the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E |  F  | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

F

เผยแพร่ 06.07.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 02.07.2020 | อ่าน 1209

F-Commerce

เอฟ คอมเมิร์ซ หมายถึง รูปแบบการซื้อขายบนโลกออนไลน์โดยผ่าน Facebook ทั้งในรูปแบบของ Marketplace หรือในรูปแบบของแบรนด์ที่มีการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายผ่านเว็บไซต์ต่างๆทั่วโลก ซึ่งเราเห็นกันได้ชัดเจนจาก Fan Page ที่ใช้ Facebook เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์