TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA รับมอบหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ETDA Connect และ ETAX Invoice by TEDA

Digital Transformation Documents
  • 09 ก.ย. 62
  • 54

ETDA รับมอบหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ETDA Connect และ ETAX Invoice by TEDA

เพื่อเป็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างสรรค์โดย ETDA บริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนในการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย มีมาตรฐาน และไม่มีค่าใช้จ่าย​

_CHK3834-(1).png        _CHK3822.png

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนายการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับมอบหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ETDA Connect ซึ่งเป็นระบบช่วยในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และ ETAX Invoice by TEDA ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างใบกำกับภาษี จาก ทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ณ ห้องรับรองอธิบดีชั้น 14 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ช่วงเช้าวันนี้ (9 กันยายน 2562) 

สุรางคณา กล่าวว่า  ETDA Connect เป็นระบบบริการพื้นฐาน อำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนทางดิจัทัล ตามมาตรฐานสากล OpenID Connect ทำหน้าที่กำกับดูแลการเชื่อมต่อระบบการยืนยันตัวตน ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนให้มีความน่าเชื่อถือ สะดวก  ปลอดภัย มีมาตรฐาน

Connect.jpg

ส่วน ETAX Invoice by TEDA คือโปรแกรมที่สนับสนุนโครงการ e-Tax Invoice by Email ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ETDA และ กรมสรรพากร เป็นโปรแกรมอำนวยความสะดวกในการสร้างและส่งออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ซื้อผู้ขาย ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email เพื่อให้กรมสรรพากรตรวจสอบอัตโนมัติผ่านทางอีเมล

21557914_1148523748614535_8240908328849110201_n(1).jpg

นวัตกรรม 2 ประเภทนี้ ถือเป็นทรัพยสิทธ์ทางปัญญาที่คิดค้นสร้างสรรค์โดย ETDA เพื่อให้ใช้บริการฟรี และอำนวยความสะดวกให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ได้มาตรฐาน ซึ่งการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จำนวน 2 รายการนี้ก็เพื่อให้การส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการบริหารจัดการสิทธิเพื่อการอนุญาตให้หน่วยงานภายนอกนำไปใช้ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม

_CHK3826.png        _CHK3845(1).png

สำหรับ รายละเอียดการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จำนวน 2 รายการ​นี้ คือ 

  1. ซอฟต์แวร์ ETAX Invoice by TEDA โปรแกรมสร้างใบกำกับภาษีในรูปแบบ PDF/A-3 ให้มีข้อมูล XML ตามเอกสารข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ. 3-2560 เวอร์ชั่น 2.0) โดยตัวโปรแกรมนี้จะทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งที่คอมพิวเตอร์ และใช้งานออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรงตามมาตรฐานได้เลย  ในปัจจุบันซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ ETax Invoice by TEDAได้เผยแพร่ผ่าน GitHub ของ ETDA
  2. ข้อกำหนดทางเทคนิคระบบ ETDA Connect ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน Identity Provider (IdP) และกลุ่มผู้ให้บริการ Relying Party (RP) ด้วยมาตรฐานเปิดสำหรับโพรโทคอลการยืนยันตัวตน OpenID Connect (OIDC) ให้มีความน่าเชื่อถือ (Trusted Environment) และลดความยุ่งยากและปัญหาเรื่องการทำงานร่วมกันได้ (Interoperability) ในรูปแบบการใช้งานดิจิทัลไอดีแบบกลุ่ม (Federation) 
อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ ETDA ยังมีรายการทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร คือ TEDA Mobile Key หรือระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและลงนามลายมือชื่อดิจิทัลผ่านโทรศัพท์มือถือ และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คือ บริการรับรองสิ่งพิมพ์ออก ด้วย

ผู้สนใจใช้บริการ ETDA Connect และ ETAX Invoice by TEDA สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2123 1234 ในเวลาทำการ หรืออีเมลมาที่ info@etda.or.th 

File Download

  • 20 ม.ค. 60
  • 0
Size2310 KB
Rating :
Avg: 0 (0 ratings)