TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Cybersecurity
AJCCBC เดินหน้าพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ทันต่อภัยคุกคามทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 13 -17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre หรือ AJCCBC) ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA จัดกิจกรรม AJCCBC Cybersecurity Technical Training ครั้งที่ 21 เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศสมาชิกอาเซียนให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

 • 28 มิ.ย. 65
 • 1
Foresight
ETDA จับมือกูรูด้าน Foresight จัดงานใหญ่ “Future Ready: Advancing Thailand for the Digital Forward” สะท้อนภาพอนาคตดิจิทัล ในอีก 10 ปีข้างหน้า ไทยก้าวต่ออย่างไร

ETDA จับมือพาร์ทเนอร์หน่วยงานชั้นนำด้าน Foresight ทั้งไทยและต่างประเทศ เตรียมจัดใหญ่ Digital Foresight Symposium “Future Ready: Advancing Thailand for the Digital Forward” สะท้อนภาพอนาคตดิจิทัล ในอีก 10 ปีข้างหน้า ไทยก้าวต่ออย่างไร? วันพุธที่ 29 มิ.ย.นี้ ลงทะเบียนร่วมงานที่

 • 24 มิ.ย. 65
 • 73
Digital Law
สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับ สพธอ. จัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับ สพธอ. จัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ตามข้อเสนอหลักการที่ ครม. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564 จึงขอรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลกระทบของกฎหมาย โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบดิจิทัลเป็นทางเลือกแรก และการอำนวยความสะดวกของประชาชน โดยสามารถเสนอความเห็นได้ที่ระบบกลางทางกฎหมาย ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย.-8 ก.ค. 65

 • 20 มิ.ย. 65
 • 65
ADTE
9 เรื่องที่ต้องรู้! ก่อนเรียน Digital Transformation หลักสูตรที่เจาะลึกรอบด้านโดย ADTE by ETDA

ในยุคที่มีการแข่งขันสูง Digital Transformation คือส่วนสำคัญในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยีและมีการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง แต่ก็ยังมีอีกหลายองค์กรที่ยังคงไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน หรือแม้แต่ Digital transformation แท้จริงแล้วมันคืออะไร? ที่ ADTE by ETDA มีคำตอบ

 • 20 มิ.ย. 65
 • 0
ADTE
ถอดรหัส Digital ID จากหลักสูตร Course Series DIGITAL ID ที่จัดขึ้นโดย ADTE by ETDA

บทความนี้เราจะมาถอดรหัสใจความสำคัญจากหลักสูตร Digital ID ยกระดับ องค์กร ธุรกิจ ให้สามารถทำทุกธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ “พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” รวดเร็ว ปลอดภัย ง่ายต่อการตรวจสอบ โดยหลักสูตรนี้แบ่งเป็น 4 Course Series และ 1 Workshop ตลอด 3 วัน รวม 12 ชั่วโมง ที่จัดขึ้นโดยสถาบัน ADTE by ETDA แหล่งรวมความรู้เพื่อคนดิจิทัล

 • 09 มิ.ย. 65
 • 0
Foresight
ETDA เร่งระดมทุกภาคส่วน เตรียมสะท้อนภาพอนาคตดิจิทัลไทย ในอีก 10 ปีข้างหน้า

ETDA เดินหน้าจัดทำ Foresight ชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่งระดมความเห็น สะท้อนภาพอนาคตดิจิทัลไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า ก่อนแถลงผลการศึกษาช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้

 • 07 มิ.ย. 65
 • 127
e-Standard
ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (INFORMATION SECURITY FOR ELECTRONIC DELIVERY SERVICE PROVIDERS) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น (สิ้นสุดการเวียนร่าง 24 มิถุนายน 2565)

ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (INFORMATION SECURITY FOR ELECTRONIC DELIVERY SERVICE PROVIDERS) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น (สิ้นสุดการเวียนร่าง 24 มิถุนายน 2565)

 • 02 มิ.ย. 65
 • 49
e-Standard
ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิวของผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ (COLLECTION, MODERATION AND PUBLICATION OF ONLINE CUSTOMER REVIEWS) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น (สิ้นสุดการเวียนร่าง 24 มิถุนายน 2565)

ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิวของผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ (COLLECTION, MODERATION AND PUBLICATION OF ONLINE CUSTOMER REVIEWS) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น (สิ้นสุดการเวียนร่าง 24 มิถุนายน 2565)

 • 01 มิ.ย. 65
 • 28
Cybersecurity
AJCCBC กับ กิจกรรมอบรมหลักสูตร CYDER & Malware Analysis

ผ่านไปอีกครั้งกับกิจกรรมพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กับ“การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ครั้งที่ 20

 • 27 พ.ค. 65
 • 31
Digital Citizen
ETDA จัด EDC Trainer Showcase เปิดโฉม 23 EDC Trainers รุ่นแรก ก่อนลุยขยายเครือข่าย สร้างพลเมืองดิจิทัลทั่วไทย

ETDA โชว์ความสำเร็จการสร้างเครือข่ายเทรนเนอร์ดิจิทัล พร้อมเปิดโฉม 23 EDC Trainers รุ่นแรก ที่ได้รับเกียรติบัตรการันตีความพร้อม ก่อนลุยถ่ายทอดความรู้ สร้างพลเมืองดิจิทัล ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันทั่วประเทศ

 • 27 พ.ค. 65
 • 88