ประกวดแข่งขัน

e-Commerce Business Pitching Contest
ชิงทุนการศึกษา รวมกว่า 100,000 บาท

รายละเอียดการแข่งขัน
e-Commerce Business Pitching Contest

ในหัวข้อ “การพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ตลาดออนไลน์”
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการพัฒนาศักยภาพและแสดงความสามารถทางด้านการวางแผนธุรกิจ และเป็นแนวทางต่อยอดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าไทยที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ และต่อยอดแผนงานธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ eCommerce Park ในการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ
อ่านรายละเอียดกติกาเพิ่มเติมที่นี่

วัน / เวลา ในการจัดโครงการ
 • วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศโจทย์สินค้า วันที่ 3 ธันวาคม 2561
 • ส่งแผนธุรกิจ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (สิ้นสุดเวลา 23.59 น.) ในรูปแบบไฟล์ PDF มาที่ ecommercecontest@etda.or.th หรือ สพธอ.
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบที่ 2 จำนวนไม่เกิน 20 ทีม วันที่ 10 มกราคม 2562
 • การแข่งขันรอบที่ 2 รอบ Presentation ความยาวไม่เกิน 10 นาที ถามตอบ 5 นาที ณ สพธอ. ใน วันที่ 14 มกราคม 2562
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวนไม่เกิน 10 ทีม ใน วันที่ 17 มกราคม 2562
 • การแข่งขัน Business Pitching ภายในเวลา 10 นาที ในงาน eCommerce Week 2019 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และประกาศผลในวันเดียวกัน
1) รางวัลชนะเลิศ
- ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
4) รางวัลชมเชย 2 รางวัล
- ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ทุกทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจะเป็นส่วนหนึ่งของ Young Talent eCommerce Park และมีโอกาสศึกษาดูงาน ณ บริษัทชั้นนำ และ/หรือได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ และสินค้าที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการขายจาก Shopee

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Business Pitching Contest)
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Email: ecommercecontest@etda.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-123-1208 (สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

Creative “Jingle” Contest for e-Commerce
ชิงทุนการศึกษา รวมกว่า 100,000 บาท

รายละเอียดและกติกาการสมัคร
Creative “Jingle” Contest for e-Commerce


วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการพัฒนาศักยภาพและแสดงความสามารถทางด้านดนตรี เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและสถาบัน รวมถึงให้นิสิต นักศึกษาตระหนักและเรียนรู้ถึงความสำคัญของ e-Commerce ตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
อ่านรายละเอียดกติกาเพิ่มเติมที่นี่

วัน / เวลา ในการจัดโครงการ
 • วันที่รับสมัครและส่งผลงาน : วันนี้ - 18 มกราคม 2562
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (10ทีม) : 21 มกราคม 2562 ทาง https://www.etda.or.th/ecommerceweek2019 หรือ Facebook : ETDA Thailand
 • เปิดโหวตรางวัล Popular Vote : 23 – 31 มกราคม 2562 ทาง Facebook : ETDA Thailand
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (รอบแสดงสด) ในงาน Thailand e-Commerce Week 2019 พร้อมประกาศผลผู้ชนะเลิศ : 1 กุมภาพันธ์ 2562
1) รางวัลชนะเลิศ
- ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
4) รางวัล Popular Vote
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ทุกทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจะเป็นส่วนหนึ่งของ Young Talent eCommerce Park และมีโอกาสศึกษาดูงาน ณ บริษัทชั้นนำ และ/หรือได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Creative “Jingle” Contest for e-Commerce)
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Email: ecommercecontest@etda.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-123-1208 (สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

e-Commerce Week Viral Video Contest
ชิงทุนการศึกษา รวมกว่า 100,000 บาท

รายละเอียดการแข่งขัน
e-Commerce Week Viral Video Contest

ประกวด viral video ความยาวตั้งแต่ 90-180 วินาที
ในหัวข้อ “e-Commerce ออนไลน์ ง่ายดาย”
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ Digital Content ให้นิสิต นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการใช้ Online Marketing tools เพื่อโปรโมทสินค้า บริการและองค์กร และเปิดโอกาสสู่อนาคตในสาย Digital Marketing
อ่านรายละเอียดกติกาเพิ่มเติมที่นี่

วัน / เวลา ในการจัดโครงการ
 • วันที่รับสมัครและส่งผลงาน : วันนี้- 3 มกราคม 2561
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบที่ 1 จำนวน 15 ทีม : วันที่ 6 มกราคม 2562 ทาง https://www.facebook.com/ETDA.Thailand
 • การแข่งขันรอบที่ 2 นำเสนอ story board จำนวน 15 ทีม วันที่ 9 มกราคม 2562
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม พร้อมรับเงินทุน 5,000 บาท ในการผลิตคลิปวิดีโอ วันที่ 9 มกราคม 2562
 • หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ : วันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ สพธอ. เวลาทำการ หรือ email: ecommercecontest@etda.or.th ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562 (สิ้นสุดเวลา 23.59 น.)
 • On Air Spot ผลงาน 10 ทีม : วันที่ 24 มกราคม 2562 (เริ่มโหวต)
 • คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบสุดท้าย : วันที่ 31 มกราคม 2562
 • พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : วันที่ 31 มกราคม 2562
1) รางวัลชนะเลิศ
- ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
4) รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล
รางวัลคลิปวิดีโอที่มียอดเข้าชม และ ยอดแชร์ สูงที่สุด ทาง https://www.facebook.com/ETDA.Thailand และการโหวตภายในงาน

- ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ทุกทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจะเป็นส่วนหนึ่งของ Young Talent eCommerce Park และมีโอกาสศึกษาดูงาน ณ บริษัทชั้นนำ และ/หรือได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ((e-Commerce week viral video contest)
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Email: ecommercecontest@etda.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-123-1208 (สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)