TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ETDA Local Digital Coach ปีที่ 5 (ELDC)

ETDA LOCAL DIGITAL Documents
  • 11 มี.ค. 67
  • 107

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ETDA Local Digital Coach ปีที่ 5 (ELDC)

🥳 3..2..1 !!!! 🥳ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ETDA Local Digital Coach ปีที่ 5 (ELDC) ซึ่งในปีนี้มากับแคมเปญ Empower Social Enterprise
.
🚨ขอแสดงความยินดีกับ (ว่าที่) นักธุรกิจรุ่นใหม่ทั้ง 463 คน และชุมชน 121 ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ETDA Local Digital Coach ปีที่ 5 (ELDC)
.
มาเช็กกันเลยว่าใครกันบ้างที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่จะร่วมกันพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน
🔍เช็กรายชื่อนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมกิจกรรมและปฐมนิเทศ
▶️ https://drive.google.com/.../1kgnuo6H2L4qJ6YiEh5CIxS.../view
.
🔍เช็กรายชื่อชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก
▶️ https://drive.google.com/open...
.
📅 สถานีต่อไปพบกันวันปฐมนิเทศ 19 มีนาคม 2567 มาเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่และชุมชน เพื่อพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน
.
🛑 กำหนดการวันปฐมนิเทศ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom (ทางทีมงานจะส่ง Link ไปตาม E-mail ที่ทุกท่านได้ให้ไว้)
.
📌ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจ และสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก ETDA มุ่งหวังว่าโครงการ ETDA Local Digital Coach ปีที่ 5 (ELDC) จะเป็นอีกหนึ่งกลไก ที่จะช่วยพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง สู่การเพิ่มรายได้ มีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ช่วยส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)