TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

คลังความรู้

เรื่องเล่ากลุ่มโรงเรียน ทสรช. ตอน สานต่องานฝีมือพื้นบ้าน สร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์

ETDA Documents
  • 17 Apr 20
  • 776

เรื่องเล่ากลุ่มโรงเรียน ทสรช. ตอน สานต่องานฝีมือพื้นบ้าน สร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์

ครูกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวถึงความตั้งใจ และเจตนารมณ์ ที่จะพัฒนาสานต่อผลิตภัณฑ์จากดินภูเขาไฟอันเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านช่องทางออนไลน์

เด่นอาชีพ สืบสานความเป็นไทย พร้อมใช้เทคโนโลยี

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กทั่วไป โดยนอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานแล้ว นักเรียนในโรงเรียนจะได้รับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เน้นพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตและทักษะอาชีพโดยเฉพาะ ซึ่งโรงเรียนมีกิจกรรมงานอาชีพที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้ เช่น ผ้ามัดย้อม คหกรรมการทำอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การนวดฝ่าเท้า การจัดการร้านกาแฟและเครื่องดื่ม 

ด้วยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียน เด่นอาชีพ สืบสานความเป็นไทย พร้อมใช้เทคโนโลยี ทางโรงเรียนจึงได้มีการร่วมมือกับชุมชนในละแวกโรงเรียน จัดการเรียนการสอนในวิชาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะ การย้อมผ้าดินภูเขาไฟ ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ให้นักเรียนและชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาสินค้าร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

28164846_417478468709519_2892736789730319903_o-(1).jpg

(รูปภาพ - เฟซบุ๊กเพจ: ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ)

“อาจารย์โรงเรียนติดต่อให้คุณยายมาช่วยสอนเด็กเรื่องการย้อมดินภูเขาไฟ ยายก็รับปากอาจารย์และมาสอนเด็ก ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บดิน การย้อมผ้า การดูอุณหภูมิย้อม”

ป้าพิระ ประเสริฐก้านตง ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมดินภูเขาไฟประจำชุมชน


เติมความพร้อมเรื่องการใช้เทคโนโลยี ด้วยโครงการดี ๆ ของกลุ่มโรงเรียน ทสรช.

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนรู้จักวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างรายได้ โดยเข้าร่วมโครงการในระยะที่ 2 ปี 2560 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้หลังจากเข้าร่วมโครงการนั้น ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ ทั้งเรื่องขององค์ความรู้ เรื่องของรายได้ที่ทางโรงเรียนและชุมชนได้รับผ่านช่องทางออนไลน์

28423874_419224498534916_8397976724818371776_o.jpg

(รูปภาพ - เฟซบุ๊กเพจ: ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ)


“โรงเรียนมีการส่งเสริมการทำธุรกิจออนไลน์โดยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดทั้งกระบวนการขายสินค้าออนไลน์”

ครูกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าว
 

ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ @dinpukaufi เพจออนไลน์ที่สร้างรายได้นับแสนบาท

ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ใช้ช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจในการขายผลิตภัณฑ์สินค้าของโรงเรียน โดยใช้ชื่อเพจว่า “ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ” ที่เกิดจากนำความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมกับโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. และความร่วมมือ ความสามัคคีของครู นักเรียน และคนในชุมชนในการพัฒนาทั้งสินค้าและการขายออนไลน์อย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้มีผู้ติดตามเพจกว่า 1,600 คน และมีการสั่งซื้อจากทุกภาคทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน นักเรียน และชุมชนไปแล้วกว่าแสนบาท ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย

Slide20.jpg

“ได้รู้จักการขายของออนไลน์ การสร้างและการตกแต่งเพจ การจัดทำแคตาล็อกสินค้าการพูดคุยโต้ตอบกับลูกค้า ทำให้รู้สึกภูมิใจ มีกำลังใจ และยังช่วยสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้เราได้”

นักเรียนผู้ดูแลเพจ ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ กล่าว


บทความที่เกี่ยวข้องโครงการ :

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)