TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA ชวนมาดู Timeline โครงการ ETDA Local Digital Coach  ELDC ปี 5

ETDA LOCAL DIGITAL Documents
  • 12 มี.ค. 67
  • 160

ETDA ชวนมาดู Timeline โครงการ ETDA Local Digital Coach ELDC ปี 5

✨ ETDA ชวนมาดู Timeline โครงการ ETDA Local Digital Coach หรือ ELDC ปี 5 ซึ่ง ETDA ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่จะช่วยพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง สู่การเพิ่มรายได้รายได้ มีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ช่วยส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป
.
หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าสู่โครงการ ทั้งนักธุรกิจรุ่นใหม่ และ ชุมชน ทุกคนลงตาราง เคลียร์คิวให้พร้อม ตามนี้ได้เลย

432381085_809441701222267_3890539795558724359_n-(1).jpg
☀️นักธุรกิจรุ่นใหม่
✔ 11 มีนาคม 2567 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ผ่าน Facebook :ETDA Thailand
✔ 19 มีนาคม 2567 กิจกรรม Orientation ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ช่องทางออนไลน์
✔ มีนาคม-พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าร่วมโครงการรับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ตามแต่ละภูมิภาค (Online+Onsite)
✔ เมษายน - 7 มิถุนายน 2567 นักธุรกิจรุ่นใหม่ลงชุมชน (กิจกรรม Onsite)
✔ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 กิจกรรม Final pitching (กิจกรรม Onsite)


432317938_809441797888924_9085624267107610787_n.jpg
☀️ชุมชน
✔ 11 มีนาคม 2567 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ผ่าน Facebook :ETDA Thailand
✔ 19 มีนาคม 2567 กิจกรรม Orientation ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ช่องทางออนไลน์
✔ เมษายน - 7 มิถุนายน 2567 ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาธุรกิจร่วมกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Online+Onsite)
✔ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 กิจกรรม Final pitching (กิจกรรม Onsite)
.
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ ได้ทาง Line ID: @eldccoach
.

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)