TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

คลังความรู้

เรื่องเล่า ทสรช. ตอน การเดินทางของ ผ้ามัดย้อมธรรมชาติ สู่โลกออนไลน์

ETDA Documents
  • 18 Feb 20
  • 1398

เรื่องเล่า ทสรช. ตอน การเดินทางของ ผ้ามัดย้อมธรรมชาติ สู่โลกออนไลน์

คณะครูผู้ดูแลโครงการประจำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ไอทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ตั้นแต่ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2560) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากนำสินค้าของโรงเรียนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ตามคำแนะนำของโครงการ ทสรช.

จุดเริ่มต้น การเดินทางของผ้ามัดย้อม ราชประชาฯ 53

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ตั้งอยู่ที่ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เปิดสอนในระดับชั้นประถม - มัธยมปลาย สำหรับโครงการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เข้าจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียนเรื่องการจัดทำผ้ามัดย้อมสีเคมี ต่อมาทางโรงเรียนเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต จากเดิมที่ใช้สีเคมีมาเป็นการใช้สีจากครามซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติขึ้นชื่อประจำจังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้สินค้า อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติไปในตัว

พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อสิ่งที่ดีกว่า

ครูอนุรักษ์ สะตะ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ดูแลเรื่องการทำผ้าคราม กล่าวว่า นอกจากการผลิตผ้ามัดย้อมจากครามแล้ว คณะครูและนักเรียนยังได้พัฒนาการย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติอื่น ๆ เช่น ขี้เถ้า และน้ำด่าง รวมทั้งร่วมกันออกแบบลายผ้าให้หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ทำให้ปัจจุบันโรงเรียนมีลายผ้ามัดย้อมจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมากกว่า 20 ลาย

Picture4(1).png

เฟซบุ๊กแฟนเพจ: ผ้าคราม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ราชประชาฯ 53 สกลนคร

เปิดเพจ เปิดโอกาส เปิดตลาดใหม่

ครูสวลี จุลศิริ ครูที่ปรึกษา/ผู้ดูแลโครงการ และ ครูปิยะรัตน์ พันธุขันธ์ คุณครูผู้ดูแลด้านธุรกรรมออนไลน์ กล่าวเสริมว่า  โรงเรียนได้ผลิตและพัฒนาสินค้าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติมากว่า 5 ปี จนกระทั่งได้เข้าร่วมโครงการ ทสรช. ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องการขายสินค้าออนไลน์อย่างครบวงจร ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างผ่านโลกออนไลน์จนสามารถขายสินค้าได้ถึงหลักหมื่นบาท อีกทั้งยังทำให้ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเป็นที่รับรู้ไปยัง บริษัท ฮักสกล หนึ่งในผู้ผลิตและผู้พัฒนาผ้าครามรายใหญ่ของจังหวัด ที่เกิดความสนใจและเข้ามาร่วมพัฒนาสินค้าของโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันสินค้าของโรงเรียนที่ขายอยู่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผ้าคราม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ราชประชาฯ 53 สกลนคร ไม่ได้มีเพียงแต่ผ้ามัดย้อมธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังมีผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากผ้ามัดย้อม เช่น พวงกุญแจ ยางรัดผม ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคเป็นอย่างดีเช่นกัน อีกทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งเรื่องการย้อมผ้าและการขายผ่าน e-Commerce ที่ทางโรงเรียนได้สั่งสมเรียนรู้ผ่านโครงการ ทสรช. ก็ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และดำเนินการอย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ 

รู้หรือไม่?

  • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สามารถทำยอดขายได้ติดอันดับ TOP 3 โรงเรียนขายดี ที่เข้าร่วมโครงการ ทสรช. ระยะที่ 2 
  • ตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการในระยะที่ 2 (ก.ย. 60 - ม.ค. 61) โรงเรียนสามารถสร้างรายได้กว่า 25,405 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์
  • ปัจจุบันยังคงมีการดำเนินการขายผ่านออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดตาม เฟซบุ๊กแฟนเพจกว่า 3,500 คน นอกจากนี้ยังได้มีการขยายช่องทางการขายสินค้าไปยัง e-Marketplace อื่นอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้องโครงการ :

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)