TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

วิศวกรซอฟต์แวร์ Software Engineer

Update
:
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ทำงานร่วมกับทีมเพื่อพัฒนาระบบให้เป็นไปตามความต้องการและตามกำหนดการ
  • จัดทำเอกสารที่จำเป็นสำหรับอธิบายระบบ เช่น ข้อกำหนดความต้องการ, การออกแบบระบบ, การติดตั้งระบบ และคู่มือการใช้งาน
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เพศ : ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ด้านความรู้ (Knowledge) 
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ JAVA หรือ .NET
  • มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับ OOP
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 • ประสบการณ์ทำงาน
  มีประสบการณ์การเป็น developer หรือ programmer อย่างน้อย 3 ปี
   
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เพศ ชาย/หญิง 
  • อายุ 25 – 40 ปี 
  • การศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • สมัครงาน
  หากคุณสนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]