TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

ADTE Talk EP.1

Digital Service Documents
  • 30 ส.ค. 65
  • 1298

ADTE Talk EP.1

img_1.jpg

“สวัสดีค่ะ ดิฉัน จรินทร์ วงศ์สุวรรณวารี (ฟางอิ๋ง) ADTE Legal Consultant หนึ่งในวิทยากรของ ADTE by ETDA ค่ะ” 😊

ADTE by ETDA หรือ Academy of Digital Transformation by ETDA เป็นสถาบันที่รวบรวมความรู้ด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการทำงานในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรของประเทศ ให้มีความพร้อมด้านดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งที่ผ่านมา ADTE by ETDA ได้จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Digital ID, Electronic Signature และ Digital Transformation ผ่านการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ ADTE by ETDA และหนึ่งในทีมวิทยากรที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้คือ คุณจรินทร์ วงศ์สุวรรณวารี หรือ คุณฟางอิ๋ง จบการศึกษา Master of Business Law จาก Monash University (Melbourne, Australia)

Q: ที่ผ่านมา ADTE by ETDA จัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในยุคดิจิทัล และมีการพูดถึงคำว่า “e-Office” อยู่บ่อยๆ คำนี้ หมายถึงอะไร?

A: “คำว่า “e-Office” มาจากตัวย่อ “e” ที่มาจากคำว่า Electronics (อิเล็กทรอนิกส์) และ Office ที่หมายถึง สำนักงาน ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงการทำงานในสำนักงานด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการทำงานในรูปแบบดิจิทัลนี่แหละ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในยุคนี้ก็มีหลากหลาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลาย ๆ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มาก ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว แล้วยิ่งมีสถานการณ์โควิดเข้ามาก็ยิ่งทำให้หลายองค์กรเร่งปรับตัวให้การทำงานเป็นรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น”

Q: หลายองค์กรในประเทศไทย กำลังพยายามทำให้เกิด Digital Transformation ไปสู่การเป็น e-Office ให้ได้ คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนผ่านองค์กร

A: “คิดว่า Growth Mindset เป็นเรื่องสำคัญ เราควรเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน และเปิดรับอะไรใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ซึ่ง ETDA เองก็มีการส่งเสริมความรู้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเผยแพร่บทความให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook: ADTE by ETDA สามารถติดตามกันได้นะคะ

img_2.jpg

Q: “Electronic Signature (e-Signature)” หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนึ่งในหลักสูตรของ ADTE by ETDA ที่บรรยายโดยคุณฟางอิ๋ง หลายองค์กรที่ผ่านการ Transform ได้นำไปใช้งานจริงบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายองค์กรที่ยังไม่รู้จัก e-Signature คิดว่าเราควรจะทำอย่างไร ให้ e-Signature เป็นที่รู้จักและนำไปใช้กันมากขึ้น

A: “เคยมีคนแซวว่า ถ้าอยากให้คนรู้จักเยอะขึ้น อิ๋งต้องบรรยายเยอะขึ้นนะ (หัวเราะ) ก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ไปบรรยายบ่อย ๆ ก็รู้สึกว่า จริง ๆ แล้วหลายคนก็เคยใช้ e-Signature กัน แค่ไม่รู้ว่ามันคือ e-Signature อย่างการลงนามด้วยปากกาสไตลัส การกดปุ่มยอมรับในหน้าเว็บไซต์ ก็เป็น e-Signature รูปแบบหนึ่ง เพียงแต่ว่าคนอาจยังไม่รู้ในมุมกฎหมาย ว่าที่ใช้อยู่ มันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า ทำยังไงให้ถูกต้องตามกฎหมาย อันนี้ก็เป็นส่วนที่ ADTE by ETDA ก็ต้องส่งเสริมการให้ความรู้กับประชาชนมากขึ้น”
รปท-3.png

Q: สำหรับองค์กรที่ต้องการเลิกใช้กระดาษ มาใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพราะต้องการ Transform เป็น e-Office การเปลี่ยนจากเซ็นบนกระดาษ มาเป็น e-Signature สามารถทำได้จริงหรอ?

A: “จริง ๆ แล้วจุดเริ่มต้นมาจากอิเล็กทรอนิกส์ก่อนแหละ ทุกวันนี้เวลาเราจะสร้างเอกสารฉบับหนึ่ง เราก็แค่เข้าโปรแกรมพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ แต่มันไปไม่สุด แทนที่เราจะลงนามในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราสร้างมา แล้วส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นั้นต่อไปเลย หลายคนกลับเลือกที่จะปริ้นท์ออกมา เซ็นบนกระดาษ ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบทุกกระบวนการ ทั้งที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็รองรับให้ทำได้ตั้งแต่การสร้าง การลงลายมือชื่อ การส่ง-รับ จนถึงการเก็บรักษา
img_quoate.jpg

ถ้าถามว่า “เราสามารถเลิกใช้กระดาษแล้วมาใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนได้ไหม แน่นอนว่าทำได้ ETDA ส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบทุกกระบวนการด้วยความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ มีกฎหมายรองรับให้ทำได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง อย่างภายในองค์กร ETDA ก็มีระบบสารบรรณที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสาร การลงลายมือชื่อ รวมถึงการส่ง-รับเอกสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องการออกใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างโรงพยาบาลศิริราชเองก็เริ่มออกใบเสร็จรับเงินภาครัฐ (e-Receipt) แล้ว ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการผลักดันและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รอติดตามกันนะคะ”

Q: ในมุมมองของคุณฟางอิ๋ง คิดว่าทักษะของบุคลากรแบบไหน ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น e-Office ได้

A: “มองว่าในทุกองค์กรก็จะมีคนหลากหลายรูปแบบ อย่างคนจากฝ่ายเทคนิค ก็จะมีมุมมองแบบนึง คนจากฝ่ายกฎหมายก็จะมีอีกมุมมองหนึ่ง ก็เป็นส่วนที่ทำให้คนทำงานมีมุมมองการแก้ปัญหาที่กว้างขึ้น อีกอย่างที่สำคัญก็คือการเปิดใจที่จะเรียนรู้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Growth Mindset ที่เราคิดว่าสำคัญ ทำให้เรารับฟังความเห็นต่าง พร้อมพัฒนา และหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ตัวเองอยู่เสมอ ทุกอย่างเริ่มได้จากตัวเรา ถ้าเรา Transform ตัวเองได้ ก็สามารถช่วยองค์กรทำ Digital Transformation ได้สำเร็จค่ะ”
img_3.jpg

Q: สุดท้าย มีอะไรอยากแนะนำคนที่อยากจะ Transform ไหม

A: “หลาย ๆ คนที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไง หรือไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่ถูกกฎหมายหรือเปล่า ก็สามารถสอบถามมาที่สถาบัน ADTE by ETDA ได้ เรามีบริการให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ ตอนนี้ ADTE by ETDA เอง ก็มีหลักสูตร e-Signature โดยหลัก ๆ จะพูดถึงเรื่อง e-Signature กับกฎหมายไทย มุมของเทคนิค มุมของมาตรฐาน รวมไปถึงการใช้งานเลยค่ะ ถ้าเรียนแล้วมีคำถามหรือข้อสงสัย ก็สามารถปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญของ ADTE by ETDA ได้เลย เพราะเรามี Workshop ให้ทุกคนด้วยค่ะ นอกจากนั้นก็มีหลักสูตร Digital ID ด้วย สำหรับใครที่สนใจ ก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Page: ADTE by ETDA นะคะ”

อยากคุยกับวิทยากรในเรื่องไหน ฝาก ADTE ไปคุยให้ได้นะคะ😊

Rating :
Avg: 4.8 (12 ratings)