webmaster@etda.or.th     0-2123-1234
Facebook Google+ Twitter YouTube SlideShare


ETDA's News
ETDA เชิญผู้เชี่ยวชาญ SANS เกาะติดภัยคุกคาม Cybersecurity โลก
26.03.2015
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) ร่วมกับ SANS Institute (SANS) จัดสัมมนา เรื่อง “Client-side Attacks: Use-after-Free Exploitation” เพื่อแลกเป
ETDA จับมือ MPA ชี้ภัยเว็บเถื่อน พบโฆษณาสื่อลามก การพนัน แซงเพื่อนบ้าน
24.03.2015
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center ร่วมกับ สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา(Motion Picture Association (THAILAND)) หรือ MPA เปิดหัวข้อเสวนา “Hig
ETDA กางหลักการ ร่าง กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง  ตอบโจทย์แล้วหรือไม่?
19.03.2015
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center เปิดประเด็นเสวนา “หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการปรับเปลี่ยน - หลังรับฟังเสียงสะท้อน...ใช่...หรือ...ไม่ใช่?
ETDA EXECUTIVE
ABOUT
ETDA
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
ETDA's Map

ติดต่อ สพธอ.

ผู้ติดต่อ*
อีเมล*
เรื่อง*
ข้อมูลเพิ่มเติม*
  
กรอกตัวอักษรให้ตรงกับภาพ*
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร: +66 0 2123 1234 โทรสาร: +66 0 2120 1200
อีเมล: