TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Corporate social responsibility

ETDA จัดตลาดบุญ ตลาดใจ...รับวันแม่ เสริมแกร่งให้แก่สถาบันครอบครัว

ETDA Documents
  • 15 มิ.ย. 61
  • 794

ETDA จัดตลาดบุญ ตลาดใจ...รับวันแม่ เสริมแกร่งให้แก่สถาบันครอบครัว

IMG_7514.png IMG_7482.png

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดกิจกรรม ETDA Give & Share ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 "ตลาดบุญ-ตลาดใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว เพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลที่มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว อันสอดคล้องกับช่วงกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

IMG_7454.png IMG_7501.png

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2561 (ดูกิจกรรมครั้งที่ 1) โดยได้เชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เสื้อผ้า ฯลฯ ทั้งของมือหนึ่งและมือสองมาเปิดตลาดขายให้กับพนักงาน และการเปิดให้เล่นเกม VR สนุก ๆ เพื่อรับบริจาคจากคนที่ร่วมเล่นเกม ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 รวมทั้งเปิดการประมูลผ่านทางออนไลน์ระหว่างพนักงาน ในช่วงเที่ยงของวันที่ 15 มิถุนายน 2561

146189.jpg 146190.jpg

ผลการจัดกิจกรรมในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้ ได้รับยอดเงินซื้อของบริจาคและเล่นเกม VR ประมูลของบริจาค รวมทั้งเงินบริจาครวมประมาณ 8,000 บาท โดยจะมีการสมทบทต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเงินทั้งหมดไปสนับสนุนองค์กรการกุศลที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสถาบันครอบครัว ต่อไป

IMG_7466.jpg IMG_7505.jpg

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)