webmaster@etda.or.th     0-2123-1234
Facebook Google+ Twitter YouTube SlideShare


ETDA's News
ส่องตัวแปรสำคัญในโอกาสการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล
02.07.2015
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในการนำประเทศไทยไปสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและให้เป็นไปตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล
ETDA จับมือยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซ คิกออฟโครงการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซ คาดตลาดออนไลน์ไม่หยุด
01.07.2015
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสัมมนากรอบแนวคิดและวิธีการในการสำรวจและวิจัยในโครงการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2558...
ETDA เปิดยุทธศาสตร์ “Green e-Commerce” เล็งดึง OTOP - SME เข้าโครงการ พร้อมดันอีคอมเมิร์ซไทยเต็มรูปแบบครบวงจร
01.07.2015
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เดินหน้าผลักดันการเติบโตธุรกิจอีคอมเมิร์ซของประเทศแบบองค์รวม เปิดโครงการ “Green e-Commerce : บ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย” เพื่อสร้าง Ecosystem...
ETDA Cliping News
NPMS
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
ETDA EXECUTIVE
ABOUT
ETDA
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
ETDA's Map

ติดต่อ สพธอ.

ผู้ติดต่อ*
อีเมล*
เรื่อง*
ข้อมูลเพิ่มเติม*
  
กรอกตัวอักษรให้ตรงกับภาพ*
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร: +66 0 2123 1234 โทรสาร: +66 0 2120 1200
อีเมล:
ICT
ThaiCERT
G-INFO
NRCA