TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Digital Workforce & Literacy

Digital Workforce & Literacy Documents

เสริมทักษะคนไทยอย่างรู้เท่าทัน เพิ่มโอกาสใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Workforce_leadgraphic.png

การทำธุรกรรมทางออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีความรู้ ความตระหนักในการใช้เทคโนโลยี เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และนำไปสู่การเพิ่มโอกาส ตลอดจนรายได้ในระยะยาว ทำให้ ETDA จึงได้มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการทำธุรกรรมทางออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตั้งแต่ระดับประชาชนทั่วไป ลงไปจนถึงชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง​ ​

การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ​ ​

เริ่มต้นด้วยการกระจายความรู้ในมุม Digital Literacy หรือการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และมั่นคงปลอดภัย ผ่าน โปรแกรม ETDA Digital Citizen (EDC) ที่มีส่วนสำคัญWorkforce_img1.png

1. หลักสูตร ที่เรียกย่อๆ ว่า “หลักสูตร EDC” ที่พัฒนาขึ้นโดยอิงจากมาตรฐานสากล และมีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับพฤติกรรม วัฒนธรรม และสถานการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทย เพื่อสร้างความรู้ให้กับเยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ รวมถึงต่อยอดไปยังกลุ่มคนพิการทางด้านการได้ยิน โดยทำงานร่วมกับเครือข่าย (Partner) ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนชุมชน หรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจ ทั้งในรูปแบบ e-Learning, การอบรมแบบ Online และ Onsite
  • EDC Trainer หรือเทรนเนอร์ของ EDC สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร EDC แล้ว แล้วมีศักยภาพสำหรับการต่อยอดกับกระบวนการอบรมเพิ่มเติม เพื่อรับหน้าที่ในการขยายผล หรือส่งต่อความรู้จากหลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ต่างๆ ​
  • การพัฒนาสื่อที่สอดคล้องกับโปรแกรม EDC ในรูปแบบต่างๆ เช่น คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟฟิค ​
  • กิจกรรม EDC Pitching สำหรับคนที่มีไอเดียในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาแนวคิด สื่อ กิจกรรม หรือแคมเปญ ที่สะท้อนเกี่ยวกับ Digital Literacy ในสังคมไทย เพื่อช่วยสร้างความรู้ ความตระหนักให้เกิดผลในรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้จริง เพื่อต่อยอดในการผนวกกับ โปรแกรม EDC ต่อไป
2. เมื่อมีความรู้ขั้นพื้นฐานแล้ว ETDA จึงมุ่งยกระดับทักษะ ความรู้ผู้ประกอบการระดับชุมชนผ่านโปรแกรม ETDA Local Digital Coach (ELDC) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ประกอบไปด้วย​​ ​
  • การพัฒนาโค้ชดิจิทัลชุมชนที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ที่มีการคัดเลือก อบรม และส่งเสริมให้เกิดแผนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆ แม้พื้นที่ห่างไกล ​​ ​
  • การลงชุมชน ต่อยอดสินค้าและบริการสู่ออนไลน์ ร่วมสร้างโอกาสให้ชุมชนมีรายได้ ขยายกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า และมีขายสินค้าและบริการอย่างมีกลยุทธ์ให้มากขึ้น​​ ​
  • กิจกรรม Craft Idea (ELDC Pitching) เพื่อประกวดไอเดีย และการพัฒนา Business model ที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนสินค้าและบริการในชุมชน รวมถึงตอบโจทย์ความยั่งยืนในชุมชน (Social Enterprise)

หลักสูตรพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล 360

เสริมทักษะคนไทยก้าวสู่ Digital Workforce อย่างรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองพร้อมรับมือจากภัยออนไลน์


โปรแกรม ETDA Digital citizen

ETDA Local Digital Coach
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


มาแล้วกับปีที่ 2 ETDA จับมือ Dek-D เปิดรับสมัคร EDC Trainer รุ่น 2 ตามหาผู้มีใจรัก ส่งต่อความรู้...สู่สังคมยุคดิจิทัล

ETDA จัด EDC Trainer Showcase เปิดโฉม 23 EDC Trainers รุ่นแรก ก่อนลุยขยายเครือข่าย สร้างพลเมืองดิจิทัลทั่วไทย

ETDA ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ อบรม EDC Trainer กับ 11 จังหวัดนำร่อง เพื่อร่วมส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล

ETDA นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ถ่ายทอดความรู้ เร่งสร้างภูมิให้เยาวชนไทย รู้เท่าทันภัยไซเบอร์