TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

คลังความรู้

ARTICLE

New list Description

-
Misinformation Overload การระบาดของข่าวสารจอมปลอม

ในยุคนี้ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายล้นหลาม บางครั้งก็ยากที่จะแยกความจริงออกจากความเท็จที่มีปะปนกันอยู่มากมาย

https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Articles/Foresight/Misinformation-Overload.aspx
 • 21 Mar 23
 • 30
-
From Cyber Addiction to Social Separation and Conflict การเสพติดออนไลน์สู่สังคมที่แตกแยกและขัดแย้ง

“Phubbing” ผลกระทบที่ร้ายแรงแบบหนึ่งของการติดอินเทอร์เน็ต

 • 21 Mar 23
 • 25
-
Immersive Technology and Metaverse for Mental Healthcare เมตาเวิร์สกับการดูแลสุขภาพจิต

ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเริ่มผสมผสานกลมกลืนไปกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมมากขึ้น และเราจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่า Immersive technology หรือ "เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง" มากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต

 • 21 Mar 23
 • 13
-
Home-based mental health for seniors การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุจากที่บ้าน

สุขภาพจิตของผู้สูงอายุเป็นปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากปัญหาของผู้สูงอายุนั้นมีความแตกต่างไปจากกลุ่มอื่นและบางครั้งก็มีความท้าทายเป็นอย่างมาก แต่ในอีกทางหนึ่งผู้สูงอายุก็สามารถเลือกวิธีการดูแลสุขภาพจิตที่บ้านได้หลากหลายวิธีในปัจจุบัน

 • 21 Mar 23
 • 4
-
Reenvisioned Happiness คำจำกัดความของคำว่า “ชีวิตสุขนิยม”

ในอนาคตที่โลกเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน เราอาจจะเห็นภาพของผู้คนมีความสุขและเราก็คล้อยตามเส้นทางเดินนั้น สังคมเกิดบรรทัดฐานว่านิยามของความสุขในชีวิตคืออะไร

 • 21 Mar 23
 • 5
-
Climate and Mental Health วิกฤติภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นกำลังเริ่มขยายวงกว้างและกลายเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังพูดถึงอย่างจริงจัง แต่ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตนั้นขยายออกไปไกลกว่าแค่เพียงเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักฐานวิชาการต่าง ๆ จำนวนมากกำลังชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นกำลังส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วยเช่นกัน

 • 03 Mar 23
 • 122
-
Ambient Intelligence สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

“สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ” ที่เกิดจากการฝึกฝนสิ่งของธรรมดาทั่วไปด้วยทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยงสื่อสาร รวมถึง ปัญญาประดิษฐ์จะสามารถทำให้เราปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวของเราให้เอื้ออำนวยและปรับเข้ากับความต้องการส่วนบุคคลของแต่ละคนได้มากขึ้น

 • 03 Mar 23
 • 61
-
Public-Private Partnership in Mental Healthcare ระบบบริการสุขภาพจิตโดยรัฐและเอกชน

ในช่วงที่ผ่านมา ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนนั้นมีความสำคัญมากขึ้นในด้านการดูแลสุขภาพจิต การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตสามารถทำได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นหากภาครัฐและภาคธุรกิจทำงานร่วมกัน

 • 03 Mar 23
 • 51
-
ETDA เปิดเวที ชวน 6 หน่วยงาน ฉายภาพอนาคต “ดิจิทัลไอดี” ไทย ปลุกคนไทยตื่นรู้การทำธุรกรรมออนไลน์ รับปีกระต่าย

เตรียมพร้อม #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล ให้ดียิ่งกว่าที่เคย…ฉลองรับปีกระต่าย 2566 ในวันที่ ดิจิทัลไอดี (Digital ID) หรือ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เครื่องมือที่บอกและยืนยันว่า “เราเป็นใคร”

 • 01 Feb 23
 • 425
-
Passion Economy : เศรษฐกิจจากความหลงใหล

เมื่อผู้คนเปลี่ยนความชอบให้กลายเป็นงานเพื่อสร้างรายได้ ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิตและเศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไร?

 • 23 Jan 23
 • 281
-
Crisis in future cities : วิกฤติในเมืองสะเทือนไปถึงสุขภาพจิตผู้อยู่อาศัย

ในยุคที่ผู้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิต และตัดสินใจที่จะแยกตัวออกจากครอบครัวใหญ่มาใช้ชีวิตส่วนตัวที่อิสระและแสวงหาความสะดวกสบายในสังคมเมือง จึงปฏิเสธไม่ได้ที่การขยายตัวของสังคมเมืองจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 • 23 Jan 23
 • 179
-
เอกชน-รัฐ เช็คด่วน! ระบบประชุมออนไลน์ e-Meeting ที่ใช้อยู่ ผ่านมาตรฐาน ปลอดภัยไหม และมาดูการรับรองระบบในปัจจุบันโดย ETDA

การประชุมออนไลน์ หรือ e-Meeting กลายเป็นสิ่งที่หลายคน หลายองค์กรต่างใช้งานและคุ้นชินไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์ภายในองค์กรหรือนอกองค์กร ที่ต้องมีการติดต่อกับลูกค้าหรือหุ้นส่วนใดๆ ก็ตาม และดูเหมือนว่าการประชุมออนไลน์จะยังคงเป็นส่วนสำคัญของทุกการทำงานและธุรกิจต่อไป

 • 07 Sep 22
 • 1127