TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

Digital Service อะไร ยังไง ว่าไป

Digital Service Documents
  • 21 เม.ย. 64
  • 9532

Digital Service อะไร ยังไง ว่าไป

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ แทบทุกสิ่งที่เราทำในชีวิตล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้บริการทางออนไลน์ ส่งผลให้การใช้อินเทอร์เน็ตของเราสูงขึ้นด้วย โดย ผลสำรวจปีล่าสุด ของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  พบว่า คนไทยในปี 2563 ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 11 ชั่วโมง 25 นาทีต่อวัน หรือเกือบครึ่งวัน โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 อยู่ 1 ชั่วโมง 3 นาที และหากเปรียบเทียบกับผสสำรวจฯ นับตั้งแต่ปี 2560 จะเห็นได้ว่า จำนวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 6 ชั่วโมง 35 นาที ต่อวัน เท่านั้น

ด้วยความต้องการบริการทางออนไลน์ ที่สะดวก รวดเร็ว และยังปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา เพราะช่วยให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ทำให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ต่างหันมาให้ความสำคัญกับช่องทางบริการทางออนไลน์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเช่นกัน เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด เข้าถึงผู้รับบริการหรือผู้บริโภค และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัลและยุค New Normal ของผู้คนให้มากขึ้น

แล้วประเภทของ ธุรกิจบริการดิจิทัล หรือ Digital Service มีอะไรบ้าง ETDA จะนำไปทำความรู้จักผ่าน Digital Service Landscape เพื่อให้ได้เห็นภาพที่กว้างและมองบริการดิจิทัลได้อย่างครอบคุลมมากยิ่งขึ้น

ประเภทของ Digital Service

Digital Service สามารถจำแนกได้ในหลากหลายรูปแบบและประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนิยามหรือวัตถุประสงค์ของการจำแนก โดยในที่นี้จากผลการศึกษาของ ETDA ขอแบ่งออกเป็น 11 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

info_digital-Service_IG-Cover.jpg

1. บริการด้านการเงิน (Finance) ธุรกิจบริการด้านการเงิน ถือเป็นกลุ่มธุรกิจบริการที่มีอัตราการเติบโตเป็นอย่างมากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่นอกจากจะเป็นการให้บริการ Internet Banking ที่เราคุ้นเลยแล้ว ยังรวมไปถึงการใช้บริการออนไลน์ด้านการเงินอื่น ๆ เช่น การกู้ยืม (Peer- lending) การจ่ายสินค้าหรือบริการ (Payment Solutions) การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือแม้แต่การลงทุน/การจ่ายประกันภัย (Investment/Insurance) และการบริหารจัดการทางการเงินต่าง ๆ (Financial Management Tools) สิ่งเหล่านี้ล้วนรวมอยู่ในบริการด้านการเงินของ Digital Service ทั้งสิ้น
   
ตัวอย่าง ผู้ให้บริการด้านการเงิน ได้แก่ แอปพลิเคชัน K PLUS ของ ธนาคารกสิกรไทย, SCB EASY ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Wallet อย่าง True Money บริการจัดพอร์ตลงทุนของ Finnomena, โปรแกรมซื้อขายหุ้น Settrade Streaming ฯลฯ

info_digital-Service-05.jpg

2. บริการด้านสาธารณสุข/สุขภาพ (Health) หนึ่งในบริการที่เปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการรักษาและการดูแลสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาได้มากยิ่งขึ้น โดยบริการด้านสาธารณสุข/สุขภาพนี้ มีทั้งในแง่ของการขอรับคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบออนไลน์ (Telehealth/e-Consult) การบันทึกประวัติการรักษาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Health Record/Data) หรือแม้แต่การค้นหาข้อมูลทางการแพทย์ (Medical Service Search) ถึงวิธีการรักษา การดูแลสุขภาพ และการประเมินความเสี่ยง

ตัวอย่าง ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข/สุขภาพ ได้แก่ แอปพลิเคชันสมุดสุขภาพประชาชน H4U หรือ Health For You โดยกระทรวงสาธารณสุข แอปพลิเคชันผู้ช่วยการออกกำลังกาย DailyBurn แอปพลิเคชัน บันทึกการกรน SnoreLab ฯลฯ


info_digital-Service-06.jpg

3.บริการด้านอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) บริการที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นต่อเนื่องทุกปีดูได้จากผลสำรวจ มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซประเทศไทย ที่สูงถึง 4 ล้านล้านบาท และ ตัวเลข B2C มีมูลค่าสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยตัวอย่างบริการด้านอีคอมเมิร์ซ ได้แก่ บริการแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ (e-Tailer/e-Marketplace) บริการส่งเสริมการขาย (Enabler) บริการด้านการตลาด (Marketing) บริการการขนส่งสินค้า (Logistics) บริการบริหารจัดการคลังสินค้า (Fulfillment) ตลอดจน Supply Chain

ตัวอย่าง ผู้ให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซ ได้แก่ e-Marketplace เช่น Shopee, Lazada, Kaidee, Line OA หรือ LINE Official Account

info_digital-Service-07.jpg

4. บริการด้านไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) บริการที่เกี่ยวข้องกืบเรื่องราวความสนใจในชีวิตประจำวันโดยเน้นในเรื่องของ เนื้อหาด้านดิจิทัล (Digital Content/Digital Media) ในทุกรูปแบบ ทั้งสำหรับรับชมและรับฟัง โดยอาจแฝงไปด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การรีวิว การโฆษณา แต่ทั้งนี้บริการในรูปแบบไลฟ์สไตล์จะไม่สามารถทำการซื้อขายสินค้า/บริการผ่านผู้ให้บริการได้

ตัวอย่าง ผู้ให้บริการด้านไลฟ์สไตล์ ได้แก่ Wongnai เว็บไซต์รีวิวร้านอาหาร, แพลตฟอร์มสตรีมมิง Spotify หรือ Netflix โซเชียลมีเดียอย่าง YouTube, TikTok, Pinterest ฯลฯ

info_digital-Service-08.jpg

5. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Property/Urban) หนึ่งในกลุ่มบริการที่มีมูลค่าการเติบโตสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริการเฉพาะที่สนับสนุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (Specialized Service)  เช่น ฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงอย่างรอบด้าน แพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ วิดีโอ/ไลฟ์สตรีมพาชมโครงการ รวมไปถึงการซื้อขายและเช่า (Ride Sharing)

ตัวอย่าง ผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่  แอปพลิเคชัน Sansiri Home Care โดย แสนสิริ, เว็บไซต์นายหน้าซื้อ-ขาย ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ DDproperty ฯลฯ

info_digital-Service-09.jpg

6. บริการด้านอาหารและการเกษตร (Food/Agriculture) ธุรกิจบริการมาแรงในช่วงเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในส่วนของบริการรับ-ส่งอาหาร (Food Delivery)  ที่จากผลสำรวจ พฤติกรรมการใช้ Online Food Delivery ในช่วงสถานการณ์การระบาด Covid-19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 85% ได้ใช้บริการด้านนี้ ถือเป็นการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับช่วงก่อน นอกจากนี้บริการในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงเทคโนโลยีเกษตรกรรม (Agri Tech) ที่ให้บริการด้านการเกษตร เช่น การควบคุมประเมินการเพาะปลูก ปริมาณน้ำ อากาศ หรือปัจจัยอื่น ๆ การเก็บข้อมูล และคาดการณ์ด้านการเกษตร

ตัวอย่าง ผู้ให้บริการด้านอาหารและการเกษตร ได้แก่ แอปพลิเคชัน Plants for U โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรดิจิทัล FARMBOOK, แอปพลิเคชัน Happy Fresh ฯลฯ

info_digital-Service-10.jpg

7. บริการด้านการท่องเที่ยว (Travel) หนึ่งในบริการที่ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการออนไลน์มากกว่าช่องทางออฟไลน์ เนื่องจากช่วยอำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงในการวางแผนการเดินทางได้ดีกว่า ทั้งเรื่องของการจองที่พัก ทัวร์ และกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมถึงการให้บริการปล่อยเช่าที่พักรายวัน-เดือน (Home Sharing) ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ตัวอย่าง ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ เว็บไซต์ Agoda, Airbnb, Booking, Expedia, Gowabi ฯลฯ

info_digital-Service-11.jpg

8. บริการด้านอุตสาหกรรม (Industry) บริการเฉพาะกลุ่มที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (IT Solution) เช่น การใช้ IoT หรือ Internet of Things (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) เพื่อควบคุมการผลิตผ่านแอปพลิเคชัน การประเมินหรือวิเคราะห์ผลข้อมูล รวมทั้งในกลุ่มการก่อสร้าง (Construction) ที่ช่วยในเรื่องของการออกแบบและคำนวณโครงสร้าง เพื่อประโยชน์ในการคำนวณต้นทุนการก่อสร้างที่เหมาะสม

ตัวอย่าง ผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ BIMx แอปพลิเคชันเพื่อการออกแบบบ้าน Billing Flow แอปพลิเคชันสำหรับจัดทำใบเสร็จรับเงิน Stock Flow แอปพลิเคชันบริหารจัดการสต๊อกสินค้า ฯลฯ

info_digital-Service-12.jpg

9. บริการด้านการศึกษา (Education) ในสถานการณ์ล็อกดาวน์ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ส่งผลให้ทุกโรงเรียนต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ (e-Learning) ในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้บริการด้านการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากในเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ ยังรวมไปถึง บริการหาข้อมูลงานวิจัยหรือห้องสมุดออนไลน์ บริการจัดเก็บข้อมูล สถิติ หรือการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานการศึกษา (School Management) และการจัดหาบุคลากรให้ตรงความต้องการด้านการศึกษา (Career Counselling)

ตัวอย่าง ผู้ให้บริการด้านการศึกษา ได้แก่ Coursera เว็บไซต์สำหรับการเรียนออนไลน์ Google Classroom แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์ Nearpod แอปพลิเคชันสําหรับบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ  

info_digital-Service-13.jpg
10. บริการด้านเพลง ศิลปะ และนันทนาการ (Music, Art and Recreation) บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อความบันเทิง เช่น เพลง ศิลปะ นันทนาการ งานอีเวนต์ ที่โดยส่วนมากจะเป็นการซื้อขายตั๋วเข้าชมงานต่าง ๆ (Event and Ticket) ผ่านแพลตฟอร์มผู้ให้บริการในแต่ละเจ้า

ตัวอย่าง ผู้ให้บริการด้านเพลง ศิลปะ และนันทนาการ ได้แก่ เว็บไซต์ Eventpop, Zipevent ฯลฯ

info_digital-Service-14.jpg

11. บริการด้านบริการธุรกิจ (Business Services) กลุ่มผู้ให้บริการที่สนับสนุนภาคธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น การขนส่งของภาคธุรกิจ (Logistic for Business) การจัดการทรัพยากรบุคคล (Job Matching/Freelancing)

ตัวอย่าง ผู้ให้บริการด้านบริการธุรกิจ ได้แก่ JobDB เว็บไซต์หางาน, Trello แอปพลิเคชัน Dashboard หรือ กระดานสรุปข้อมูล, Dropbox เว็บไซต์สำหรับการฝากและแชร์ไฟล์ ฯลฯ
 
ที่มา:

เมื่อธุรกิจต้องอยู่รอด โดยเข้าถึงผู้รับบริการหรือผู้บริโภค และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัลและยุค New Normal ของผู้คนให้มากขึ้น

Rating :
Avg: 5 (3 ratings)