TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

บริการดิจิทัลและโครงสร้าง

Digital Service Sandbox Digital Service Sandbox

Digital Service Sandbox


 
banner_Open.jpg

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ได้ดำเนินโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Service Sandbox เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมทดสอบ อาทิ ผู้ให้บริการหรือผู้ที่ประสงค์จะให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน start up หรือกลุ่มหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ที่มีการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยี สามารถเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมหรือบริการของตนก่อนการให้บริการจริงภายในสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่จำกัด เพื่อให้สามารถรองรับ Business Model ใหม่ ๆ ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ

"เป้าหมายของ Digital Service Sandbox
คือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและบริการ
โดยให้มีการให้บริการจริงภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัด"

Banner_Digital-Service-Sandbox_B3-(1).jpg

info4-(1).jpg

โปรดศึกษาข้อมูล กฎระเบียบและประกาศ เพิ่มเติมได้ที่นี่

Banner_Digital-Service-Sandbox_update_img2.jpg
Banner_Digital-Service-Sandbox_update_leadGraphic_step.jpg