TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

คลังความรู้

ARTICLE

New list Description

-
ETDA Team Lead พาเจาะลึกไฮไลต์ ความท้าทาย 4 งาน ปี 67

หลังจากที่เราได้ เปิดแผนปี 67 ติดเทอร์โบ 4 งานตอบโจทย์คนไทย เร่งพัฒนาธุรกรรมออนไลน์ ให้คนไทยชีวิตดีด้วยดิจิทัล ไปกับหัวเรือใหญ่ ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA ในงานแถลงข่าว “TIME TO CHANGE 13 ปี ETDA #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นาทีนี้ เชื่อว่า คงไม่มีใครไม่รู้ว่า 4 งานไฮไลท์ก้าวต่อไปของ ETDA ในปี 2567

https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/etda-Team-Lead.aspx
 • 09 Nov 23
 • 211
-
รู้จัก และทำความเข้าใจ Crowdfunding

Crowdfunding คือ การระดมทุนจากฝูงชนคนละจำนวนไม่มาก เพื่อสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือธุรกิจ ผ่านเว็บไซต์กลาง หรือที่เรียกว่า Platform การระดมทุนในรูปแบบดังกล่าวเหมาะสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มกิจการ เนื่องจากทำได้ง่ายและสะดวก

 • 30 Sep 16
 • 3537
-
สถานภาพการดำเนินการในปัจจุบันของ Cloud Computing

ประเภทของผู้ให้บริการ Cloud Computing ในประเทศไทย ที่มีมากที่สุด คือ ผู้ให้บริการ SaaS ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ขณะที่ผู้ให้บริการ IaaS

 • 26 Sep 16
 • 414
-
5 ศัพท์เชิงเทคนิคสำคัญในการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

​คำศัพท์เชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต จึงถือได้ว่ามีความสำคัญในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน

 • 17 Jun 16
 • 723
-
“5 สิ่งควรรู้” เกี่ยวกับ ICANN

ICANN มีความสำคัญและบทบาทหน้าที่อะไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับ สพธอ.

 • 02 Jun 16
 • 1225
-
5 สิ่งควรรู้ ของ ส่วนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์ สพธอ.

“5 สิ่งควรรู้” ของ “ส่วนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ”

 • 27 May 16
 • 753
-
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งได้ให้อำนาจคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในมาตรา 37 (2) กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจ

 • 19 May 16
 • 1864
-
การสัมมนา หัวข้อ การเสริมสร้างการจัดการความรู้ของส่วนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ผู้มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนโครงการ การพัฒนาองค์ทั้งภาครัฐและเอกชน

 • 16 May 16
 • 683
-
การประชุม ICANN ครั้งที่ 55

การประชุม ICANN ครั้งที่ 55 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 – 10 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ เมืองมาราเกซ ประเทศโมร็อกโก

 • 28 Apr 16
 • 603
-
การประชุมว่าด้วยกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) สาหรับคณะทำงาน working group on e-commerce

สำหรับคณะทำงาน working group on e-commerce ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือข้อบทที่เกี่ยวข้องกับ E-commerce

 • 18 Apr 16
 • 112
-
G-77 Meeting of Experts on ICT and Sustainable Development for South-South Cooperation

การจัดประชุม ICT expert meeting ขึ้น  ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Anantara Siam กรุงเทพฯ  ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอซีทีในกลุ่มสมาชิก G-77 การประชุมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.

 • 11 Apr 16
 • 634
-
คณะทำงานจัดทำร่างรายชื่อโดเมน ( Domain Name ) ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  (สพธอ.) มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ และเป็นผู้ดำเนินการด้าน Cyber Security

 • 08 Mar 16
 • 666