TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ADTE by ETDA ร่วมฝ่ากระแสวิกฤต ดันธุรกิจร้านอาหารยุคดิจิทัลให้รอด

Digital Transformation Documents
  • 08 ก.ค. 64
  • 1444

ADTE by ETDA ร่วมฝ่ากระแสวิกฤต ดันธุรกิจร้านอาหารยุคดิจิทัลให้รอด

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สถาบัน ADTE (เอดเต้) หรือ Academy for Digital Transformation by ETDA เปิดหลักสูตร “Lift Your Business with Digital” ยกระดับธุรกิจยุคใหม่ด้วยดิจิทัลไปกับ ADTE  ประเดิมหัวข้อแรกกับ “ฝ่ากระแสวิกฤต ธุรกิจร้านอาหารยุคใหม่ ต้องรอด” ชวนผู้ประกอบการลงทะเบียนอบรมฟรี 16 กค. 64 นี้

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ
ETDA กล่าวว่า ETDA จัดตั้งสถาบัน ADTE by ETDA ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และแพลตฟอร์มที่รวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายมิติ ให้คนไทยทุกกลุ่มได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ สู่การพัฒนาทักษะ ความรู้ และยกระดับวิถีชีวิตและธุรกิจด้วยดิจิทัล ซึ่งที่ผ่านมา ETDA ได้จัดให้มีการอบรมต่าง ๆ เพื่อผลักดันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานและมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ล่าสุดทาง ADTE ก็ได้จัดหลักสูตร ทำอย่างไรให้บริการของภาครัฐ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ ทำอย่างไรให้บริการของภาครัฐ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่การปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนทั้ง 2 ครั้งถึง 400 ท่าน

Lift your Business with Digital ยกระดับธุรกิจยุคใหม่ด้วยดิจิทัลไปกับ ADTE

ในการต่อยอดหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 หลายธุรกิจต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งการได้ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีอาจจะสามารถนำมาปรับใช้ให้ธุรกิจเดินต่อได้ ทาง ADTE จึงเปิดหลักสูตรพิเศษ “Lift your Business with Digital ยกระดับธุรกิจยุคใหม่ด้วยดิจิทัลไปกับ ADTE” เพื่อเป็นหลักสูตรที่จะยกทัพผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งจาก ETDA และภายนอก มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ พร้อมแบ่งปันแนวทางหรือวิธีคิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้เดินต่อไปได้ พร้อมก้าวผ่านอุปสรรคและวิกฤต สู่อนาคตที่ไม่ว่าอะไรก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี 

Adte_LiftYourBusiness_ep1_3_Agenda.jpg

ประเดิมด้วย Lift your Business with Digital : ฝ่ากระแสวิกฤต ธุรกิจร้านอาหารยุคใหม่ ต้องรอด

ADTE เตรียมเปิดประเดิมหลักสูตรนี้ กับหัวข้อสุดน่าสนใจ Lift your Business with Digital : ฝ่ากระแสวิกฤต ธุรกิจร้านอาหารยุคใหม่ ต้องรอด” โดยจับมือกับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร แชร์วิธีการก้าวผ่านอุปสรรค พาธุรกิจร้านอาหารให้ก้าวต่อไปได้ ท่ามกลางสภาวะวิกฤติในปัจจุบัน พร้อมกับเนื้อหาการบรรยายที่ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็น
  • ถอดบทเรียนธุรกิจอาหาร “อุปสรรคที่ต้องเจอและการรับมืออย่างมืออาชีพ” โดย พลอย เจริญสม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัลจาก ETDA
  • รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอาหาร และ Trend ธุรกิจอาหารในอนาคต โดย อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท วงใน (Wongnai) มีเดีย จำกัด
  • ยกระดับการดูแลธุรกิจด้วยการบริหารจัดการข้อมูล โดย ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และ ธิติกร ตระกูลศิริศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูล จาก ETDA 
ทั้งนี้ หลักสูตร “Lift your Business with Digital : ฝ่ากระแสวิกฤต ธุรกิจร้านอาหารยุคใหม่ ต้องรอด” จะเปิดอบรมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3jynwVl ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564  หรือ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊กกิจกรรม Lift Your Business with Digital ที่ Link: https://fb.me/e/2hYME9rRK

Lift your Business with Digital : ฝ่ากระแสวิกฤต ธุรกิจร้านอาหารยุคใหม่ ต้องรอด

Rating :
Avg: 5 (2 ratings)