email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • Openforum Critical Infrastructure
 • Trusted Electronic Document Seminar
 • ประกาศผล
 • เอกสารนำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ดาวน์โหลดรายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
 • Thaiemarket
 • ธุรกรรมปลอดภัย
 • Soft Infrastructure
 • Indicator
 • Enabling digital economy
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


Thailand Online Mega Sale 2016 จัดยิ่งใหญ่ คาดผู้เข้าร่วมทะลักล้านคน เม็ดเงินสะพัด 450 ล้านบาท

21 ชั่วโมงที่ผ่านมา (30.08.2016)

Thailand Online Mega Sale 2016 จัดยิ่งใหญ่ คาดผู้เข้าร่วมทะลักล้านคน เม็ดเงินสะพัด 450 ล้านบาท

ETDA ผนึกกำลังพันธมิตร เปิดงาน Thailand Online Mega Sale 2016 ชวนชอปกระหน่ำออนไลน์ 1-9 ก.ย. 59 นี้ที่ www.thailandmegasale.com กับสินค้ากว่า 10,000 รายการ ลดสูงสุดถึง 80%...[อ่านต่อ]


Thailand Online Mega Sale 2016 ชวนชอปก่อนใคร! ทัพสินค้าลดกระหน่ำ สูงสุด 90%

5 วันที่ผ่านมา (26.08.2016)

Thailand Online Mega Sale 2016 ชวนชอปก่อนใคร! ทัพสินค้าลดกระหน่ำ สูงสุด 90%

มาเป็นนักชอปกลุ่มแรกกับสิทธิพิเศษสุดฮอต ด้วยการลงทะเบียนชอปก่อนใคร ในงาน Thailand Online Mega Sale 2016 “Raining Sales Fever : ลดเวอร์! ท้าหน้าฝน”...[อ่านต่อ]


ETDA เผยพฤติกรรมผู้ใช้เน็ตปี 59 ชี้เทรนด์ใหม่มาแรง ชงรัฐ-เอกชน จับตา 3G/4G ยังต้องปรับปรุง

6 วันที่ผ่านมา (25.08.2016)

ETDA เผยพฤติกรรมผู้ใช้เน็ตปี 59 ชี้เทรนด์ใหม่มาแรง ชงรัฐ-เอกชน จับตา 3G/4G ยังต้องปรับปรุง

นักท่องเน็ตผ่านมือถือโต 9% เป็น 6.2 ชม./วัน โดยใช้ช่วง 4 โมงเย็นถึงสองทุ่มมากสุด เพศที่ 3 และเจน Y ใช้เน็ตผ่านมือถือสูงสุด ชี้คนยุคนี้ใช้เน็ตเพื่อ ‘แชต ชม อ่าน’...[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
NPMS
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MICT
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน