TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คณะกรรมการกำกับ

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร Documents

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13/2561 (วาระที่ 3 ครั้งที่ 4)​ 07/12/2561 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2561 (วาระที่ 3 ครั้งที่ 3) 01/11/2561 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11/2561 (วาระที่ 3 ครั้งที่ 2)​ 03/10/2561 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10/2561 (วาระที่ 3 ครั้งที่ 1)​ 18/09/2561 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9/2561 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 53)​ 15/08/2561 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 8/2561 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 52)​ 01/08/2561 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2561 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 51)​ 04/07/2561 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2561 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 50)​ 06/06/2561 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2561 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 49) 02/05/2561 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2561 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 48) 04/04/2561 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2561 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 47) 07/03/2561 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2561 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 46) 13/02/2561 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2561 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 45) 10/01/2561 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13/2560 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 44) 06/12/2560 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2560 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 43) 01/11/2560 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11/2560 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 42) 04/10/2560 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10/2560 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 41) 06/09/2560 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9/2560 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 40) 16/08/2560 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 8/2560 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 39) 02/08/2560 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2560 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 38) 05/07/2560 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2560 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 37) 07/06/2560 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2560 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 36) 03/05/2560 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2560 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 35) 05/04/2560 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2560 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 34) 01/03/2560 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2560 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 33) 01/02/2560 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2560 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 32) 11/01/2560 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 14/2559 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 31) 14/12/2559 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13/2559 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 30) 09/11/2559 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2559 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 29) 12/10/2559 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11/2559 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 28) 26/09/2559 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10/2559 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 27) 07/09/2559 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9/2559 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 26) 24/08/2559 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 8/2559 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 25) 10/08/2559 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2559 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 24) 06/07/2559 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2559 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 23) 08/06/2559 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2559 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 22) 18/05/2559 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2559 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 21) 25/04/2559 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2559 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 20) 09/03/2559 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2559 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 19) 10/02/2559 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2559 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 18) 13/01/2559 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 14/2558 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 17) 23/12/2558 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13/2558 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 16) 09/12/2558 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2558 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 15) 11/11/2558 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11/2558 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 14) 14/10/2558 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10/2558 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 13) 09/09/2558 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9/2558 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 12) 27/08/2558 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 8/2558 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 11) 13/08/2558 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2558 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 11) 22/07/2558 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2558 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 9) 18/06/2558 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2558 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 8) 14/05/2558 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2558 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 6) 11/03/2558 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2558 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 7) 11/03/2558 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2558 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 5) 18/02/2558 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2558 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 4) 14/01/2558 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11/2557 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 3) 19/12/2557 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10/2557 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 2) 26/11/2557 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9/2557 (วาระที่ 2 ครั้งที่ 1) 30/10/2557 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9/2557 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 46) 10/10/2557 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 8/2557 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 45) 18/09/2557 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2557 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 44) 21/08/2557 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2557 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 43) 17/07/2557 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2557 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 42) 19/06/2557 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2557 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 41) 22/05/2557 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2557 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 38) 03/04/2557 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2557 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 10) 27/03/2557 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2557 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 39) 17/02/2557 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2556 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 37) 19/12/2556 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11/2556 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 36) 21/11/2556 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10/2556 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 35) 17/10/2556 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9/2556 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 34) 19/09/2556 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 8/2556 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 33) 29/08/2556 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2556 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 32) 30/07/2556 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2556 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 31) 20/06/2556 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2556 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 30) 28/05/2556 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2556 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 29) 25/04/2556 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2556 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 28) 21/03/2556 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2556 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 27) 19/02/2556 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2556 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 26) 16/01/2556 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13/2555 (วาระที่ 13 ครั้งที่ ๒๕) 18/12/2555 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2555 (วาระที่ 12 ครั้งที่ ๒๔) 19/11/2555 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11/2555 (วาระที่ 11 ครั้งที่ ๒๓) 22/10/2555 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10/2555 (วาระที่ 10 ครั้งที่ ๒๒) 26/08/2555 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9/2555 (วาระที่ 9 ครั้งที่ ๒๑) 22/08/2555 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 8/2555 (วาระที่ 8 ครั้งที่ ๒๐) 17/07/2555 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2555 (วาระที่ 7 ครั้งที่ ๑๙) 29/06/2555 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2555 (วาระที่ 6 ครั้งที่ ๑๘) 31/05/2555 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2555 (วาระที่ 5 ครั้งที่ ๑๗) 18/05/2555 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2555 (วาระที่ 4 ครั้งที่ ๑๖) 20/04/2555 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2555 (วาระที่ 3 ครั้งที่ ๑๕) 19/03/2555 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2555 (วาระที่ 2 ครั้งที่ ๑๔) 22/02/2555 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2555 (วาระที่ 1 ครั้งที่ ๑๓) 23/01/2555 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 18/2554 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 12) 21/12/2554 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 17/2554 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 11) 21/11/2554 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 16/2554 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 10) 20/10/2554 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 15/2554 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 9) 28/09/2554 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 14/2554 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 8) 12/09/2554 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13/2554 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 7) 18/08/2554 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2554 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 6) 09/08/2554 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11/2554 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 5) 19/07/2554 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10/2554 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 4) 24/06/2554 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9/2554 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 3) 20/06/2554 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 8/2554 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 2) 27/05/2554 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2554 (วาระที่ 1 ครั้งที่ 1) 20/05/2554 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2554 28/04/2554 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2554 24/03/2554 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2554 10/03/2554 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2554 10/03/2554 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2554 03/03/2554 Attach
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2554 24/02/2554 Attach