TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

SE และ CSR นั้น ต่างกันอย่างไร มาดูกันเลย

ETDA LOCAL DIGITAL Documents
  • 11 มิ.ย. 67
  • 21

SE และ CSR นั้น ต่างกันอย่างไร มาดูกันเลย

ทำเพื่อสังคมเหมือนกัน แต่ดำเนินการ และความมุ่งหวังต่างกัน ...ETDA LOCAL DIGITAL COACH (ELDC) พาไปไขข้อสงสัย กับคำถามคาใจหลายคน ว่า SE และ CSR นั้น ต่างกันอย่างไร ❓มาดูกันเลย
.
✔️ ธุรกิจเพื่อสังคม (SE)
เป็นองค์กรที่ก่อตั้งเพื่อพัฒนาสังคม โดยมุ่งหวังในการสร้างกำไรจากการทำกิจการช่วยเหลือสังคมเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวที่เกิดขึ้น พัฒนาสังคมให้น่าอยู่มากขึ้น
.
✔️ ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงบรรษัท (CSR)
เป็นองค์กรที่นำเอาผลกำไรที่ได้มาจากการทำกิจการหรือการดำเนินการต่างๆ ไปช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในทางใดทางหนึ่ง
.
447971329_866259365540500_5578534218597126218_n.jpg

💡 สรุปง่ายๆ ก็คือ SE คือองค์กรที่เน้นการช่วยเหลือสังคม ในขณะเดียวกันก็มุ่งหวังผลกำไรที่ได้จากการช่วยเหลือสังคมนั้นๆ ด้วย ในขณะที่ CSR จะใช้กำไรจากการทำกิจการต่างๆ มาช่วยเหลือสังคม
.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
.
โครงการ ETDA Local Digital Coach ปีที่ 5 ในปีนี้ กับแคมเปญ Empower Social Enterprise ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยผลักดันชุมชนได้ก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (SE) เพื่อฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระยะยาว

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)