 - 13.25 น. โดย ณัฐวิทย์ ผลวัฒนาสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด (กว่า 6 แสนร้านค้าทำไมถึงเลือกเทพช็อป)
13.35 – 14.00 น. โดย ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคม Thai e-Commerce (นายกสมาคมไฟแรงรุ่นใหม่)
14.10 - 14.35 น. โดย อาริยะ คำภิโล CEO & Founder Jones SALAD Co.,Ltd. (ผู้สร้าง Content ผ่านการ์ตูน ที่มีผู้ติดตามกว่าล้าน)
14.45 - 15.20 น. โดย จิรัฐ บวรวัฒนะ CEO of BNK48 Office
15.30 - 15.55 น. โดย เลอทัด ศุภดิลก CEO & Co-Founder, Sellsuki Co. Ltd. (ผู้ Create รูปแบบบริหารใน Concept “คุยง่าย ขายไว ส่งเร็ว”)
16.05 - 16.30 น. โดย โยธา รัตนเจริญโชค Director of Celeb Blog (ผู้นำเทรนด์ Celeb Blog กับหมัดเด็ดนำ Content บนนิตยสารแพรวสู่ออนไลน์ที่มียอด View กว่าล้าน)
วางแผนภาษีอย่างไรให้ SMEs ที่จะ Go Online ประหยัดและคุ้มค่า
16.40 - 17.05 น. โดย ศศิพร เหมือนศรีชัย FlowAccount Evangelist and Senior Accountant บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด

JOB MATCHING (MEETING ROOM 1)
11.00 - 12.00 น. Present Company Profile
13.00 - 17.00 น. Job Matching
14.00 - 16.00 น. **กิจกรรมของสมาคม Thai e-Commerce Association

ACTIVITY & KNOWLEDGE SHARING CLASS (MEETING ROOM 3-4)
11.45 – 12.30 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ระหว่าง ETDA กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13.30 - 15.00 น. Knowledge Sharing Class Trusted e-Document Class มั่นใจในการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ปฎิวัติเอกสารกระดาษเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
15.30 - 17.00 น. Knowledge Sharing Class GDPR Practical guideline ปรับตัวกับแนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดย รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์ และ ETDA

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

INTERNET GOVERNANCE

MAIN STAGE (Royal Paragon Hall 3)
10.30 – 11.00 น. Internet User Profile การสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยกับ “Privacy” The Biggest Hot Issue
การแถลงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
โดย สุรางคณา วายุภาพ CEO of ETDA
11.00 – 11.20 น. Trends and Developments in Data Protection and Privacy from a Multi-Disciplinary Perspective
โดย Dr. Urs Gasser Executive Director, Berkman Klein Center for Internet and Society Harvard Law School
11.20 – 11.30 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “Digital Asia Hub Thailand”
ระหว่าง ETDA (สุรางคณา วายุภาพ) และ Digital Asia Hub Thailand (Dr.Urs Gasser / ยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์, Co-founder)
11.30 – 12.00 น. “แนวปฏิบัติทีช่วยลดผลกระทบจาก GDPR” กับการทำ “ปฏิญญาร่วมกัน” ระหว่างสมาคมยักษ์ใหญ่ในประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเงิน สื่อออนไลน์ และการท่องเที่ยว
13.35 – 14.00 Cybersecurity by Design: GDPR in the Cloud Security Compliance in the Cloud ศึกษาถึงช่องว่างด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อบังคับในการใช้งานบนระบบ Cloud
โดย คงศักดิ์ ต่อตระกูล System Engineer Manager-Thailand & Indochina, Palo alto Networks
14.00 – 14.20 Blockchain ทางเลือกใหม่ของธุรกิจพลังงาน
โดย บัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด
14.20 – 16.10 กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กับการดูแล CII และเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์
(Panel Discussion)
1) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2) ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ CISO of ETDA
3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเตรียมการ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอ่นื ๆ ได้แก่
• พลเอก บรรเจิด เทียนทองดี
• ปริญญา หอมเอนก
• ดร.ภูมิ ภูมิรัตน


MINI STAGE (Royal Paragon Hall 3)
13.00 - 13.45 น. มุมมอง Internet Governance กับสังคมไทย และประสบการณ์ในเวทีโลก Internet Governance กับความพร้อมในการ self-regulate ตัวเอง ที่สังคมควรตื่นตัวในโลกออนไลน์ พร้อมแนวคิดในการทำงานแบบ Multi-stakeholder
(Panel Discussion)
โดย 1) สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ
2) ชวน หวังสุนทรชัย นักวิจัย TDRI
ดำเนินรายการโดย ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.45 - 15.10 น. Social Enterprise and Social Entrepreneur: ธุรกิจหัวใจใหญ่ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
โดย สุทัศน์ รงรอง CEO & Co-Founder Do in Thai (นักพัฒนา Application ไฟแรงในโลกดิจิทัล)
15.55 - 16.20 น. Durian Digital Platform: As a Tool, As a Product ณ วันที่ Content ใน YouTube ที่คนไทย 80% เข้าไปดู เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะมีทางเลือกสำหรับ ASEAN Platform
โดย ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ CTO of ETDA
16.30 - 16.55 น. Content : The Biggest key in Digital World
โดย ไกรวิน วัฒนะรัตน์ CEO & Co-Founder AHEAD.ASIA (นักเล่า Storytelling บนโลกออนไลน์)

JOB MATCHING (MEETING ROOM 1)
11.00 - 12.00 น. Present Company Profile
13.00 - 17.00 น. Job Matching

ACTIVITY & KNOWLEDGE SHARING CLASS (MEETING ROOM 3-4)
15.00 - 18.00 น. WORKSHOP แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งขาติ ร่วมมือกันยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพราะไซเบอร์เป็นเรื่องของเราทุกคน ( Invitation only)
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม