TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA LOCAL DIGITAL
ETDA ขอพาไปพบกับอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนที่ได้ต่อยอดผลผลิตจากชุมชนจนมาได้เป็นอีกหนึ่ง Business Model

ผลิตภัณฑ์จากตระกูล “เห็ด” เทรนด์ในปัจจุบันที่ใครๆ ก็ต่างยกให้เป็นพืชสมุนไพรจากธรรมชาติ ที่มีคุณประโยชน์ที่หลากหลาย จนได้ออกรูปแบบผลิตภัณฑ์จากเห็ดกันมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะสายเฮลตี้ และการดูแลตัวเองด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

 • 17 พ.ค. 67
 • 12
Digital Law
ETDA กางหลักการ ร่าง กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ตอบโจทย์แล้วหรือไม่?

เปิดประเด็นเสวนา “หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการปรับเปลี่ยน - หลังรับฟังเสียงสะท้อน...ใช่...หรือ...ไม่ใช่?” ภายหลังการเปิดเผยสาระสำคัญของร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการกฤษฎีกา

 • 24 มี.ค. 58
 • 1257
e-Standard
สพธอ. จัดงานสัมมนา 2ND FINANCIAL MESSAGE STANDARD SEMINAR (FIMES) ผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA จัดสัมมนา 2nd Financial Message Standard Seminar (FIMES) หัวข้อ “การเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล”

 • 17 มี.ค. 58
 • 1174
Digital Law
ETDA จับมือ เครือข่ายพลเมืองเน็ต ถกประเด็น “ข้อมูลผู้ป่วย” ปิดอะไร? เปิดตอนไหน?

ยกประเด็นเรื่องดูแลข้อมูลสุขภาพอย่างไร เพื่อให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์สูงสุด วงเสวนาลงความเห็น ข้อมูลทางการแพทย์มีความสำคัญสูงและมีความซับซ้อนต่างจากข้อมูลอื่น ๆ

 • 05 มี.ค. 58
 • 1194
e-Standard
ETDA จับมือ เครือข่ายพลเมืองเน็ต จัด OPEN FORUM เปิดบ้านในหัวข้อ “ข้อมูล​รักษา​พยาบาล​: ปิดอะไร​ เปิดตอนไหน​ ให้​ผู้ป่วย​ได้ประโยชน์?”

ตามที่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที จัดงานสัมมนา e-Health Standard Forum ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนามาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย สพธอ. ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อสรุปเพื่อนำไปใช้งานจริงในประเทศไทย

 • 26 ก.พ. 58
 • 1168
Digital Law
ETDA ระดมสมอง ทางออกของจรรยาบรรณเจาะช่องโหว่ระบบไอที ผิด ไม่ผิด?

ร่วมถกประเด็น “การตรวจสอบช่องโหว่ระบบสารสนเทศ ควร/ไม่ควร ผิด หรือ/ไม่ผิด” กูรูไซเบอร์ชี้ทำได้ไม่มีความผิด  แต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนเงื่อนไขของการกระทำและเจตนา

 • 25 ก.พ. 58
 • 1234
Digital Law
ครั้งที่ ๓ หัวข้อ “ถ้า Critical Infrastructure บ้านเราถูกเจาะระบบ เราจะรับมือและเคลียร์ปัญหานี้ร่วมกันอย่างไร”

การจัด Open Forum ในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบ Critical Infrastructure ที่สำคัญของประเทศ

 • 10 ก.พ. 58
 • 1166
Digital Law
ETDA เปิดบ้านถกประเด็น…คนไทยเห็น privacy สำคัญจริงหรือ? ในเมื่อยอมแลกข้อมูลส่วนตัวกับกาแฟเพียงแก้วเดียว!

เปิดบ้านพูดคุยในหัวข้อ “‘การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล’ เกือบ 17 ปีที่รอคอย ทำอย่างไรให้เป็นธรรมและไม่เป็นภาระเกินไป…ในวันที่เราได้รับจดหมายโฆษณามากกว่าจดหมายจากคนรู้จัก…ในวันที่เรายอมแลกข้อมูลส่วนตัวกับกาแฟแก้วเดียวเสมอ”

 • 03 ก.พ. 58
 • 1186
Digital Law
สรุปประเด็นสำคัญจากงาน Open Forum : ICT Law Center under ETDA ภายใต้หัวข้อ “ร่วมปฏิรูปกฎหมาย ร่วมให้ความเห็น เพื่อเดินหน้าประเทศไทย”

จัดงาน Open Forum: หัวข้อ “ร่วมปฏิรูปกฎหมาย ร่วมให้ความเห็น เพื่อเดินหน้าประเทศไทย”  เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น

 • 30 ม.ค. 58
 • 1175