TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

ศัพท์ชวนรู้

ศัพท์ชวนรู้ Documents

รายละเอียดศัพท์ชวนรู้

A

ASCC (ASEAN Socio-cultural Community)

ASCC ย่อมาจาก ASEAN Socio-cultural Community หรือแปลเป็นไทยว่า  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่มา : หนังสือคำศัพท์-คำย่อทางการทูต สถาบันการต่างประเทศ กต. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 

  • 3588 ครั้ง
  • 19 ก.ค. 2563