TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Digital Law
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์ลำดับรองประกอบการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต

กำหนดให้มีการจัดทำหลักเกณฑ์ลำดับรองที่สอดคล้องตามลักษณะการให้บริการ สพธอ. จึงได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์ลำดับรองตามลักษณะของการให้บริการ เพื่อเตรียมการรองรับการประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว

 • 10 พ.ย. 65
 • 1449
Standard
ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ จำนวน 2 ฉบับ

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ จำนวน 2 ฉบับ และข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการทดสอบสมรรถนะการทำงานเทคโนโลยีชีวมิติ

 • 28 พ.ย. 65
 • 8
Digital Transformation
ETDA จัดใหญ่! โชว์ผลงานเด่นรอบปี เผยปี 66 รุกหนัก ลุยปิดช่องโหว่ เผชิญความท้าทาย ดันคนไทยชีวิตดีกว่าที่เคย…เมื่อมีดิจิทัล

ETDA เปิดผลงานเด่นรอบปี 2565 ผ่าน 5 งานไฮไลท์ “เร่งเครื่องการทำธุรกรรมฯ ประเทศ-ดันใช้ดิจิทัลไอดีในวงกว้าง-กำกับดูแลดิจิทัลแพลตฟอร์ม-ยกระดับการทำงาน ธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี-พัฒนาคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทัน” พร้อมประกาศโจทย์ใหญ่ก้าวต่อไปในปี 2566 เดินหน้าก้าวผ่านทุกช่องโหว่ ความท้าทาย ตั้งเป้า “ประเทศ ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ ประชาชน ชีวิตต้องดีกว่าที่เคย…เมื่อมีดิจิทัล”

 • 28 พ.ย. 65
 • 60
Digital Transformation
ETDA เปิดตัวศูนย์ “AI Governance Clinic by ETDA (AIGC)” จับมือ “เนคเทค -กรมการแพทย์-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ลุยสร้างหลักธรรมาภิบาลการใช้ AI ทางการแพทย์

ETDA (เอ็ตด้า) พร้อม พาร์ทเนอร์ทั้งไทยและต่างประเทศ จัดใหญ่เปิดตัว “ศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Governance Clinic by ETDA (AIGC)” ลุยยกระดับมาตรฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance) ดันประเทศประยุกต์ใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ ประเดิมจับมือ “เนคเทค-กรมการแพทย์-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” เพื่อเร่งพัฒนากรอบ ข้อเสนอแนะ และกระจายความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลการใช้ AI สำหรับทางการแพทย์

 • 08 พ.ย. 65
 • 86
etc
ETDA โชว์ความสำเร็จโปรเจค EDC เสริมภูมิคนไทยรู้เท่าทันออนไลน์ 5,743 คน สร้างเทรนเนอร์ดิจิทัล ส่งต่อความรู้สู่สังคม 259 คนETDA โชว์ความสำเร็จโปรเจค EDC เสริมภูมิคนไทยรู้เท่าทันออนไลน์ 5,743 คน สร้างเทรนเนอร์ดิจิทัล ส่งต่อความรู้สู่สังคม 259 คน

EDC เร่งให้ความรู้อย่างเข้มข้น สร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย ท่องโลกออนไลน์อย่างรู้เท่าทันแล้ว 5,743 คน พร้อมปั้น EDC Trainer เครือข่ายส่งต่อความรู้สู่สังคมแล้ว 259 คน ตั้งเป้า ภายในปี 2570 ไทยต้องมี EDC Trainer ไม่น้อยกว่า 5,000 คน

 • 10 ต.ค. 65
 • 131
ADTE
หลักสูตร Electronic Signature (Beginner Level)

เนิ้อหาแน่น 12 ชั่วโมง ตลอด 3 วัน พร้อม Workshop สุดพิเศษ

 • 06 ต.ค. 65
 • 1032
Standard
ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิวของผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ เลขที่ ขมธอ. 32-2565

การรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิวของผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ เลขที่ ขมธอ. 32-2565

 • 29 ก.ย. 65
 • 150
Standard
 • 29 ก.ย. 65
 • 956
etc
ETDA ยกทัพความรู้จาก ETDA Digital Citizen (EDC) เสริมแกร่งการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ต และรู้เท่าทันสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัล แก่ชาวนครศรีธรรมราช

ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยกับงาน "Metaverse For All เทคโนโลยีสุดล้ำสู่โลกเสมือนจริง" ซึ่ง ETDA ได้ยกทัพความรู้จาก ETDA Digital Citizen (EDC) ไปเสริมแกร่งเรื่องการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ต และรู้เท่าทันสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัลแก่ชาวนครศรีธรรมราช

 • 15 ก.ย. 65
 • 138
etc
EDC เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้สอนหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคใต้ ประจำปี 2565

ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยกับ " การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคใต้" ประจำปี 2565 ซึ่ง ETDA ได้ร่วมอบรม EDC Trainer เพื่อเสริมแกร่งเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ต เตรียมตัวถ่ายทอดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ผ่านหลักสูตร ETDA Digital Citizen (EDC

 • 06 ก.ย. 65
 • 84