TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Digital Transformation
ETDA จับมือ TMA เปิดผลการศึกษาชี้ 10 ตัวชี้วัดจาก IMD-WDCR ไทยต้องเร่งสปีด Internet Retailing และ e-Government ขยับภาพรวมสู่ 30 อันดับแรกของโลก

ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดแถลงผลการศึกษาในงาน “Thailand Digital Competitiveness: Way Forward for National e-Transaction” เพื่อเปิดผลวิเคราะห์ World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) เน้น 10 อันดับตัวชี้วัด

 • 01 ธ.ค. 66
 • 49
ADTE
หลักสูตร AICA AI CHANGE AGENT PROGRAM ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับองค์กร สู่ยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล

สร้างโอกาสการใช้ AI สำหรับองค์กร (Strategic AI Integration) เรียนรู้กลยุทธ์ เพื่อต่อยอดเป็น CAIO (Chief AI Officer) พบกับ Real-World Use Cases และ AI Solutions บรรยายและ Workshop โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ AIGC และหน่วยงานชั้นนำระดับโลกด้าน AI

 • 01 ธ.ค. 66
 • 326
Digital Transformation
ETDA จับมือ TMA เตรียมเปิดผลการศึกษา ตัวชี้วัดสำคัญที่จะเร่งสปีด ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลไทย รู้พร้อมกัน! 30 พ.ย.นี้

ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ครั้งแรกกับการเตรียมจัดงาน “Thailand Digital Competitiveness: Way Forward for National e-Transaction

 • 27 พ.ย. 66
 • 82
Digital Platform Service
ETDA ขอบคุณในความร่วมมือ ทุกแพลตฟอร์มทั้งสัญชาติไทยและต่างประเทศ แจ้งข้อมูลตามกฎหมาย DPS แล้ว 835 แพลตฟอร์ม

ETDA (เอ็ตด้า) เผยหลังพ้นกำหนดการแจ้งการประกอบธุรกิจ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไป ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่งแล้ว มีแพลตฟอร์มดิจิทัลแจ้งข้อมูล ทั้งสิ้น 835 แพลตฟอร์ม “จาก 15 ประเภทบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล” ทั้งไทย-ต่างชาติ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ สำหรับแพลตฟอร์ม ที่ยังไม่ได้แจ้งตามกำหนด ETDA เตรียมส่งหนังสือ เพื่อให้แพลตฟอร์มชี้แจงเหตุผล ก่อนดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • 22 พ.ย. 66
 • 128
Digital Platform Service
ETDA เผย แพลตฟอร์มดิจิทัล แจ้งข้อมูลแล้ว 441 แพลตฟอร์ม ‘รายใหญ่-ต่างชาติ’ ทยอยแจ้งต่อเนื่อง

ETDA เผยยอดการแจ้งข้อมูล การประกอบธุรกิจผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ภายใต้กฎหมาย DPS ล่าสุด มีแพลตฟอร์มแจ้งแล้ว จำนวน 441 แพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการรายใหญ่ และต่างชาติเข้ามาแจ้งต่อเนื่อง ย้ำธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไป ต้องดำเนินการแจ้งให้ทัน ภายใน 18 พฤศจิกายนนี้

 • 15 พ.ย. 66
 • 182
e-Commerce
ETDA จับมือ MI พร้อมพันธมิตร ร่วม Workshop ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างระบบนิเวศน์ด้านความปลอดภัยของ e-Commerce ในไทย

ETDA ร่วมกับ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute: MI), กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • 15 พ.ย. 66
 • 58
e-Commerce
ETDA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ e-Commerce ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 ธันวาคม 2566

“ร่วมสะท้อนมูลค่า e-Commerce ไทย เพื่อขับเคลื่อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลระดับโลก”

 • 09 พ.ย. 66
 • 125
NRCA
NRCA ซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับผู้ประกอบการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งแรกในกลุ่มประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดย Thailand NRCA จัดซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับผู้ประกอบการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้หัวข้อ (CYBER EXERCISE FOR CERTIFICATION AUTHORITY (CA) 2023: PREPARE YOUR TRUST SERVICE!)

 • 08 พ.ย. 66
 • 88
NRCA
NRCA, conducted the first cyber security drill for electronic certificate authorities (CAs) in Asia–Pacific

ETDA, through NRCA, conducted the first cyber security drill for electronic certificate authorities (CAs) in Thailand for its member agencies (SubCAs) and observers on November 2 and 3, 2023. The drill was conducted to enhance the response and recovery capabilities of CAs and to prepare them for potential cyber threats.

 • 08 พ.ย. 66
 • 54
AIGC
ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ AI Governance Clinic by ETDA บรรยาย AI Governance & Data Privacy Ethics ให้กับครูและนักเรียน “ค่ายปัญญาประดิษฐ์กับวิทยาการข้อมูล (AI and Data Science Camp)”

AI Governance Clinic by ETDA หรือ AIGC ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้สำหรับโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง

 • 08 พ.ย. 66
 • 74