ผังงาน

เส้นทางเข้าสู่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สำหรับผู้เข้าร่วมงานในกรณีที่เริ่มงานก่อนเวลา 10.00 น.ใช้เส้นทางฝั่ง South เป็นหลัก

สำหรับรถโดยสารสาธารณะ :
เข้าพื้นที่จากทางโถงลิฟต์ ชั้น G ฝั่ง South แล้วโดยสารลิฟต์จากชั้น G ขึ้นชั้น 5
สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล :
จอดรถที่ ชั้น Basement ฝั่ง South เดินขึ้นบันไดไป ชั้น G เพื่อเข้าทางโถงลิฟต์ South แล้วโดยสารลิฟต์ South จากชั้น G ขึ้นชั้น 5
สำหรับรถบัสหรือรถตู้ :
จุด drop off บริเวณฝั่ง South ด้านข้างกำแพงวัดปทุมวนารามเข้าพื้นที่จากทางโถงลิฟต์ ชั้น G ฝั่ง South แล้วโดยสารลิฟต์ South จากชั้น G ขึ้นชั้น 5