TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

หลักสูตร

หลักสูตร

Digitalisation for Thailand 4.0 : Technology Security and Law เตรียมความพร้อมสู่องค์กรดิจิทัล ในยุค Thailand 4.0

Documents
  • 03 มิ.ย. 60
  • 380

Digitalisation for Thailand 4.0 : Technology Security and Law เตรียมความพร้อมสู่องค์กรดิจิทัล ในยุค Thailand 4.0

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง (Top and Middle Executive level)
  • รุ่นที่  1  วันเสาร์ที่  3, 10, 17, 24 มิถุนายน 2560
  • รุ่นที่  2  วันเสาร์ที่ 15, 22, 29 กรกฎาคม, 5 สิงหาคม 2560
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับต้นและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  (Primary Executive and Practitioner level)
รายละเอียดหลักสูตรผู้บริหารระดับต้นและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Primary Executive and Practitioner level)
  • รุ่นที่  1  วันเสาร์ที่  3, 10, 17, 24 มิถุนายน 2560
  • รุ่นที่  2  วันเสาร์ที่ 15, 22, 29 กรกฎาคม, 5 สิงหาคม 2560
สถานที่จัดอบรม  โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน (Hotel Grand Mercure Bangkok Fortune)
สามารถยื่นสมัคร      
  • รุ่นที่ 1 ได้ตั้งแต่วันนี้   จนถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น.
  • รุ่นที่ 2 ได้ตั้งแต่วันนี้   จนถึงวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.
ประกาศรายชื่อ            
  • รุ่นที่ 1 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง  
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับต้นและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

Update : กำหนดการ
  • รุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง  
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับต้นและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

Update : กำหนดการ

 **ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม
สอบถามรายละเอียดที่ งานวิจัยและระดมทุน   02-6132109, 02-6132165

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)