TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดีอีเอส เผย ผู้บริโภคออนไลน์ ถูกหลอก โดนโกง สินค้าไม่ตรงปก รายวัน

e-Commerce Documents
  • 22 ก.ย. 64
  • 14380

ดีอีเอส เผย ผู้บริโภคออนไลน์ ถูกหลอก โดนโกง สินค้าไม่ตรงปก รายวัน

เตือนอย่าปล่อยผ่าน แจ้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC”


ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลให้การใช้ชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป  มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น ทำธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึง ซื้อ-ขายสินค้า บริการ และสั่งอาหารทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากขึ้นอย่างก้าวกระโดด จึงทำให้ช่วงที่ผ่านมา เราจะมักพบเห็นข่าว ผู้บริโภคออนไลน์ถูกหลอกลวงและถูกโกงจากพ่อค้าแม่ค้าหัวใสแทบทุกวัน ทั้ง ซื้อของแล้วไม่ได้ของ สินค้าไม่ตรงปก ถูกหลอกลวงให้กู้เงินออนไลน์ หรือแม้แต่การนำชื่อและโพรไฟล์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงไปหลอกลวงผู้อื่นทางออนไลน์ให้ร่วมลงทุน จนส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและการดำเนินชีวิตอย่างคาดไม่ถึง

Slide3.jpg

ทั้งนี้ ข้อมูลของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 (1212 Online Complaint Center หรือ 1212 OCC) โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA) (เอ็ตด้า)​ ช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา พบ ผู้บริโภคออนไลน์แจ้งเรื่องร้องเรียนมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ 1212 OCC ทั้งหมด 28,393 ครั้ง สูงสุดเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายของทางออนไลน์ถึง 62.59% รองลงมาคือ ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย 27.06%

1212occ_5.jpg

และหากลงรายละเอียดของปัญหาการซื้อขายของทางออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาการสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า 45% รองลงมาคือ ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งไว้ สินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่โฆษณา 29% และนอกจากนี้ จะเป็นปัญหาได้รับสินค้าล่าช้า สินค้าเสียหาย ฯลฯ

ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ อย่างมั่นคงปลอดภัย เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียบสากล จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้ตกเป็นเหยื่อปัญหาการซื้อขายของออนไลน์ รวมถึงปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการเยียวยาและได้รับความช่วยเหลือได้เร็วที่สุด จึงมอบนโยบายให้ ETDA โดย ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ 1212 OCC ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ก่อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองโดยเร็วที่สุด เกิดการสร้างระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพครบวงจรมากยิ่งขึ้น ด้วยการบูรณาการสร้างความร่วมมือในการทำงานคุ้มครองดูแลผู้บริโภคระหว่างหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ฯลฯ

1212SLA.jpg


ล่าสุดยังได้ผสานความร่วมมือกับ 2 หน่วยงานอย่าง กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) สู่การยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์เชิงรุก ผ่านความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในมิติต่าง ๆ ทั้ง การให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการจัดการและการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทำให้การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน รวมถึงการรับ-ส่งต่อเคส ระหว่างหน่วยงาน มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เพื่อให้การบรรเทาและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกิดขึ้นทันที ทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ระหว่างหน่วยงานด้วย เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์

Slide2.JPG

สำหรับประชาชนหรือผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้า บริการต่างๆ ทางออนไลน์แล้ว เกิดปัญหา ถูกโกง หลอกลวง อย่านิ่งนอนใจ หรือปล่อยความทุกข์ไปกับการบ่น โพสต์ลงโซเชียลมีเดียตามช่องทางต่าง ๆ เท่านั้น สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือปัญหา หรือขอคำปรึกษาเข้ามาได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ 1212 OCC ของ ETDA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามช่องทางติดต่อต่างๆ ถึง 4 ช่องทาง คือ

1) สายด่วน โทร.1212                              
2) อีเมล [email protected]
3) เว็บไซต์ https://www.1212occ.com
4) เฟซบุ๊ก "ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC https://www.facebook.com/1212OCC  (คุยที่แช็ตบอต m.me/1212OCC)

จากนั้นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ จะทำการประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงทีมากที่สุด

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC

Rating :
Avg: 4.8 (5 ratings)