TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

คลังความรู้

เรื่องเล่ากลุ่มโรงเรียน ทสรช. ตอน ขายออนไลน์ มากกว่ารายได้ คือประสบการณ์ดี ๆ ที่ประเมินค่าไม่ได้

ETDA Documents
  • 01 Apr 20
  • 856

เรื่องเล่ากลุ่มโรงเรียน ทสรช. ตอน ขายออนไลน์ มากกว่ารายได้ คือประสบการณ์ดี ๆ ที่ประเมินค่าไม่ได้

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ ที่วันนี้สินค้าของพวกเขาได้กลายเป็นที่รู้จักและสามารถสร้างรายได้ให้แก่เพื่อนนักเรียนและโรงเรียนของพวกเขา

โรงเรียนเปลี่ยนขีวิต พลิกผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสทางอาชีพ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้จัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดที่จะสร้างโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะอาชีพติดตัว โดยได้บริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาให้นักเรียนเลือกเรียนรู้อาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลายตามความสนใจ เช่น การจัดทำเครื่องเงิน การทอผ้าและการปักผ้าชาวเขา การทำเบเกอรี่ การบริหารจัดการร้านกาแฟ การซ่อมเครื่องยนต์ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดสอนในเรื่องการบริหารจัดการ การทำบัญชี การตลาด และการลงทุน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการสร้างอาชีพแบบยั่งยืนแก่ผู้เรียนอีกด้วย

49671126_2279625488960616_4075065661934534656_o.jpg 80714307_2537212566535239_1781457287970291712_n.jpg

(ภาพผลงานสินค้าของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงรายที่มา - เฟซบุ๊กแฟนเพจ: DDoi School Shop)

ทสรช ร่วมผลักดันศักยภาพและขยายโอกาสทางการขาย

“หลังจากที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. โรงเรียนได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับ มาสร้างเพจร้านค้าออนไลน์ของโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันมีคนเข้ามากดถูกใจและกดติดตามเพจเพิ่มมากขึ้น” ครูพรรณทิพย์ เรือนอินทร์ คุณครูผู้ดูแลโครงการประจำโรงเรียน กล่าวถึงโอกาสและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ. 2559

นอกจากเรื่องของการรับรู้จากภายนอกและรายได้ที่เพิ่มขึ้น ครูพรรณทิพย์ ยังกล่าวอีกว่า สิ่งที่นักเรียนและโรงเรียนได้รับแบบประเมินมูลค่าไม่ได้คือเรื่อง ความภาคภูมิใจ ของครูและนักเรียนทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียนที่ออกแบบสินค้า เมื่อเห็นคำสั่งซื้อสินค้าที่ตัวเองออกแบบก็ภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจให้คิดสร้างสรรรค์สินค้าใหม่ ๆ ขึ้นมา ส่วนนักเรียนที่ดูแลการขายออนไลน์ เมื่อสามารถปิดการขายได้ ก็ทำให้เกิดความมั่นใจที่จะขายสินค้าและพูดคุยแนะนำสินค้ากับลูกค้ามากขึ้น ถือเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน

Slide28.jpg

D-Doi (ดีดอย) สิ่งดีๆจากดอยสู่มือผู้บริโภค

D-Doi (ดีดอย) คือชื่อแบรนด์และชื่อร้านค้าออนไลน์ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่เปิดขายทางเฟซบุ๊ก ปัจจุบันดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 4 ตั้งแต่โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. และมีผู้ติดตามแฟจเพจกว่าหนึ่งพันคน

นอกจากการลงขายสินค้าแล้ว นักเรียนผู้ดูแลเพจเฟซบุ๊กยังได้ปรับใช้ทักษะต่าง ๆ จากการร่วมกิจกรรมกับโครงการและจากการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับแบรนด์ D-Doi (ดีดอย) เช่น การจัดเซตสินค้าประจำเทศกาล การจัดโปรโมชั่นสินค้า ซึ่งถือเป็นการต่อยอดทางความรู้และการพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งของนักเรียนและคุณครูในการขายสินค้าผ่านโลกออนไลน์

“คุณครูคิดว่าความรู้และทักษะที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในวันนี้จะสามารถต่อยอดให้เขาสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพในอนาคตได้”

  • ครูพรรณทิพย์ เรือนอินทร์ ครูผู้ดูแลโครงการประจำโรงเรียน

 

รู้หรือไม่?
  • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย สามารถทำยอดขายได้เป็นอันดับที่ 1 ของโรงเรียนขายดี ที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ระยะที่ 1 (ส.ค. 59 - ม.ค. 60) โดยสามารถสร้างรายได้กว่า 15,479 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์

บทความที่เกี่ยวข้องโครงการ :

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)