TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม Documents

ปฏิทินกิจกรรม

คนไทยใช้ Social Media อัปเดตข้อมูลข่าวสารมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เป็นไปได้หรือไม่? ที่ไทยจะมีแพลตฟอร์มของตนเอง

ร่วมถก ร่วมสร้างมูลค่าคอนเทนต์และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง กับก้าวแรก “แพลตฟอร์มคนไทย” ในงาน Virtual Forum “Thailand Platform ฝันกลางวัน หรือ ทำได้จริง” กับ 2 มุมมอง

เซสชัน แรก "Platform คนไทยทำไมไม่เกิด?" กับมุมมองของภาคธุรกิจ Media Agency และคนทำคอนเทนต์ ผ่านช่วงรอยต่อของสื่อเก่า และสื่อใหม่ ที่เห็นปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผ่านจากโลกเดิมสู่โลกอนาคต

เซสชัน สอง กับมุมมองภาครัฐ และ "แผนสนับสนุนหน่วยงานรัฐ?" กับการพัฒนาแพลตฟอร์มของคนไทย ว่าคือ ฝันกลางวัน หรือ สามารถทำได้จริง ในอนาคต

พบกัน 15 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. – 16.30 น. ที่ Facebook l YouTube l Line OA : SPRING NEWS

ลงทะเบียนผ่าน QR CODE หรือ https://nregister.nationgroup.com/SPNDOT เพื่อเข้าร่วมฟังสัมมนา

#แพลตฟอร์มไทย #LiftYourLifeWithDigital 
 
วันที่เริ่มต้นกิจกรรม

15 ต.ค. 2564

วันที่สิ้นสุดกิจกรรม

15 ต.ค. 2564

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม

SPRING NEWS

สถานที่จัดกิจกรรม

ออนไลน์

เอกสารประกอบ