TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ศัพท์ชวนรู้

ศัพท์ชวนรู้ Documents

รายละเอียดศัพท์ชวนรู้

.

.AMR (Adaptive Multi-Rate)

ไฟล์เสียงมาตรฐานใหม่ที่ได้รับการยอมรับในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสื่อสารไร้สายยุคใหม่ เพราะไฟล์เสียงนี้เป็นหนึ่งในฟอร์แมตไฟล์เสียงที่ใช้กับ MMS โดยเสียงที่เราทำการบันทึกเองจากโทรศัพท์จะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ฟอร์แมต .amr [ที่มา : วิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com ]

  • 48 ครั้ง
  • 16 มิ.ย. 2563