TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Digital Transformation
ETDA จับมือ TMA เปิดผลการศึกษาชี้ 10 ตัวชี้วัดจาก IMD-WDCR ไทยต้องเร่งสปีด Internet Retailing และ e-Government ขยับภาพรวมสู่ 30 อันดับแรกของโลก

ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดแถลงผลการศึกษาในงาน “Thailand Digital Competitiveness: Way Forward for National e-Transaction” เพื่อเปิดผลวิเคราะห์ World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) เน้น 10 อันดับตัวชี้วัด

 • 01 ธ.ค. 66
 • 52
AIGC
การประชุม "3rd International Policy Advisory Panel [IPAP] 2023"

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 66 ที่ผ่านมาศูนย์ AI Governance Clinic by ETDA หรือ AIGC ได้จัดประชุม " 3rd International Policy Advisory Panel [IPAP] 2023" เพื่อสรุปผลภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ AIGC และการแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์จากคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ IPAP เรื่อง Generative AI Governance

 • 28 ก.ย. 66
 • 155
Digital Transformation
ETDA โชว์ผลงานรอบปี ‘ส่งเสริม-กำกับดูแลธุรกิจบริการดิจิทัล’ เพื่อคนไทย “ชูปี 67 เข้มข้นกับบทบาท Co-Creation Regulator พร้อมติดสปีดไทย พิชิต 30:30”

ETDA (เอ็ตด้า) ยกทัพผู้บริหารจัดใหญ่! “TIME TO CHANGE 13 ปี ETDA #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล” โชว์ผลงานเด่นรอบปี 2566 กับภารกิจครั้งสำคัญ พาคนไทยเปลี่ยนสู่ชีวิตดิจิทัลที่ดี มั่นใจ ปลอดภัยขึ้น ไปกับการขับเคลื่อนงานสุดไฮไลท์ รับความท้าทายปีที่ 13 ทั้ง

 • 25 ก.ย. 66
 • 237
ADTE
ชี้ช่องเรียนรู้! ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันโลกขับเคลื่อนไปด้วย “ดิจิทัล” ตั้งแต่ตอนตื่นจนถึงการทำงาน และถึงแม้ในวันนี้ใครต่อใครจะใช้ดิจิทัลจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว แต่ที่ผ่านมาเราก็ยังเห็นปัญหามากมายที่เกิดจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่อ

 • 22 ก.ย. 66
 • 135
Digital Transformation
ETDA จับมือ นิด้า จัด Focus Group ผลการสำรวจสุขภาวะทางดิจิทัล (Digital Wellbeing) ปี 2566 เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ดีของคนไทย

ETDA ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผลการสำรวจสุขภาวะทางดิจิทัล (Digital Wellbeing) ปี 2566 (ครั้งที่ 1) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • 15 ก.ย. 66
 • 147
AIGC
ETDA จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมผลักดัน AI Governance Guideline ฉบับแรกของไทยสู่การใช้งานจริงในระดับองค์กร

28 สิงหาคม 66 ETDA โดยศูนย์ AIGC (AI Governance Clinic by ETDA) จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนาม MOU การประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมเปิดพื้นที่ชวน พาร์ทเนอร์ กว่า 33 หน่วยงาน จาก 3 Sectors สำคัญ ทั้ง Healthcare Finance และ Government ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการใช้งาน AI Governance Guidelines ครั้งแรกของไทย กับงาน

 • 29 ส.ค. 66
 • 450
Digital Citizen
ETDA เปิด 3 แผนธุรกิจเด่นไอเดีย Gen Z เวที “Boosting Craft Idea” ยกระดับธุรกิจชุมชนด้วยดิจิทัลคอมเมิร์ซ เพิ่มการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

จากการรวมตัวของกลุ่มของคนรุ่นใหม่ Gen Z ตัวแทนจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ กับการลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย แลกเปลี่ยนไอเดียร่วมกับชุมชน ออกแบบแผนธุรกิจออนไลน์ที่ “ใช่” ให้กับชุมชน เพื่อขึ้นสู่เวทีประลองสุดยอดไอเดียโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน “Boosting Craft Idea รวมพล คนดิจิทัล ระเบิดไอเดีย เพื่อสังคม”

 • 28 ส.ค. 66
 • 211
NRCA
NRCA เปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ CA ใหม่! ดันออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 1 ล้านใบ ในปี 67

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดย Thailand NRCA จัดงาน NRCA Key Generation Ceremony เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ Certificate Authentication หรือ CA

 • 23 ส.ค. 66
 • 39