TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

แค่มือถือหาย อาจจะร้ายกว่าที่คิด

Cybersecurity Documents
 • 16 ต.ค. 60
 • 1758

แค่มือถือหาย อาจจะร้ายกว่าที่คิด

เมื่อมือถือสูญหายหรือถูกขโมย

 • ข้อมูลที่ไม่อยากเปิดเผย หรือข้อมูลองค์กรที่เก็บไว้ในโทรศัพท์อาจจะหลุดออกไป และมีความเสี่ยงที่ข้อมูลไม่สามารถกู้คืนได้
 • ถูกนำข้อมูลไปเผยแพร่ เพื่อข่มขู่ เรียกค่าไถ่
 • ถูกสะกดรอยการใช้งานจากบริการต่าง ๆ
 • ถูกแอบอ้างสวมรอยใช้งานเพื่อกระทำความผิด

คำแนะนำในการใช้มือถือ

 • ต้องรู้ก่อนว่าเราเก็บข้อมูล หรือมีโปรแกรมอะไรในมือถือบ้างเพื่อป้องกันข้อมูลอื่น ๆ ของเราที่เชื่อมกับอุปกรณ์อื่น เพื่อหยุดการเชื่อมต่อกับมือถือได้ เช่น ข้อมูลการเงินผ่านการใช้ Application ของธนาคาร หรือโปรแกรมกล้องวงจรปิดที่เชื่อมต่อกับมือถือ
 • ตั้งรหัสล็อกหน้าจอมือถือ และใส่ Password ในการเข้าโปรแกรมต่าง ๆ ในมือถือ เช่น Line ที่สามารถตั้งค่าก่อนเข้าใช้งานได้ เหมือนใส่ล็อก 2 ชั้น
 • เมื่อใช้งานโปรแกรม หรือ Application แล้ว ควร Logout เสมอ
 • ไม่บันทึกข้อมูล Username และ Password  ไว้ในมือถือ
 • ข้อมูลสำคัญ ๆ หรือข้อมูลส่วนตัว เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรลบทิ้ง

เมื่อมือถือหายให้ตั้งสติ และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 • แจ้งผู้ให้บริการ Application เพื่อระงับการให้บริการ เช่น e-Banking
 • เปลี่ยน Username และ Password ในการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ที่มีในมือถือ
 • แจ้งความกับตำรวจเพื่อหาตัวผู้ร้าย และเพื่อเป็นหลักฐานกรณีผู้ร้ายอาจนำมือถือกระทำความผิดต่อภายหลัง
 • เข้าโปรแกรมของมือถือ เช่น Find My  iPhone หรือ Find My Device เพื่อค้นหา บล็อกการเข้าถึง หรือลบข้อมูลในมือถือจากระยะไกล
Cybersecurity-for-All_2_010.jpg