TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Corporate social responsibility

ชาว ETDA ร่วมทำดีรับปีใหม่ 2562

ETDA Documents
  • 07 ม.ค. 62
  • 670

ชาว ETDA ร่วมทำดีรับปีใหม่ 2562

blood_donation_ETDA_01.png blood_donation_ETDA_02.png

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมบริจาคโลหิต กับโครงการ “ETDA ปันน้ำใจ ให้สังคม เชิญชวนทำความดี บริจาคโลหิต” เพื่อเป็นโลหิตสำรองสำหรับผู้เจ็บป่วยทั่วประเทศของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ผ่านหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ที่มารับบริจาค ณ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เมื่อบ่ายวันที่ 7 มกราคม 2562

1546596065356.jpg

ทั้งนี้ จากสถิติการรับบริจาคโลหิต ของสภากาชาดไทย ณ 14 ธันวาคม 2561 พบว่ายังมีความต้องการรับโลหิตในทุกกรุ๊ปเลือดอีกจำนวนมากที่จำเป็นต่อผู้ป่วย จึงขอเชิญชวนประชาชน “มาร่วมกันเป็นผู้ให้ เพื่อต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์” ด้วยกัน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)