TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Corporate social responsibility

ETDA ร่วมปลูกต้นไม้และ Big Cleaning บริเวณพุทธมณฑล รวมพลังจิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืน

ETDA Documents
  • 28 พ.ค. 61
  • 720

ETDA ร่วมปลูกต้นไม้และ Big Cleaning บริเวณพุทธมณฑล รวมพลังจิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืน

IMG_6006.jpg IMG_6033.jpg

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วม กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิสาขบูชา และ Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ บริเวณพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวาระเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

IMG_6024.jpg

กิจกรรมครั้งนี้ มี ณรงค์  ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 10 หน่วยงาน และปลูกต้นไม้รวมกว่า 1,500 ต้น เพื่อทดแทนต้นไม้ที่เสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี 2554 และสร้างความร่มรื่น พร้อมทัศนียภาพที่สวยงามให้บริเวณโดยรอบ

IMG_6101-(1).jpg IMG_6104.jpg
IMG_6114.jpg IMG_6145.jpg

หลังจากนั้น จึงเป็นกิจกรรมทำความดีจิตอาสา Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารหอพระไตรปิฎกหินอ่อน ให้มีความสะอาด เหมาะสมกับการใช้ปฏิบัติศาสนกิจ

IMG_6070.jpg IMG_6074.jpg

และในวันพรุ่งนี้ 29 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา ETDA ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่ชาวพุทธควรปฏิบัติ อันเป็นการบำเพ็ญกุศลรำลึกถึงพระพุทธเจ้า ด้วยการทำบุญ ตักบาตร ไปวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม และเวียนเทียน รวมทั้งการตั้งใจรักษาศีล งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ทำบุญถวายสังฆทาน และเดินทางไปเวียนเทียนที่วัดรอบพระอุโบสถ 

Vesek-day-61_web2.jpg

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)