TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Corporate social responsibility

ETDA เปิดตลาดบุญ ต้อนรับปี 2562

ETDA Documents
  • 15 มิ.ย. 61
  • 686

ETDA เปิดตลาดบุญ ต้อนรับปี 2562

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดกิจกรรม “ETDA GIVE&SHARE” ตลาดบุญ #1/2562 เพื่อนำเงินและของที่ได้รับจากการบริจาคไปสนับสนุนองค์กรการกุศลเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันครอบครัวแห่งชาติ 14 เมษายน 2562

S__39723040_small(1).jpg S__39723035_small(1).jpg

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยได้เชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เสื้อผ้า ฯลฯ ทั้งของมือหนึ่งและมือสองมาเปิดตลาดขายให้พนักงานด้วยกัน ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 รวมทั้งเปิดการประมูลผ่านทางออนไลน์ระหว่างพนักงาน ในช่วงเที่ยงของวันที่ 15 มีนาคม 2562

GIVENSHARE_1.jpg

ผลการจัดกิจกรรมในวันนั้น ได้รับยอดเงินบริจาค 7,000 บาท เมื่อรวมกับการจัดกิจกรรมตลาดบุญในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้เงินรวม 15,000 บาท โดยได้มีการบริจาคให้ 3 มูลนิธิ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้แก่

  1. มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5,000 บาท
  2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้น จำนวน 5,000 บาท
  3. มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จำนวน 5,000 บาท

พร้อมกันนี้ ได้มอบสิ่งของส่วนที่เหลือจากการจัดกิจกรรมมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)