TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Client Pitching Rebranding จับไอเดียเคลียร์การตลาด ยุค Digital

e-Commerce Documents
  • 09 ต.ค. 63
  • 259

Client Pitching Rebranding จับไอเดียเคลียร์การตลาด ยุค Digital

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) จัดกิจกรรม "Client Pitching Rebranding จับไอเดียเคลียร์การตลาด ยุค Digital" เพื่อเปิดพื้นที่ให้เหล่านักศึกษาได้โชว์ศักยภาพและแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอแผนการตลาดและการ Rebrand ให้สินค้าแบรนด์ดังผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่
CHK_9571.png
การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งความพิเศษของปีนี้ คือ การจัดการแข่งขันในรูปแบบ NEW NORMAL โดยทำการแข่งขัน Pitching กันผ่านระบบบ e-Meeting ระหว่างผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
CHK_9578.png
งานนี้ได้รับเกียรติจากแบรนด์สินค้าชื่อดังทั้ง 3 แบรนด์ ได้แก่ Jeedjard, Scrubbit - Artisan Scrub, C'Care Thailand ให้เกียรติเป็นแบรนด์ Case Study และร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้
CHK_9579.png
ทีมที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Rebrand ของแต่ละแบรนด์สินค้า ได้แก่ 
1) ทีมชนะเลิศการแข่งขัน Rebranding แบรนด์  Jeedjard - ทีม  Nee Mee Isara
2) ทีมชนะเลิศการแข่งขัน Rebranding แบรนด์  Scrubbit - ทีม Poisian
3) ทีมชนะเลิศการแข่งขัน Rebranding แบรนด์ C'CARE - ทีม Beyond Above

CHK_9597COPY.pngETDA ยังมีกิจกรรมดี ๆ ที่จะช่วยส่งเสริม พัฒนา เพื่อสร้างกำลังคนให้มีทักษะด้านการทำ e-Commerce ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับประเทศอีกมากมายตลอดปี 2564 ที่จะถึงนี้

จับไอเดียเคลียร์การตลาด ยุค Digital

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)