TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

1212 OCC เผยปัญหาสุดกวนใจจาก Food Delivery ส่งช้า-ของไม่ตรงตามสั่ง

e-Commerce Documents
  • 12 พ.ค. 63
  • 3396

1212 OCC เผยปัญหาสุดกวนใจจาก Food Delivery ส่งช้า-ของไม่ตรงตามสั่ง

แม้การสั่งซื้ออาหารออนไลน์ได้กลายเป็นอีกกิจกรรม New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อำนายความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค ไม่ต้องเสียเวลาไปต่อคิวรอหรือแออัดที่ร้าน พร้อมบริการ และเมนูอาหารให้เลือกมากมาย แต่ใช่ว่าไม่พบปัญหาจากการใช้บริการแต่อย่างใด 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC หรือ 1212 Online Complaint Center โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของคนยุคนี้สู่ New Normal (นิวนอร์มอล) หรือ “ความปกติในรูปแบบใหม่” นั่นคือ สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ อาจจะกลายเป็นเรื่องปกติหลังจากนี้ รวมทั้งพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและการใช้บริการต่าง ๆ ของคนไทยที่ไม่เหมือนเดิม

จากที่คนไทยส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อและใช้บริการทางออฟไลน์ ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าซึ่งมีหน้าร้านเป็นหลัก ก็หันมาซื้อสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะการซื้ออาหาร ที่ปัจจุบันพบว่า คนไทยนิยมเลือกสั่งซื้ออาหารผ่านออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะจากสถิติของ ETDA เกี่ยวกับ “การใช้บริการ Online Food Delivery ของคนไทย” พบว่า มีผู้ใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ถึง 85%

แม้การสั่งซื้ออาหารออนไลน์จะเป็นอีกกิจกรรมยอดฮิตในขณะนี้ ที่ช่วยอำนายความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค ไม่ต้องเสียเวลาไปต่อคิวรอซื้ออาหารนาน ๆ ด้วยตัวเองที่ร้านเหมือนเช่นเคย แต่ใช่ว่าไม่พบปัญหาจากการใช้บริการแต่อย่างใด เพราะช่วงที่ผ่านมา ศูนย์ฯ 1212 OCC พบว่า มีผู้บริโภคติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถาม ขอคำปรึกษา รวมถึงร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการสั่งซื้ออาหารออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เช่น ได้รับอาหารช้า ไม่ได้รับสินค้า หรือบางรายการสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง ฯลฯ

ดังนั้น ศูนย์ฯ 1212 OCC จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่มีการร้องเรียนและขอคำปรึกษาเข้ามามากที่สุด 2 อันดับแรก เพื่อจัดทำเป็นชุดข้อมูลให้ความรู้และข้อเสนอแนะดี ๆ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ภายใต้แนวคิด “Food Delivery Service ปัญหาหงุดหงิดใจที่พบได้บ่อย” ดังนี้

1.สั่งอาหาร  แต่ส่งถึงช้ามาก

  • สาเหตุ การสั่งอาหารในช่วงเวลา Peak Time หรือช่วงเวลาที่ผู้บริโภคมักเลือกใช้บริการสั่งอาหารทางออนไลน์มากที่สุด เช่น ช่วง 12.00-13.00 น. จึงทำให้มีรายการอาหารที่ผู้บริโภคสั่งจำนวนมาก จนทำให้การสั่งอาหารออนไลน์ในช่วงเวลานี้ ต้องรอนาน
  • วิธีแก้ไข แนะนำให้ผู้บริโภคเองต้องตรวจสอบการกรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร.ของผู้รับให้ถูกต้อง เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปโดยง่าย ที่สำคัญ ต้องอย่าลืมตรวจสอบสถานะการจัดส่งในแอปพลิเคชันที่เราใช้บริการ หากมีรายละเอียดชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ส่ง ควรติดต่อผู้ส่งเป็นระยะ เพื่อดูว่าพนักงานที่ทำหน้าที่ซื้ออาหารแทนเรา เดินทางถึงไหน สั่งซื้ออาหารเสร็จเรียบร้อยหรือยัง
OCC_Banner_OnlineFood_info_2.jpg

2. ได้รับอาหาร ไม่ตรงตามที่สั่ง
  • สาเหตุ กรณีพักอาศัยที่คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ หรือหอพัก ช่วงเที่ยงหรือเย็น ที่พบว่า มีผู้ให้บริการส่งอาหารมารอส่งอาหารเป็นจำนวนมาก เมื่อผู้บริโภคลงมารับอาหาร อาจเกิดการสลับสินค้าก็ได้
  • วิธีแก้ไข ผู้บริโภคควรสอบถาม เพื่อคอนเฟิร์มอาหาร/ชื่อร้านที่สั่งกับผู้ส่ง รวมถึงเปิดดูห่ออาหารว่าตรงตามที่สั่งหรือไม่ ก่อนรับอาหารมาด้วย และหากพบว่า สินค้าที่ได้รับนั้นไม่ตรง ไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อไป ให้ติดต่อผู้ให้บริการส่งอาหาร เพื่อตรวจสอบการจัดส่งให้ถูกต้องทันที
OCC_Banner_OnlineFood_info_3.jpg

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบปัญหาการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ หรือปัญหาออนไลน์ต่างๆ  สามารถติดต่อ ขอคำปรึกษา สอบถาม หรือร้องเรียนปัญหาต่างๆ ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC หรือ 1212 Online Complaint Center ของ ETDA ที่เปิดให้บริการทั้งช่องทางโทรศัพท์สายด่วน 1212 ตลอด 24 ชม. อีเมล [email protected] หรือเว็บไซต์ www.1212occ.com นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางพูดคุยกรณีพบปัญหาซื้อขายออนไลน์กับพี่หมีเอ็ตด้า ที่เพจเฟซบุ๊ก ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC เพียงเข้าไปที่ m.me/1212OCC ได้อีกด้วย

OCC_Banner_OnlineFood_info_4.jpg

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)