TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดีอีเอส จับมือ ETDA จัดใหญ่! เตรียมลุย 10 จังหวัดทั่วไทย เร่งสร้างภูมิคนไทยรู้ทัน ปัญหาออนไลน์

e-Commerce Documents
  • 23 ธ.ค. 65
  • 1092

ดีอีเอส จับมือ ETDA จัดใหญ่! เตรียมลุย 10 จังหวัดทั่วไทย เร่งสร้างภูมิคนไทยรู้ทัน ปัญหาออนไลน์

วันนี้ (23 ธ.ค.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) จัดงานแถลงข่าว Kick off เปิดตัวโปรเจค “1212 ETDA Workshop : สร้างภูมิคนไทยรู้ทัน ปัญหาออนไลน์” จับมือพาร์ทเนอร์ลุยพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันโลกออนไลน์และกระบวนการช่วยเหลือหากต้องตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์ แก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ 10 จังหวัดทั่วประเทศ เริ่มจังหวัดแรก 25 มกราคมนี้
 AD4A3432.jpg
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทุกกิจกรรมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการทำธุรกรรมออนไลน์กันแทบทั้งสิ้น แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวก ให้เราสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ติดต่อสื่อสาร ทำงาน ตลอดจนทำธุรกิจได้รวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้นเท่านั้น เพราะสิ่งที่ตามมา คือ ภัยหรือปัญหาที่แฝงมากับโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น การฉ้อโกงและอาชญากรรมออนไลน์, แก๊ง Call Center, บัญชีม้า, การหลอกลวงลงทุน-ระดมทุนออนไลน์และหลอกลวงทางการเงิน, การพนันออนไลน์, การหลอกลวงซื้อขายสินค้าและเว็บไซต์ผิดกฎหมาย เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเงาตามตัว โดยจากการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ของ ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ 1212ETDA พบว่า ปี 2565 (มกราคม - พฤศจิกายน 65) ได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์สูงถึง 59,794 ครั้ง สูงกว่าปี 2564 ที่มีจำนวนติดต่อ 54,348 ครั้ง โดยปัญหาซื้อขายออนไลน์ยังคงครองแชมป์ สูงเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย, สอบถามข้อสงสัย และแจ้งเบาะแส แก๊ง Call Center SMS หลอกลวง ฯลฯ แม้จากการให้บริการช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ของ 1212ETDA พร้อมกับพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั่วประเทศในระดับชุมชน สามารถผลักดันให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาเข้าถึงการช่วยเหลือดูแลแล้วกว่า 95% จากจำนวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด แต่การทำให้ผู้ใช้งาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ผู้นำในชุมชน เกิดความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันภัยออนไลน์ ตลอดจนรู้วิธีการรับมือ การเข้าถึงกระบวนการการช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนั้น จึงเป็นอีกประเด็นที่ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำ
ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ในฐานะหน่วยงาน ที่มุ่งยกระดับและส่งเสริมให้คนไทยเกิดการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือ จึงร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.), สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กรมการค้าภายใน, ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) ฯลฯ จึงจัดกิจกรรม“1212 ETDA Workshop : สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์” เพื่อนำผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อภัยออนไลน์ ตลอดจนรู้วิธีป้องกัน การช่วยเหลือ และการจัดการปัญหาออนไลน์แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานระดับภูมิภาค ผู้นำชุมชน และประชาชนที่สนใจ ตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ รวมกว่า 10 จังหวัดทั่วประเทศ รวมกว่า 2,000 คน ภายใต้เนื้อหาที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็น การอัปเดตเทรนด์ภัยออนไลน์ รูปแบบกลลวงในรูปแบบต่างๆ วิธีการรับมือ ตลอดจนแนวทางการให้คำแนะนำ การให้ความช่วยเหลือ การประสานติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นและส่วนกลางที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น และการสร้างความตระหนักรู้และการรู้เท่าทันออนไลน์ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ ไปกับหลักสูตร EDC หรือ  ETDA Digital Citizen เป็นต้น

AD4A3471.jpg
 
“1212 ETDA Workshop ถือเป็นตัวอย่างของการดำเนินงานเชิงรุก ที่ กระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมด้วย ETDA และพาร์ทเนอร์ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ได้ผสานความร่วมมือ เดินหน้าทำงานร่วมกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน ซึ่งเป็น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนของหน่วยงานท้องถิ่น เป็นอีกโหนดสำคัญที่จะเข้าไปช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการขยายขีดความสามารถในการรับเรื่องร้องเรียน และให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไปที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์ของคนไทยปลอดภัย เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งาน”
 
สำหรับ แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ 10 จังหวัด ภายใต้กิจกรรม “1212 ETDA Workshop : สร้างภูมิคนไทยรู้ทัน ปัญหาออนไลน์” มีกำหนดการ ดังนี้ 1.วันที่ 25-26 มกราคม 2566 จังหวัดระยอง 2.วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดชลบุรี 3.วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดเชียงใหม่ 4.วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดพิษณุโลก 5.วันที่ 8-9 มีนาคม 2566 จังหวัดสิงห์บุรี 6.วันที่ 22-23 มีนาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี 7.วันที่ 29-30 มีนาคม 2566 จังหวัดนครราชสีมา 8. วันที่ 19-20 เมษายน 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช 9.วันที่ 26-27 เมษายน 2566 จังหวัดภูเก็ต 10.วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สำหรับผู้ที่อยู่นอกเหนือจากจังหวัดดังกล่าว หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในงาน “1212 ETDA Workshop : สร้างภูมิคนไทยรู้ทัน ปัญหาออนไลน์ พร้อมช่วยเหลือทุกปัญหาออนไลน์” สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก “1212 ETDA” และ เว็บไซต์ www.1212ETDA.com

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)