TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 04/07/2567 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 18/06/2567 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567 12/06/2567 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 23/05/2567 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 19 เมษายน 2567 19/04/2567 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 18/03/2567 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 07/02/2567 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566 26/12/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 17/11/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 31/10/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 16/10/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 30/08/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 6 กันยายน 2566 06/09/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566 21/08/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566 21/08/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 14/07/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 12/07/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566 20/06/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 07/06/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 16/05/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 28/04/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 26 เมษายน 2566 26/04/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566 30/03/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 20/03/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566 03/03/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566 03/03/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 15/02/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 23 มกราคม 2566 23/01/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 23 มกราคม 2566 23/01/2566 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 13/12/2565 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 13/12/2565 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 09/11/2565 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 09/11/2565 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 9 กันยายน 2565 09/09/2565 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 05/08/2565 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 9 กันยายน 2565 09/09/2565 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 22/08/2565 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 25/07/2565 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 09/06/2565 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 02/06/2565 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 11/05/2565 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 08/03/2565 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 21/02/2565 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 25/01/2565 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 12/01/2565 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 08/12/2564 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 07/12/2564 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 01/12/2564 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 24/11/2564 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 10/11/2564 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 25/10/2564 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 22 กันยายน 2564 22/09/2564 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 16/09/2564 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 13/09/2564 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 27/08/2564 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562 23/09/2562 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 11/09/2562 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 10/09/2562 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 21/08/2562 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 19/08/2562 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 15/08/2562 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 22/07/2562 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 03/07/2562 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 21/06/2562 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 03/05/2562 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 18/04/2562 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 18/03/2562 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 15/02/2562 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13/02/2562 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 15/01/2562 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 27/12/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17/12/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 29/11/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 16/11/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 15/11/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 18/10/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 18/09/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 10/09/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 04/09/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 17/07/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 13/07/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 29/06/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 25/06/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 08/06/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 17/05/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 08/05/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 27/03/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 21/03/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 06/02/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 02/02/2561 Attach
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 11/01/2561 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส4) ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 30/10/2561 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส3) ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 11/07/2561 Attach
รายงานการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 23/05/2561 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส2) และรายงานการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 27/04/2561 Attach
รายงานการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561 20/03/2561 Attach
รายงานการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 19/02/2561 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส1) ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561 11/01/2561 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส4) ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560 25/10/2560 Attach
รายงานการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560 25/10/2560 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส3) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 30/06/2560 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส2) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 31/03/2560 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส1) ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 30/12/2559 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559 26/10/2559 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส4) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 30/09/2559 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส3) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 30/06/2559 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส2) ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 10/06/2559 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส2)ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 31/03/2559 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส1) ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 26/01/2559 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส1)ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 30/12/2558 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558 30/10/2558 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2558 ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2557 27/10/2558 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาส4) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 30/09/2558 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาส3) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 30/06/2558 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาส2) ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 10/03/2558 Attach
แบบรายงานผลและการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาส1) ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 26/12/2557 Attach