TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ศัพท์ชวนรู้

ศัพท์ชวนรู้ Documents

รายละเอียดศัพท์ชวนรู้

H

HSM - Hardware Security Module

HSM - Hardware Security Module เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกุญแจดิจิตัล และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้ารหัส  มักจะมาในรูปของการ์ดมาเสียบเพิ่ม หรือเป็นอุปกรณ์ต่างหาก มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการสร้างกุญแจ 2. เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการจัดเก็บกุญแจ 3. ใช้เพื่อการเข้ารหัสข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง 4. เพื่อแบ่งเบาภาระในการเข้าและถอดรหัสจากเครื่องserver application

  • 3572 ครั้ง
  • 16 มิ.ย. 2563