TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ETDA DIGITAL CITIZEN (EDC) Documents

ส่งต่อความรู้ สู่พลเมืองดิจิทัล

cover.png

"ส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล" คือแนวคิดสำคัญสำหรับ ETDA ในกำหนดทิศทางเพื่อร่วมผลักดันให้สังคมมีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกันในการสื่อออนไลน์ เพราะรากฐานของสังคมก็คือคนในสังคมนั่นเอง
ETDA จึงได้นำแนวทางเพื่อการยกระดับความรู้ของคนในสังคม สู่การนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากร ETDA ในการพัฒนาแนวทาง
 วางหลักสูตร พัฒนากิจกรรม จัดแคมเปญ ค้นหาเทรนเนอร์ ตลอดจนจัดทำและเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ สำหรับส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
โดยมุ่งเน้น "การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และมั่นคงปลอดภัย" ไปพร้อมๆ กัน
การดำเนินงานจะเป็นการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
โดยตั้งแต่ปี 2564 ทาง ETDA ได้มีการพัฒนาหลักสูตร ETDA Digital Citizen หรือ EDC เพิ่มเติมขึ้นภายใต้บริบทของคนไทย
ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน สำหรับวัยใส (เยาวชน) วัยเก๋า (ผู้สูงอายุ) และบุคคลทั่วไปที่สนใจที่มีใจอยากจะเรียนรู้ให้เท่าทันสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัลไปด้วยกัน

EDC_about2.jpg

E-LEARNING

เด็กเรียนได้ ผู้ใหญ่เรียนเร็ว สะดวกตอนไหนก็เรียนได้ ทำแบบวัดผลรู้คะแนนทันที


หลักสูตร Digital Citizen คนไทย GO CYBER ฉบับวัยเก๋า

หลักสูตร Digital Citizen คนไทย GO CYBER ฉบับวัยใส
 

index_edcTrainer_Banner.png

ข่าวประชาสัมพันธ์


มาแล้วกับปีที่ 2 ETDA จับมือ Dek-D เปิดรับสมัคร EDC Trainer รุ่น 2 ตามหาผู้มีใจรัก ส่งต่อความรู้...สู่สังคมยุคดิจิทัล

ETDA จัด EDC Trainer Showcase เปิดโฉม 23 EDC Trainers รุ่นแรก ก่อนลุยขยายเครือข่าย สร้างพลเมืองดิจิทัลทั่วไทย

ETDA ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ อบรม EDC Trainer กับ 11 จังหวัดนำร่อง เพื่อร่วมส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล

ETDA นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ถ่ายทอดความรู้ เร่งสร้างภูมิให้เยาวชนไทย รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

เปิดโฉมว่าที่ EDC Trainers ทั้ง 24 คน สู่สนาม Workshop “เทรนเนอร์ดิจิทัล”

index_shadows.png

เอกสารเผยแพร่​


ETDA Digital Citizen ฉบับวัยใส

ETDA Digital Citizen ฉบับวัยเก๋า

วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต 2

วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต

Information

รู้จัก EDC
รู้จัก EDC
Clip VDO ดูเพลินได้สาระ
Clip VDO ดูเพลินได้สาระ
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
EDC Trainer
EDC Trainer
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
e-Learning
e-Learning
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความ
บทความ
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย
การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย