TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ADTE

ADTE by ETDA ปลื้มหลักสูตร Digital ID คนเรียนแน่น พร้อมลุยต่อหลักสูตร Digital Transformation

ข่าวสารและกิจกรรม Documents
  • 05 พ.ค. 65
  • 62

ADTE by ETDA ปลื้มหลักสูตร Digital ID คนเรียนแน่น พร้อมลุยต่อหลักสูตร Digital Transformation

สถาบัน ADTE by ETDA (เอ็ดเต้ บาย เอ็ตด้า) หรือ Academy of Digital Transformation by ETDA ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (Electronic Transactions Development Agency) เผยหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน แห่อัพสกิลความรู้กับหลักสูตร Digital ID แน่น หวังเตรียมพร้อมปรับองค์กรสู่ดิจิทัล พร้อมลุยต่อหลักสูตร Digital Transformation ที่จะสร้างให้คนไทยแตกต่าง พร้อมรองรับโลกอนาคต เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 6 พ.ค.นี้

AD4A5024_edit.jpg

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า การยกระดับการทำงานและการทำธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้พร้อมกับการแข่งขันในโลกยุคใหม่ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ ETDA เร่งดำเนินการและทำงานเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง อย่าง การจัดโครงการ ETDA Launchpad ที่จะมุ่งถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มผู้ประกอบการ e-Commerce, SMEs, พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่างๆ ได้มีทักษะ How to และ e-Tool ไปช่วยต่อยอดยกระดับธุรกิจ พร้อมๆ กับการร่วมพัฒนานวัตกรรมของ Service Provider หรือ ผู้ให้บริการภาคเอกชน ได้มีพื้นที่ในการ Showcase สร้างระบบนิเวศน์ของการจับคู่ทางธุรกิจเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคต พร้อมๆ กับการเสริมความรู้ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ผ่านหลักสูตรสถาบัน ADTE ที่พัฒนาหลักสูตรดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับคนไทย ชุด “ADVANCE YOUR DIGITAL WORKFORCE ก้าวข้ามขีดจำกัดของธุรกิจ ในยุคดิจิทัล ที่คุณออกแบบได้” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญจาก ETDA ที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยที่ผ่านมาได้เปิดอบรมไปแล้ว 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Electronic Signature และที่เพิ่งจบไปคือหลักสูตร Digital ID ที่เปิดอบรมระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยทั้ง 2 หลักสูตรนี้ ได้รับการตอบรับจากบุคลากร พนักงาน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้บริหาร ผู้ประกอบการ SMEs สมัครเรียนเต็มทุกที่นั่ง โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจากสถาบัน ADTE ไม่เพียงได้รับความรู้ที่เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานในหัวข้อตามหลักสูตรนั้นๆ เท่านั้น แต่ยังจะได้เข้าใจในมุมของกฎหมาย มาตรฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง จากผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมผลักดันโดยตรงและที่สำคัญยังจะได้กระบวนการ กลยุทธ์ในการนำไปใช้งานและการเลือกเครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะเข้ามาช่วยยกระดับการทำงานและการทำธุรกิจให้พร้อมกับโลกอนาคตด้วย

S__27992132.jpg
S__27992133.jpg
S__27992132.jpg
S__27992133.jpg
S__27992132.jpg
S__27992133.jpg

ทั้งนี้ เพื่อให้คนไทยเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ADTE จึงต่อยอดสู่หลักสูตร Digital Transformation เพื่อสร้างองค์กรและคุณให้แตกต่างด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่อัดแน่นด้วย Digital Knowledge และ Digital Process จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Electronic Document Transformation สู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น e-Office เต็มตัว โดยเริ่มจากเรื่องของการทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึง Smart Digital Law and Standard การปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในมุมของ e-Document, e-Signature, Digital ID ที่ช่วยเสริมเพิ่มความเชื่อมั่นการทำงานในรูปแบบ Online working และ Smart Digital Service รู้จักเครื่องมือในการ Transform องค์กรได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้เดินหน้า Smooth & Smart ด้วยกระบวนการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลทางกฎหมาย ที่สำคัญหลังเรียนจบทุกคนได้รับใบรับรอง (Certificate) การันตีความสามารถด้านดิจิทัล สู่การสร้างความได้เปรียบในการทำงานและการทำธุรกิจ

S__27992143.jpg

โดยหลักสูตร Digital Transformation จะเปิดอบรมในวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565 (3 วัน 12 ชั่วโมง) 2 วันแรกจะเป็นการอบรมในรูปแบบ Online เจาะลึกทฤษฎี รู้ลึก รู้จริงกับผู้เชี่ยวชาญ ก่อนต่อด้วยการอบรมในรูปแบบ Onsite Workshop ทดลองฝึกปฏิบัติ ต่อยอดสู่การใช้งานจริงในวันสุดท้าย ดังนั้น ใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ แบบนี้ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ลิงก์ https://forms.gle/KfhPcoDNxS6WkYzF7 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เพจ ADTE by ETDA หรือโทร 02-123-1235

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)