TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

คลังความรู้

e-Commerce เพื่อชุมชน ตอน กระติบญาติเยอะ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาชีพเสริม ที่สร้างรายได้แก่ชุมชน

ETDA Documents
  • 17 Jun 20
  • 1088

e-Commerce เพื่อชุมชน ตอน กระติบญาติเยอะ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาชีพเสริม ที่สร้างรายได้แก่ชุมชน

จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มจักสานก่องข้าวบ้านสันบัวบก

ชุมชนบ้านสันบัวบก จังหวัดพะเยา เป็นชุมชนเกษตรที่มีอาชีพหลัก คือ การปลูกข้าวและปลูกถั่ว มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และดำเนินชีวิตอย่างคงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายอย่างเอาไว้ หนึ่งในนั้น คือ การจักสานกระติบข้าวนึ่งหรือข้าวเหนียวจากไม้ไผ่ ที่คนในชุมชนมักใช้เวลาว่างนั่งสานเพื่อใช้เองในแต่ละครัวเรือน

จนกระทั่งผู้นำหมู่บ้านมองเห็นโอกาสจากฝีมือการจักสานกระติบข้าวของสมาชิกในหมู่บ้านที่มีความละเอียดประณีตและมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนกระติบข้าวจากพื้นที่อื่น ประกอบกับการใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบหลักซึ่งมีคุณสมบัติด้านความคงทน จึงได้เสนอกับคนในชุมชนจัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพขึ้น ซึ่งมีสมาชิกชุมชนกว่า 30 คน สนใจเข้าร่วมและได้ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมระดบทุน คนละ 1,000 บาท ในการจัดตั้งกลุ่มจักสานบ้านสันบัวบกขึ้น

 

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาชีพเสริม ที่สร้างรายได้แก่ชุมชน

ภายหลังการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตสินค้า กระติบสันบัวบก ก็ได้รับความสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก โดยเริ่มจากการขายแบบปากต่อปาก และการนำกระติบไปวางขายบริเวณหน้าหมู่บ้าน ทำให้ผู้ผ่านไปมาเกิดความสนใจ รวมถึงกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่เข้ามาติดต่อขอซื้อกระติบจำนวนมากเพื่อนำไปขายยังพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยคุณภาพความแข็งแรง รูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ และความหลากหลายของขนาดกระติบที่ผลิตมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานที่หลากหลาย ยิ่งส่งผลให้มียอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น จนสามารถสร้างรายได้หลักหมื่นให้แก่แต่ละครัวเรือนในชุมชน สร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกชุมชนได้เป็นอย่างดี จนในที่สุด กลุ่มจักสานก่องข้าวบ้านสันบัวบกก็ได้ทำการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2562

2(14).jpg

GO ONLINE พร้อมด้วยคอนเซ็ปต์ “กระติบ ญาติเยอะ”

เมื่อพบว่าออนไลน์คือโอกาสสร้างรายได้และการรับรู้เพิ่มมากขึ้น สมาชิกชุมชนบ้านสันบัวบก จึงสนใจที่จะทำการขายผ่านช่องทางนี้ โดยเริ่มจากการที่สมาชิกบางคนนำกระติบโพสต์ขายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แต่ยังไม่มียอดการสั่งซื้อเข้ามา จึงทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการขายออนไลน์และต้องการที่จะเรียนรู้ขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) หน่วยงานดูแลและสนับสนุนชุมชนด้านผลิตภัณฑ์และการสร้างรายได้ ได้ผสานความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนิน โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability) เพื่อผลักดันให้การทำอีคอมเมิร์ซสามารถลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ และสร้างชาติ ภายใต้แนวคิด e-Commerce Nation ได้เข้ามาให้ความรู้ และพัฒนาการขายผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่ชุมชน จนเกิดเป็น เฟซบุ๊กเพจ “กระติบ ญาติเยอะ” ขึ้น


กระติบ ญาติเยอะ หรือ Kratib Family 

กระติบ ญาติเยอะ หรือ Kratib Family มีที่มาจากภาพลักษณ์ของขนาดกระติบที่หลากหลาย มองแล้วคล้ายเหมือนครอบครัวใหญ่ที่อยู่กันอย่างมีความสุข เป็นคอนเซ็ปต์ที่นอกจากจะสื่อถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว ยังสื่อถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่มักอยู่กันอย่างเครือญาติ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแบบครอบครัวใหญ่ โดยกระติบแต่ละขนาดก็จะมีชื่อเรียกน่ารัก ๆ ภาษาเหนือซึ่งสื่อถึงบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัว ได้แก่

  1. ป้ออุ้ย (ปู่/ตา) - ขนาด 7x11 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 17 ซม. สูง 28 ซม.
  2. แม่อุ้ย (ย่า/ยาย) - ขนาด 6x10 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 25 ซม.
  3. อี่ป้อ (พ่อ) - ขนาด 5x8.5 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ซม. สูง 22 ซม.
  4. อิแม่ (แม่) - ขนาด 4.5x6 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ซม. สูง 15 ซม.
  5. อ้ายบ่าว (ลูกชาย) - ขนาด 4x5.5 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. สูง 14 ซม.
  6. อี่หล้า (ลูกสาว) - ขนาด 1.5x2.5 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ซม. สูง 6 ซม.

ปัจจุบันชุมชนได้เรียนรู้การขายผ่านทางออนไลน์ และอยู่ในช่วงทดลองการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สำหรับท่านที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ กระติบญาติเยอะ หรืออยากติดตามเป็นกำลังใจให้กับชุมชนบ้านสันบัวบกในการทำอีคอมเมิร์ซ สามารถติดต่อได้ที่: Facebook Fanpage กระติบญาติเยอะ


บทความที่เกี่ยวข้องโครงการ :
e-Commerce เพื่อชุมชน ตอน “หมี่กรอบพลูฟ้า” เรียนให้รู้ ลองให้ล้ม และค้นให้เจอคำตอบ
e-Commerce เพื่อชุมชน ตอน กระติบญาติเยอะ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาชีพเสริม ที่สร้างรายได้แก่ชุมชน​

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)