TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA LOCAL DIGITAL
ETDA พาไปรู้จักกับอีกหนึ่ง Soft Power ของประเทศไทยที่เชียงราย กับ สินค้าที่ได้ OTOP ระดับ 5

เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานผ่านการรับรองจากขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

 • 10 เม.ย. 67
 • 16
ITA
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใน สพธอ.

สพธอ. ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานกระพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้าง

 • 09 เม.ย. 67
 • 8
ETDA LOCAL DIGITAL
เชิญชม ภาพบรรยากาศวัน Training ของ (ว่าที่) นักธุรกิจรุ่นใหม่

โครงการ ETDA Local Digital Coach ปีที่ 5 (ELDC) กับแคมเปญ Empower Social Enterprise จัดอบรมพัฒนาทักษะ เพื่อเตรียมปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้ครบเครื่อง โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 • 09 เม.ย. 67
 • 12
Foresight
4 องค์กรชั้นนำเปิดตัวงานวิจัย “อนาคตสุขภาพและสุขภาวะสังคมไทย พ.ศ. 2576 (Futures of Health and Wellness in Thailand 2033)”

ETDA ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales LAB by MQDC) เผยผลการวิจัย “อนาคตสุขภาพและสุขภาวะสังคมไทย พ.ศ. 2576 (Futures of Health and Wellness in Thailand 2033)” เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะ ประเด็นปัญหาสำคัญ สถานการณ์ปัจจุบัน สัญญาณการเปลี่ยนแปลง

 • 04 เม.ย. 67
 • 102
ETDA LOCAL DIGITAL
เปิดตัวทีมที่ปรึกษา โครงการ ELDC (ETDA Local Digital Coach) ปีที่ 5

เปิดตัวทีมที่ปรึกษา โครงการ ELDC (ETDA Local Digital Coach) ปีที่ 5 กับแคมเปญ Empower Social Enterprise เปิดโอกาสให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ได้มาพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

 • 28 มี.ค. 67
 • 45
ETDA LOCAL DIGITAL
Opening Day กับโครงการ ETDA LOCAL DIGITAL COACH (ELDC) ปีที่ 5

ตลอดเดือนมีนาคม-พฤษภาคมนี้ โครงการ ELDC ปีที่ 5 เตรียมเดินหน้าสร้างทักษะและองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับเหล่าว่าที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงในแต่ละภูมิภาคอย่างเต็มที่ ด้วยคอร์สอบรมจากกูรูผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การพัฒนาชุมชนเพื่อสังคม, การนำเสนอแนวคิดนวัตกรรม ไปจนถึงกลยุทธ์พลิกฟื้นชุมชนด้วยการตลาดดิจิทัลและหลักสูตรสำคัญๆ ในการพัฒนาธุรกิจชุมชนอีกมากมาย เคลียร์ติวให้พร้อม รอรับความรู้จัดเต็ม ตามนี้ได้เลย

 • 21 มี.ค. 67
 • 46
Digital Citizen
ETDA เปิดโจทย์แข่งขัน EDC Pitching ปีที่ 2 หาแคมเปญที่โดนใจ! ภายใต้แนวคิด “Digital Wellness Lifestyle” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมแข่งขัน EDC Pitching ปีที่ 2 เปิดเวทีประลองไอเดีย สร้างสรรค์แคมเปญเพื่อสร้างสุขภาพสังคมที่ดีกับชีวิตดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “Digital Wellness Lifestyle” ที่ชวนเหล่าคนรุ่นใหม่ จนถึงประชาชนที่สนใจ ทุก Generation ทุกอาชีพ

 • 19 มี.ค. 67
 • 132
ETDA LOCAL DIGITAL
ETDA ชวนมาดู Timeline โครงการ ETDA Local Digital Coach ELDC ปี 5

ETDA ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่จะช่วยพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง สู่การเพิ่มรายได้รายได้ มีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ช่วยส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป

 • 12 มี.ค. 67
 • 55
ETDA LOCAL DIGITAL
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ETDA Local Digital Coach ปีที่ 5 (ELDC)

ขอแสดงความยินดีกับ (ว่าที่) นักธุรกิจรุ่นใหม่ทั้ง 463 คน และชุมชน 121 ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ETDA Local Digital Coach ปีที่ 5 (ELDC)

 • 11 มี.ค. 67
 • 22