TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจาะลึกหลักสูตร Electronic Signature ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่คือทางจำเป็นสำหรับทุกองค์กร ใช้ทั้งทีต้องมีผลทางกฎหมาย

ADTE Documents
  • 17 มี.ค. 65
  • 1265

เจาะลึกหลักสูตร Electronic Signature ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่คือทางจำเป็นสำหรับทุกองค์กร ใช้ทั้งทีต้องมีผลทางกฎหมาย

โลกเราพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าใครต่างก็ต้องปรับตัว ให้ตนเองอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้กันทั้งนั้น โดยเฉพาะในองค์กรและธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น SMEs Startup หรือ ระดับ Enterprise ต่างก็พยายามพัฒนากระบวนการทำงาน เร่งหาเครื่องมือที่ทันสมัย อย่างเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาร่วมเสริมทัพให้องค์กรทรานส์ฟอร์มไปสู่อิเล็กทรอนิกส์เดินหน้าต่อไปได้ในอนาคต แต่ว่ากันว่า ถึงแม้องค์กรจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ติดต่อสื่อสาร รับส่งเอกสารกันทางออนไลน์ผ่าน Electronic tools ต่างๆ มาแค่ไหน แต่ถ้าเรายังปริ้นเอกสาร เพื่อมาลงนามหรือเซ็นด้วยมือบนกระดาษก่อนสแกนกลับส่งเป็นไฟล์ผ่านทาง e-mail อยู่ จะเรียกว่า “องค์กรดิจิทัลเเบบเต็ม 100” ก็คงพูดแบบนั้นไม่ได้

เราจึงมักจะได้ยิน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation หลายต่อหลายคน ออกมาพูดบ่อยครั้งว่า Electronic Signature หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันนี้ไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปแล้ว ในสถานการณ์ที่ทุกคนต้องอยู่บนวิถีชีวิตและวิถีการทำงานใหม่เช่นนี้ Electronic Signature คือสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรต้องมีและต้องใช้ ถ้าหากอยากเป็น Digital Organization ที่เน้นนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมหรือส่งเสริมการทำงานร่วมกับคนหรือพนักงานในองค์กร

นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับองค์กรไทย เพราะที่ผ่านมา เราจะเห็นว่า ภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องต่างก็เร่งส่งเสริมให้ ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเอง หันมาให้ความสำคัญและใช้งาน Electronic Signature เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Document ทั้งการออกกฎหมาย มาตรฐาน รวมถึงแนวทางปฏิบัติ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากระตุ้นให้เกิดการใช้งาน Electronic Signature อย่างต่อเนื่อง แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ยังมีหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็น รัฐหรือเอกชน ก็ยังลงนามหรือเซ็นเอกสารด้วยมืออยู่ดี เพราะใช่ว่า ต้องการเปลี่ยนวันนี้ แล้วพรุ่งนี้จะสามารถเปลี่ยนวิถีการทำงานขององค์กรไปใช้งาน Electronic Signature โดยสามารถสร้างและเซ็นเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที เพราะก่อนที่จะใช้ คนทำงานในองค์กรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Electronic Signature ว่าคืออะไร มีองค์ประกอบอย่างไร เลือกใช้แบบไหน ใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร และเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะมาช่วยสนับสนุนให้การใช้งาน Electronic Signature มีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

สถาบัน ADTE แหล่งรวมความรู้เพื่อคนดิจิทัล เข้าใจดีว่า Electronic Signature นั้น ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่คือทางจำเป็นสำหรับทุกองค์กร ที่สำคัญใช้ทั้งทีต้องใช้อย่างถูกต้องและมีผลทางกฎหมายด้วย จึงจับมือผู้เชี่ยวชาญด้าน Electronic Signature ทั้งในมุมกฎหมาย มาตรฐาน และด้านเทคนิค จัดทำหลักสูตร Electronic Signature เพื่อปลดล็อกทุกการใช้งานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ทุกองค์กร เซ็นได้ ถูกต้อง ไร้กังวล สู่การส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน Electronic Signature ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

content-04-fb-series-023.jpg

หลักสูตร Electronic Signature เป็นหลักสูตรระยะสั้น เปิดอบรมระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 รวม 3 วัน 12 ชั่วโมง ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้และเนื้อหาที่องค์กรคุณสามารถนำไปใช้งานได้จริง ด้วยหัวข้ออบรมที่ครอบคลุมทุกมิติ เจาะลึก ตรงประเด็น เพื่อให้องค์กรคุณ ปรับตัว หมุนตามโลกได้ทัน

Electronic Signature กับกฎหมายไทย
บทเรียนแรกนี้ เริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้องค์ประกอบหรือข้อกำหนดสำคัญของ Electronic Signature โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายดิจิทัล Digital Law และ ด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Document

Electronic Signature ในมุมเทคนิค
บทเรียนนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ e-Signature ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง e-Signature กับ Digital Signature เรียนรู้ความหมาย รวมไปถึงกลไกการทำงานของ Digital Signature เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมชูตัวอย่างการใช้งาน และรูปแบบการใช้งาน Digital Signature เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงมิติต่างๆ ของการใช้งานได้ดีขึ้น

Electronic Signature ในมุมมาตรฐาน
บทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Signature นั้นมีประเภทอะไรบ้าง ใช้งานอย่างไร รวมถึงแนวทางการรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพิ่มความเข้าใจโดย case study ต่างๆ ที่สามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัตืได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการใช้งาน e-Signature ได้อย่างถูกต้อง

Digital Signature กับการใช้งานจริง
บทเรียนนี้ จะสาธิตและให้ผู้เรียนได้ร่วมลงมือปฏิบัติ เรียนรู้วิธีการจัดทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ทดลองสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทดลองนำไปใช้งาน และทดลองตรวจสอบการใช้ Digital Signature ด้วยตนเอง ชี้แนะแนวทางการใช้งาน Digital Signature สำหรับการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกรรมของตน โดยนำจุดเด่นของ Digital Signature มาปรับใช้ รวมไปถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรในการใช้งาน Digital Signature ได้อย่างถูกวิธี

Workshop การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
บทเรียนสุดท้ายของหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้สนุกไปกับการร่วมทำกิจกรรม Workshop แนวทางการนำ e-Signature มาปรับใช้กับธุรกรรมที่เป็น Case Study (สถานการณ์สมมุติที่จะทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน) เพื่อวิเคราะห์และประเมินความพร้อมในการใช้งาน e-Signature ในการนำมาปรับใช้หรือพัฒนาให้กับส่วนหนึ่งของบริการต่างๆ ร่วมกันกำหนดขั้นตอนและเตรียมความพร้อมของระบบ กระบวนการ และบุคคล สำหรับการใช้งาน e-Signature ที่เลือกใช้ ปิดท้ายด้วยการการระดมสมอง แชร์ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับฟังข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ e-Signature Workshop และแนวทางเพื่อนำไปสู่การใช้งาน e-Signature ได้อย่างมั่นใจขึ้น

content-04-fb-series-033.jpg

สิ่งที่คุณจะได้หลังอบรมกับ หลักสูตร Electronic Signature ไม่เพียงได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ Electronic Signature เท่านั้นแต่เรายังสามารถ

✔เข้าใจพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆ ที่ทันสมัย สู่การต่อยอดธุรกิจของคุณ เกิดการใช้งาน Electronic Signature ที่เหมาะสมกับองค์กร กฎหมายรับรองได้สำเร็จ

✔เคลียร์ชัดทุกประเด็น กฎหมาย มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่แล้วจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนกฎหมาย มาตรฐานนั้นๆ พร้อมอัปเดตเทรนด์ ทิศทางอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น ให้พร้อมก่อนคนอื่น 

✔แนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์ ขับเคลื่อนองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็น

✔รู้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเวลาในการทำงานในยุคดิจิทัล

✔เรียนจบรับใบ Certificate โดย ETDA จะช่วยการันตีความพร้อม สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มโอกาสและความได้เปรียบให้กับองค์กร ธุรกิจของคุณ

 

ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงธุรกิจ ผู้ประกอบการ ที่สนใจอยากเปลี่ยนผ่านการทำงาน ธุรกิจ ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบุคลากร พนักงาน หรือผู้ที่สนใจ ที่อยากจะยกระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัล…

วันที่ 28-30 มีนาคม 2565
อัดแน่นความรู้ 3 วัน 12 ชั่วโมง
ราคาเพียง 8,099 บาท (ไม่รวม vat)

สมัครเลยที่นี่ ถึง 25 มีนาคมนี้!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ ADTE by ETDA หรือ โทร. 02-123-1235 / Email : [email protected]

content-04-fb-series-045.jpg

หลักสูตร Electronic Signature เริ่มปลดล็อกทุกการใช้งานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์...เซ็นได้ ถูกต้อง ไร้กังวล

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)