TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

14 เสี่ยง เมื่อ GO ONLINE ช่วง WORK FROM HOME

Cybersecurity Documents
  • 01 ก.พ. 64
  • 2338

14 เสี่ยง เมื่อ GO ONLINE ช่วง WORK FROM HOME

14 ความเสี่ยง จากการทำธุรกรรมทางออนไลน์ ที่ควรระวัง ช่วง WORK FROM HOME มีอะไรบ้าง

info_2021_beware_risks_when_work_from_home-03.jpg

1. การปลอมแปลงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพราะมีคนขโมย Username และ Password ดังนั้น ไม่ควรบอก Username หรือ Password กับใคร ห้ามเขียนไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือจุดที่ใครเห็นได้ และไม่กรอกข้อมูลเหล่านี้กับลิงก์แปลก ๆ ที่ส่งเข้ามาขอ
2. ไฟล์เอกสารสูญหาย แต่จริง ๆ แล้ว มันอาจไม่หายไปไหน อาจจะเก็บไว้ในหลายที่ แต่หาไม่เจอ ปัญหาอาจจะอยู่ที่การจัดเก็บไฟล์มากกว่า
3. e-Document/e-Signature แม้ปลอมแปลง/แก้ไขได้ยาก โดยคนที่ทำเช่นนี้ได้ ต้องเป็นที่ชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะ แต่ความเสี่ยงคืออาชญากรอาจสามารถพัฒนารูปแบบการคุกคามที่เพิ่มขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งควรต้องมีมาตรการป้องกันรัดกุม
4. การใช้อินเทอร์เน็ตบ้าน หรือ Wi-Fi อาจไม่ปลอดภัย ควรใช้ VPN เมื่อเข้าใช้งานทรัพยากรเครือข่ายของสำนักงานจากภายนอก

info_2021_beware_risks_when_work_from_home-04.jpg

5. เมื่อเกิดเหตุผิดปกติของระบบหรืออุปกรณ์ ต้องมี ทีม IT หรือ Security ที่สามารถติดต่อและให้ความช่วยเหลือได้เร็วที่สุด
6. การลงทุนด้าน IT หากไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลต่อผลกระทบต่อการดำเนินงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร​ 
7. กลโกงออนไลน์ที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในสังคม
8. การรับรู้ถึงการใช้งานออนไลน์ที่เหมาะสม ทำให้โดนหลอกหรือใช้งานอย่างไม่มีจริยธรรม

info_2021_beware_risks_when_work_from_home-05.jpg

9. ข้อมูลบนโลกออนไลน์อาจถูกละเมิด ผู้ไม่หวังดีอาจนำไปแสวงหาประโยชน์
10. ความรู้ความเข้าใจเรื่อง e-Meeting ไม่พอ ส่งผลต่อการไม่ถูกรับรองทางกฎหมายในบางประเด็นได้
11. e-Signature มีหลายประเภท จะใช้งานอย่างไรให้เหมาะสม และลดความเสี่ยง
12. ข้อพิพาทเรื่องของเวลา หากไม่มีการรับรอง ผ่านตัวกลางที่น่าเชื่อถือ เช่น e-Timestamping
13. การจัดการความเสี่ยงของข้อมูล ควรมีมาตรฐานและแนวทางการจัดการเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และควรจัดลำดับความสำคัญ ว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับไหน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
14. หากมีการโยกย้ายตำแหน่งหรือลาออก ต้องมั่นใจได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงระบบของพนักงานแล้ว 

info_2021_beware_risks_when_work_from_home-06.jpg

14 เสี่ยง เมื่อ GO ONLINE ช่วง WORK FROM HOME

Rating :
Avg: 5 (4 ratings)