TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Digital Workforce & Literacy

ETDA DIGITAL CITIZEN (EDC) Documents

ส่งต่อความรู้ สู่พลเมืองดิจิทัล

cover.png

"ส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล" คือแนวคิดสำคัญสำหรับ ETDA ในการกำหนดทิศทางเพื่อร่วมผลักดันให้สังคมเข้มแข็ง ​และมีทักษะความรู้เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้คนไทยรู้เท่าทันโลกออนไลน์

ETDA จึงได้จัดทำโปรแกรม “ETDA Digital Citizen” (EDC)เพื่อยกระดับความรู้ของคนในสังคม โดยการพัฒนาโปรแกรม ​ “การสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต” หรือ “ETDA Digital Citizen” (EDC) ​ ภายใต้บริบทของคนไทย ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน ที่มุ่งเน้นให้เกิดการขยายการรับรู้

สู่การสร้างความตระหนัก ​ ในวงกว้างเพื่อให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และมั่นคงปลอดภัย ​ ไปพร้อมๆ กับการดำเนินงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐ และเอกชนโดยนำโปรแกรม EDC

index_info.jpg

ไปขยายต่อยอดการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning ผนวกกับ EDC Trainer ​ ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะสมตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นไปให้สามารถเรียนรู้ได้แบบตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) ​ ETDA อยากเห็นคนไทยเติบโตไปกับเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน และรู้เท่าทันไปด้วยกัน

EDC_Process.pngindex_summary.png


 

EDC LEARNING

เด็กเรียนได้ ผู้ใหญ่เรียนเร็ว สะดวกตอนไหนก็เรียนได้ ทำแบบวัดผลรู้คะแนนทันที

หลักสูตร EDC e-LEARNING
EDC EDUTAINMENT
EDC TRAINER
EDC PITCHING
 

index_edcTrainer_Banner.png

ข่าวประชาสัมพันธ์


ETDA ลงพื้นที่ ลุยอบรมหลักสูตร "EDC Trainer" แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กว่า 100 คน จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ยกระดับคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ก่อนเผชิญสู่โลกแห่งความเป็นจริง มุ่งสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

ETDA เปิดรับสมัคร “EDC Trainer Season 3” ปั้นเทรนเนอร์ดิจิทัลทั่วประเทศพร้อมกระจายความรู้สู่คนไทย ไม่ตกเป็นเหยื่อออนไลน์ จบหลักสูตรได้รับใบเซอร์

EDC ตะลุยเมืองตาก ร่วมพัฒนาครูในสังกัดเทศบาลเมืองตาก อบรมหลักสูตร EDC Trainer เพื่อเรียนรู้ และตระหนักการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงเตรียมเผยแพร่ไปยังนักเรียนและชุมชน เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน 

ETDA ประกาศผล “EDC Pitching” 2023 “ทีมไม่เลือกเวลาทำงาน” คว้าสุดยอดแคมเปญ ป้องกันภัยออนไลน์…เพื่อคนไทย

ETDA เฟ้นหาแนวคิดสุดเจ๋ง ! จัด EDC Pitching “Digital in Hand จุดแคมเปญ เค้นไอเดีย ศิลปะป้องกันตัวจากภัยออนไลน์” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ETDA ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)  มุ่งพัฒนาให้ความรู้ทักษะด้าน Digital Skill ด้วยโปรแกรม EDC เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รู้เท่าทันโลกออนไลน์ ​​

index_shadows.png

เอกสารเผยแพร่​


ETDA Digital Citizen ฉบับวัยใส

ETDA Digital Citizen ฉบับวัยเก๋า

วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต 2

วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต

 

Contact.jpg

information

รู้จัก EDC
รู้จัก EDC
Clip VDO ดูเพลินได้สาระ
Clip VDO ดูเพลินได้สาระ
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
EDC Trainer
EDC Trainer
EDC Pitching
EDC Pitching
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความ
บทความ
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย
การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย