TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Corporate social responsibility

ETDA ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ETDA Documents
  • 10 เม.ย. 62
  • 746

ETDA ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 เพื่อเป็นโลหิตสำรองสำหรับผู้เจ็บป่วยทั่วประเทศของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ผ่านหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ที่มารับบริจาค ณ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

79520_small.jpg 79534_small.jpg

และขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมบริจาคโลหิตวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ​ตลอดเดือนเมษายน 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิต และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ยังเปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน

56737166_2403294553037527_6856958276391665664_n.jpg

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)