TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

9 เรื่องที่ต้องรู้! ก่อนเรียน Digital Transformation หลักสูตรที่เจาะลึกรอบด้านโดย  ADTE by ETDA

ADTE Documents
  • 20 มิ.ย. 65
  • 2205

9 เรื่องที่ต้องรู้! ก่อนเรียน Digital Transformation หลักสูตรที่เจาะลึกรอบด้านโดย ADTE by ETDA

ในยุคที่มีการแข่งขันสูง Digital Transformation คือส่วนสำคัญในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยีและมีการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง แต่ก็ยังมีอีกหลายองค์กรที่ยังคงไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน หรือแม้แต่ Digital transformation แท้จริงแล้วมันคืออะไร? ที่ ADTE by ETDA มีคำตอบ

Digital Transformation คืออะไร?

คือกระบวนการในการนำเทคโนโลยีมาสร้างสิ่งใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าในการดำเนินธุรกิจ ให้เหมาะสมกับธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น การเปลี่ยนจากการทำงานด้วยเอกสารในรูปแบบกระดาษ มาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เช่น การเซ็นเอกสารอนุมัติงานผ่านออนไลน์ (e-Signature) หรือแม้แต่การนำส่งใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีผ่านอีเมล

messageImage_1655710615021.jpg

Digital Transformation สำคัญสำหรับองค์กรในปัจจุบันอย่างไร

ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีมีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในชีวิต จะเห็นหลาย ๆ องค์กรเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการลงทุนในเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อพัฒนาให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน อีกทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมศักยภาพในการทำงานยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเอกสารที่จากเดิมเป็นรูปแบบกระดาษเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยใช้ Digital Signature ควบคู่ในการทำงานเพื่อให้ตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของเอกสารหลังจากลงลายมือชื่อดิจิทัลได้ และหากมีการใช้ไฟล์ประเภทที่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถนำไปประมวลผลได้ ก็จะเพิ่มความรวดเร็วในการนำไปประมวลผลข้อมูลอีกด้วย

Digital Transformation ถ้าองค์กรไม่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลอะไรบ้าง

แน่นอนว่าองค์กรของคุณจะกลายเป็นองค์กรที่ล้าหลัง ตกเทรนด์กว่าคู่แข่ง เพราะทุกวันนี้ หลาย ๆ องค์กรเริ่มเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัลกันแล้ว แม้แต่ภาครัฐเองก็พยายามผลักดันให้หน่วยงานบริการด้วยรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ การปรับหากทำได้ช้าก็จะส่งผลต่อการดำเนินงานให้ทันคู่แข่ง ทั้งการบริการอาจจะทำได้ล่าช้ากว่า ใช้เวลาและขั้นตอนที่นานกว่า ตลอดจนความคล่องตัวในการทำงาน เพราะดิจิทัลจะทำให้ทุกคนสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ จะเห็นได้ว่าการนำ Digital มาช่วยในการ Transform ธุรกิจหรือองค์กร ยังจะช่วยให้ทำงานประสานกับคู่ค้าทางธุรกิจได้ง่ายขึ้น ทั้งกระบวนการแบ่งปันข้อมูล และกระบวนการเชื่อมต่อระบบระหว่างองค์กรเพื่อส่งต่อข้อมูล หรือเรียกกันว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้การรับ-ส่งเอกสารสะดวกแค่เพียงคลิกส่งและยังตรวจสอบแหล่งที่มาของเอกสารหรือข้อมูลได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

ทิศทางของ Digital Transformation ในอนาคตจะเป็นอย่างไร

กระแสของ Digital Disruption ในปัจจุบัน ทำให้เกิดแนวโน้ม Digital Transformation รุนแรงขึ้น โดยทุกองค์กรจะก้าวสู่ยุคที่ 2.0 เพราะเข้าถึงเทคโนโลยีง่ายขึ้น เช่น การเข้ามาของระบบ AI และ Cloud Computing จะทำให้การพัฒนาระบบไอที ซึ่งแต่ก่อนอาจมีความซับซ้อน ต้องใช้นักไอทีเก่ง ๆ มาพัฒนา กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น จนใครก็เริ่มทำได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นเมื่อการพัฒนาระบบไอทีเป็นเรื่องง่าย องค์กรต่าง ๆ เริ่มนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น จนทำให้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทำได้อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีในวันนี้ สามารถนำมาใช้กับ Digital Transformation ได้อย่างไรบ้าง

ในส่วนของ Digital Transformation ในองค์กร ที่จำเป็นต้องใช้เอกสารเป็นจำนวนมาก เรื่องของ e-Document Life Cycle (วัฏจักรของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) จึงเป็นสิ่งสำคัญ ตั้งแต่การสร้างเอกสาร การลงลายมือชื่อ และการรับ-ส่งเอกสาร รวมไปถึงการยกเลิก การต่ออายุ การตรวจสอบ สามารถที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในส่วนต่าง ๆ ได้ อย่างเช่น การใช้ไฟล์ Microsoft Word หรือไฟล์ PDF ก็ถือว่าเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อต้องลงนามบนเอกสาร เราสามารถใช้ Electronic Signature หรือ Digital Signature ลงนามได้ ในกรณีของการรับ-ส่งเอกสาร เราสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น e-mail, chat หรือว่า Digital Service ที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในองค์กร นอกจากนั้นยังมีในส่วนของการตรวจสอบเอกสาร ซึ่งการตรวจสอบเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล ในกรณีที่จะตรวจสอบว่าลายมือชื่อดิจิทัลนั้นถูกต้องหรือไม่ สามารถเช็คได้ที่ Adobe Acrobat Reader หรือว่าผลิตภัณฑ์ของ ETDA เองก็คือเว็บ Validation สามารถนำไฟล์ XML หรือว่า PDF เข้าไปตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัลได้ ซึ่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint หรือ PDF ยังรวมถึงไฟล์ HML หรือ Json ได้อีกด้วย

ภาครัฐมีส่วนช่วยในการTransformมากน้อยแค่ไหน

ภาครัฐมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการทำ Digital Transformation โดยมีการร่าง พรบ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกมาบังคับใช้ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ปัจจุบันยังเป็นฉบับร่างอยู่ แต่ว่าต่อไปหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้เมื่อไหร่ ภาครัฐเองก็จะปรับตัวให้บริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการรับ-ส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น สำหรับ ETDA เอง หนึ่งในภารกิจสำคุญก็คือการส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เราพยายามผลักดันให้เกิด Ecosystem ของการทำธุรกรรมทางออนไลน์ ที่มีความน่าเชื่อถือ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งาน และสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพราะจากประเด็นถกเถียงในอดีตที่กังวลกับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในชั้นศาล ปัจจุบัน เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถพิสูจน์และใช้ในชั้นศาลได้แล้ว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจของ ETDA ที่ได้ผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาทั้งในส่วนของกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในมิติต่างๆ เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์ที่พัฒนาไปตามเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

อนาคตของ Digital Transformation กับสิ่งที่ส่งผลต่อคนทำงาน

ปัจจุบันนี้อย่างที่รู้กันว่า เราทุกคนล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้ต้องปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Work from Home (WFH) หรือทำงานที่บ้าน ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องปรับตัวในการทำงานในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องค์กร และภาคธุรกิจก็ต้องพัฒนารูปแบบการทำงานให้สามารถเอื้อต่อการทำงานออนไลน์ ถ้าองค์กรต่างๆ ปรับตัวเป็น Digital Transformation ได้ก็สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้ การที่องค์กรทรานส์ฟอร์มเป็นดิจิทัล ไม่ใช่แค่การนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ถ้าองค์กรมีจุดมุ่งหมายเพื่อ Digital Transformation การเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีเหล่านั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้การที่พนักงานเข้าใจภาพธุรกิจดิจิทัลและเป้าหมายของบริษัทก็จะช่วยเสริมศักยภาพในการพัฒนาองค์กรให้เป็นดิจิทัลได้ง่ายขึ้น โดยสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่การฝึกอบรม ไปจนถึงการแบ่งปันความรู้ (Sharing Session) ระหว่างแผนกในองค์กร

การเริ่มปรับใช้ Digital Transformation กับธุรกิจ ควรเริ่มอย่างไร

หากต้องการเริ่มปรับกระบวนการทำงานขององค์กรให้เป็นดิจิทัล ปัญหาหนึ่งที่องค์กรต้องเจอคือจะเริ่มต้นอย่างไรได้บ้าง สิ่งสำคัญก่อนจะ Transform หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆ ก็ตาม ควรจะเริ่มต้นจากการสำรวจความพร้อมขององค์กรก่อน ทั้งในด้านงบประมาณ อุปกรณ์ กระบวนการดำเนินงาน นโยบายและทิศทางขององค์กร ตลอดจนสิ่งสำคัญ คือ ทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่จะต้องมีความรู้ หรือ Knowledge เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้อย่างแท้จริง เพราะถึงแม้จะมีกฎหมายรองรับ แต่หากคนในองค์กรยังขาดความเชื่อมั่นในการใช้งาน ก็อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพยายามเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในองค์กรได้

ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นดิจิทัล ควรมี 3 ขั้นตอนเพื่อเป็นการเช็คว่าองค์กรของคุณมีความพร้อมแล้วหรือยัง โดย

หลักสูตร Digital Transformation ของ ADTE แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร

  1. ประเมินความสามารถขององค์กรในปัจจุบัน หลายๆ องค์กรมักติดกับดักโดยมุ่งเน้นแต่การนำดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจจนลืมดูความพร้อมของ resource ภายในองค์กรว่าสามารถรองรับการเป็นดิจิทัลได้แล้วหรือยัง ดังนั้น เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายของการทำให้ธุรกิจเป็นดิจิทัลได้สำเร็จ ผู้บริหารต้องวางประเมินความพร้อมของ Resource ภายในให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อให้เห็น Roadmap การไปสู่ Digital Transformation ในระดับต่อไปได้อย่างชัดเจน
  2. วางเป้าหมายที่เหมาะสมกับองค์กร เป้าหมายในการทำดิจิทัล ควรเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ตามความสามารถขององค์กร โดยเริ่มจากการสร้าง Quick win หรือสิ่งที่สามารถทำให้สำเร็จและเห็นผลลัพธ์โดยง่าย เพื่อสร้าง Momentum ให้เกิดขึ้นในองค์กร
  3. ระบุ Resource หรือความสามารถที่ต้องมี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในแต่ละระดับของการขับเคลื่อนดิจิทัล ก็มีความท้าทายที่แตกต่างกันไป หลังจากที่องค์กรระบุเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึงแล้ว ต้องระบุ Resource/ความสามารถ ที่องค์กรต้องวางแผนพัฒนาควบคู่ไปด้วย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้จริง
  4. ADTE เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการเรียน ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite เพื่อรองรับความต้องการของคนในยุคดิจิทัล ที่ต้องการยกระดับทักษะ ความรู้ความสามารถ และนำไปต่อยอดธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านกฎหมายดิจิทัล ด้านมาตรฐานธุรกรรมออนไลน์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฯลฯ หรือสิ่งที่ธุรกิจบริการจำเป็นต้องใช้งานในอนาคต อย่าง e-Signature และ Digital ID เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ และร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ในเวทีโลก
    นอกจากจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญ ETDA คือผู้อยู่เบื้องหลังของการจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวมาตรฐาน และมาตรการหรือกลไกการกำกับดูแลที่เที่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน อย่างมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้ความรู้ครบครันสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานแน่นอน

หลักสูตรนี้ทางผู้เรียนจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง

วันที่ 1
EP1 : Smart Digital Transformation Organization Life Cycle ที่จะทำให้เกิดบริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เน้นปูพื้นฐานจะปรับกลยุทธ์ขององค์กรอย่างไร การเตรียมทรัพยากรต่างๆ ก่อนจะเริ่ม Transformation
EP 2 : Smart Digital Law ลงลึกในมุมของกฎหมาย แนะนำการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องตามกฎหมายบังคับใช้
วันที่ 2
EP 3: Smart Digital Standards ลงลึกในมุม Digital Transformation กับข้อเสนอและมาตรฐานและการรองรับ
วันที่ 3
ลงมือปฏิบัติจริง Workshop แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเมินความพร้อมตนเองและองค์กรสู่ Digital Transformation
 

เนื้อหาของหลักสูตร เหมาะสำหรับใครบ้าง

หลักสูตรนี้เหมาะกับทุกคน ทุกคนสามารถมาเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในความตั้งใจของสถาบัน ADTE by ETDA ที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง
ดังนั้น หลักสูตร Digital Transformation จากสถาบัน ADTE จึงต่างจากหลักสูตร Digital Transformation ทั่วไป เพราะหลักสูตรเรามุ่งเน้น Digital and Process Transformation ที่ผู้อบรมจะได้

เรียนจริง...กับ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง ในการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อขยับองค์กรสู่รูปแบบ Digital และผู้ที่อยู่เบื้องหลังการออกกฎหมาย และมาตรฐานสำคัญของประเทศ
รู้จริง...กับ เนื้อหาที่อัดแน่น ครบทุกมิติ ทั้ง กฎหมาย มาตรฐาน พร้อมแนวทางการเลือกใช้ e-Tool สู่การ Transform ที่ไม่ใช่แค่ในตำรา
ฝึกจริง...กับ กิจกรรม Workshop ที่ทำให้คุณได้ลองคิด ออกแบบ แลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อการ Transform องค์กรด้วยเทคโนโลยีได้จริง และง่ายขึ้น


ที่อีเมล [email protected]
หรือโทร. 02-123-1235
เพจ ADTE by ETDA

อ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่นี่

Rating :
Avg: 4 (1 ratings)