webmaster@etda.or.th     0-2123-1234
Facebook Google+ Twitter YouTube SlideShare


ETDA's News
เปิดมุมมอง ODR โลก ระงับข้อพิพาทออนไลน์เพื่อส่งเสริมดิจิทัลคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน
08.04.2015
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 สพธอ กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center ร่วมกับ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ และ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) เปิดเวทีพูดคุยในเรื่อง “ระงับข้อพิพาททางออนไลน์: หลักการ แนวคิด และสิ่งควรรู้สำหรับผู้ประ
Safe Digital Life | Thailand รณรงค์ช่วยคนไทย รู้รอดปลอดภัยในโลกดิจิทัล
07.04.2015
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (BSA | The Software Alliance) จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “รู้รอดปลอดภัยในโลกดิจิทัล” หรือ “Safe Digital Life
จับตา! การจัดการโทรคมนาคมไทย ตอบโจทย์นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลหรือไม่?
31.03.2015
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center ร่วมกับ หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand - JFCCT)
ETDA EXECUTIVE
ABOUT
ETDA
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
ETDA's Map

ติดต่อ สพธอ.

ผู้ติดต่อ*
อีเมล*
เรื่อง*
ข้อมูลเพิ่มเติม*
  
กรอกตัวอักษรให้ตรงกับภาพ*
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร: +66 0 2123 1234 โทรสาร: +66 0 2120 1200
อีเมล: