webmaster@etda.or.th     0-2123-1234
Facebook Google+ Twitter YouTube SlideShare


ETDA's News
ETDA ผลักดันโครงการ Imagine Cup พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ร่วมขับเคลื่อน Digital Economy
30.04.2015
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการสนับสนุนของ สพธอ. หรือ ETDA องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ (USAID) และธนาคารกสิกรไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Imagine Cup Thailand 2015
ETDA สะท้อนเสียงหลายภาคส่วน สร้าง Cybersecurity ไทยให้พร้อม ก่อนดันนโยบายภูมิภาค
30.04.2015
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 สพธอ. กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center ร่วมกับ ThaiCERT จัดเวทีพูดคุยในหัวข้อ “นโยบายระดับภูมิภาคด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ” (Regional Cybersecurity Framework and DE Development)
ETDA ร่วมแถลงผลงาน ก.ไอทีซี 6 เดือน เดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
27.04.2015
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมแถลงผลงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ 6 เดือนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอทีซี) พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของ ETDA ภายใต้แนวคิด...
ETDA EXECUTIVE
ABOUT
ETDA
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
ETDA's Map

ติดต่อ สพธอ.

ผู้ติดต่อ*
อีเมล*
เรื่อง*
ข้อมูลเพิ่มเติม*
  
กรอกตัวอักษรให้ตรงกับภาพ*
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร: +66 0 2123 1234 โทรสาร: +66 0 2120 1200
อีเมล: