email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H |  I  | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I

เผยแพร่ 20.05.2014 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 16.08.2018 | อ่าน 1019

IANA

IANA : The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) เป็นส่วนงานย่อยของ ICANN รับผิดชอบองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การทำงานของอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างราบรื่น โดยการจัดสรรหมายเลข IP ให้แต่ละ Region และดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามโปโตคอลที่กำหนด